Na tej stronie:

Wywiad
Przemysł 4.0 a średnie przedsiębiorstwa „Optymalizacja procesów produkcyjnych jest ogromną szansą“

Thomas Holm opowie o szansach, jakie Przemysł 4.0 oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom oraz standardach przyjętych w firmie WAGO.

Thomas Holm

Od 2015 roku Thomas Holm jest odpowiedzialny w WAGO za optymalizację procesów produkcyjnych. Uczestniczył on jako jeden z głównych projektantów w tworzeniu koncepcji DIMA (rozproszonej inteligencji w modułach produkcyjnych). Ten 38-letni inżynier studiował budowę maszyn i ekonomię w Hamburgu, Londynie i Hadze. Pracę doktorską pod tytułem „Ocena nakładów w inżynieringu modułów produkcyjnych“ obronił na hamburskim Uniwersytecie im. Helmuta Schmidta.

digitalisierung_referenz_thomas-holm_x2_2000x1125.jpg

Thomas Holm

Zdaniem wielu ekspertów, średnie przedsiębiorstwa wciąż pozostają w tyle pod względem wdrażania idei Przemysłu 4.0. Czym jest to Pana zdaniem spowodowane?

Wdrożenie Przemysłu 4.0 oznacza dla firmy nie tylko przeprojektowanie stosowanych technologii, lecz także kompleksową zmianę znanego modelu biznesowego. Skutkuje to daleko posuniętymi zmianami i, poza stworzeniem ogromnych możliwości, pociąga za sobą również ryzyko poważnych strat gospodarczych. Zwłaszcza w przypadku średnich przedsiębiorstw z rynku niemieckiego, w których zarządzanie, ryzyko handlowe i odpowiedzialność tworzą zazwyczaj jedną całość, ryzyko wydaje się przeważać, dlatego niektórzy przedsiębiorcy rezygnują z podjęcia tego kroku.

W jakich branżach lub obszarach zastosowania aplikacje IoT mogą być Pana zdaniem najbardziej przydatne?

Aplikacje IoT czerpią wartość dodaną z połączenia jednoznacznie identyfikowalnych obiektów z odpowiednią reprezentacją wirtualną na platformie podobnej do internetowej. Dzięki połączeniu i porównaniu obrazów wirtualnych z aktualnymi danymi operacyjnymi powiązanych obiektów, można uzyskać informacje i przyspieszyć procesy planowania. Podstawowym wymogiem jest podłączenie obiektu do Internetu, co wymaga zastosowania mechanizmów bezpieczeństwa IT. Największe korzyści zostaną zatem osiągnięte w pierwszej kolejności w takich obszarach zastosowań, w których informacje chronione będą wymieniane tylko warunkowo. Nasuwają się tutaj treści takie jak zużycie energii, dane operacyjne czy też informacje dotyczące zużycia części.

digitalisierung_referenz_thomas-holm_x3_2000x2000.jpg

Wdrożenie Przemysłu 4.0 oznacza dla firmy nie tylko przeprojektowanie stosowanych technologii, lecz także kompleksową zmianę znanego modelu biznesowego.

Gdzie widzi Pan największe szanse dla WAGO w zakresie wdrożenia aplikacji IoT?

Dużą szansę stanowi optymalizacja procesów produkcyjnych. Pojedyncze maszyny konstruują często eksperci, którzy w trakcie rozruchu na obiekcie dostosowują je i optymalizują do procesu produkcji i danego środowiska pracy. Tego rodzaju optymalizacja najczęściej nie następuje już w trakcie samej eksploatacji, maszyna traci swój optymalny tryb pracy i nie pracuje już tak wydajnie. W niektórych warunkach może nawet wzrosnąć jej zużycie. Dzięki przekazywaniu konkretnych parametrów pracy ekspertom, maszyna może być regularnie przywracana do optymalnego trybu pracy, proces produkcyjny może przebiegać bardziej oszczędnie, a czasy przestojów mogą zostać skrócone

Jakie są największe cyfrowe wyzwania dla WAGO?

Jako niemieckie przedsiębiorstwo i oferent rozwiązań do automatyki mamy dwa zadania: z jednej strony, musimy przygotowywać się do zmian, tzn. wykorzystać wartość dodaną cyfryzacji, z drugiej zaś opracowywać rozwiązania do realizacji tej cyfryzacji. Stoimy więc przed takimi samymi wyzwaniami jak nasi klienci. Możemy tworzyć wspólnie nowe rozwiązania.

WAGO oferuje rozwiązania do realizacji koncepcji Przemysłu 4.0 – w jakim stopniu koncepcja ta została wdrożona we własnej produkcji?

Próbujemy regularnie wprowadzać do naszego procesu produkcyjnego najnowsze doświadczenia i innowacje. Umożliwia nam to utrzymywanie produkcji stale na najwyższym poziomie. Na przykład już dzisiaj stopień połączenia w sieć naszych maszyn produkcyjnych jest bardzo wysoki, co obniża zaangażowanie zasobów, a tym samym sprawia, że produkcja w Niemczech jest wciąż atrakcyjna.

Warto przeczytać

Odpowiedzi na wyzwania przyszłości

Zarządzanie energią

Zarządzanie energią

Oszczędzanie energii jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla biznesu. Odpowiednia analiza i właściwe działania mogą przynieść długotrwałe korzyści. WAGO wspiera swoich klientów w zakresie efektywnego zarządzania energią.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg
Zarządzanie energią
Zarządzanie oświetleniem

Zarządzanie oświetleniem

Szybsze uruchomienie instalacji oświetlenia i niższe koszty eksploatacji dzięki łatwej obsłudze. z WAGO to proste!

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
Zarządzanie oświetleniem