energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Stabilny poziom energii słonecznej i wiatru

Rosnący udział energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł zmienia proporcje w zakresie zapotrzebowania na usługi systemowe i zmusza do większej elastyczności w procesach wytwarzania i dystrybucji. WAGO dzięki swoim inteligentnym rozwiązaniom umożliwia operatorom integrację i regulację energii pochodzącej z OZE.

Udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł stale i szybko wzrasta. Jednak zmienny poziom zasilania dostarczanego przez elektrownie słoneczne i wiatrowe znacznie komplikuje zarządzanie siecią: zmienna ilość dostarczanej energii utrudnia prognozowanie dostępności wytworzonej energii i w efekcie zapewnienie stabilności sieci. Istnieją jednak sposoby zarządzania obciążeniem sieci.

Sieć zasilająca

Rozwiązania WAGO w sieci zasilającej

Regulacja mocy wytwórczej: słońce i wiatr pod kontrolą

Aby zachować bezpieczeństwo sieci w momencie wzrastającego udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł, operatorzy elektrowni słonecznych i wiatrowych mogą zdalnie ograniczać ich moc wytwórczą. Pozwala im na to ustawa o odnawialnych źródłach energii, uwzględniająca różną wydajność instalacji. WAGO oferuje ponad 500 różnych modułów I/O do zdalnej komunikacji, do różnych typów sygnału. Zalety rozwiązań WAGO:

 • bogate portfolio: od prostego sterowania skokowego z funkcją lub bez funkcji wyłączenia awaryjnego po regulację cos ϕ lub U oraz Q (napięcia i mocy biernej)
 • możliwość bezpośredniego podłączenia do komputera elektrowni solarnej lub wiatrowej poprzez OPC-XML, Soap lub MODBUS RTU/TCP
 • komunikacja z poziomu instalacji zgodnie z wymogami klienta
 • Cyberbezpieczeństwo: sterowniki PFC100/PFC200 spełniają wszystkie aktualne wymogi bezpieczeństwa IT stawiane operatorom sieci dystrybucyjnych i mogą być doposażane zgodnie z wytycznymi Białej Księgi BDEW.
 • Cloud Connectivity: połączenie z chmurą dzięki zastosowaniu protokołu MQTT
 • integracja instalacji jest możliwa także poprzez IEC 60870, IEC 61850 lub DNP 3.0
energy_regenerative-energieerzeugung_solarparkmanagement_alpen_gettyimages-562245409_2000x1125.jpg

Elektrownie solarne powinny umożliwiać zdalną regulację.

Wirtualna elektrownia: inteligentna sieć wytwórców i odbiorców

W wirtualnych elektrowniach rozproszone urządzenia wytwarzające, magazynujące i pobierające energię (np. awaryjne zespoły prądotwórcze lub urządzenia produkcyjne) tworzą układ dający możliwość swobodnej regulacji. Odpowiednia konfiguracja ich wzajemnych uwarunkowań pozwala odciążyć sieć energetyczną. Sterowniki WAGO z protokołem telesterowania spełniają wymagania standardu komunikacyjnego VHPready 4.0 i ułatwiają koordynację pracy poszczególnych instalacji. Zalety rozwiązań WAGO:

 • łatwe podłączanie poszczególnych instalacji do wirtualnej elektrowni
 • standaryzacja obiektów i zmiennych pochodzących z różnych protokołów komunikacyjnych poprzez VHPready
 • komunikacja poprzez zdefiniowane wcześniej modele danych
 • wyznaczenie parametrów specyficznych dla danej domeny oraz dotyczących trybu roboczego i czasów reakcji poprzez zastosowanie standardu VHPready dla sterowania instalacjami poprzez harmonogramy.
 • Cyberbezpieczeństwo: sterowniki PFC100/PFC200 spełniają wszystkie aktualne wymogi bezpieczeństwa IT stawiane operatorom sieci dystrybucyjnych i mogą być doposażane zgodnie z wytycznymi Białej Księgi BDEW.
 • Cloud Connectivity: połączenie z chmurą dzięki zastosowaniu protokołu MQTT
energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_station_2000x1125.jpg

Fotowoltaika, baterie i instalacje Power-to-Gas mogą tworzyć jeden spójny system.

Gorąca rezerwa: pierwsza pomoc dla sieci

Gorąca rezerwa wyrównuje wahania pojawiające się w sieci. Operator wirtualnej elektrowni lub indywidualny wytwórca energii i regulowalny odbiorca, którzy dostarczają energię do operatora sieci przesyłowej, mogą zyskać dodatkowe dochody. Rozróżnia się trzy rodzaje gorącej rezerwy: rezerwa pierwotna (sekundowa), wtórna (minutowa) i operacyjna – każda z nich musi być dostarczona w ciągu odpowiednio kilku sekund, pięciu minut lub kwadransu. Ponieważ proces ten wiąże się z koniecznością zachowania odpowiednich wymogów w zakresie różnorodności sygnałów, cyberbezpieczeństwa oraz dostępności, kluczową rolę odgrywają w nim niezawodne i odpowiednio wytrzymałe sterowniki. Zalety rozwiązań WAGO:

 • asortyment obejmujący ponad 500 różnych modułów I/O
 • możliwość bezpośredniego podłączenia do komputera elektrowni solarnej lub wiatrowej poprzez OPC-XML, Soap lub MODBUS RTU/TCP
 • komunikacja z poziomu instalacji zgodnie z wymogami klienta
 • Cyberbezpieczeństwo: sterowniki PFC100/PFC200 spełniają wszystkie aktualne wymogi bezpieczeństwa IT stawiane operatorom sieci dystrybucyjnych i mogą być doposażane zgodnie z wytycznymi Białej Księgi BDEW.
 • Cloud Connectivity: połączenie z chmurą dzięki zastosowaniu protokołu MQTT
energy_integration-dezentraler-einspeiser_offshore_gettyimages-714001381_2000x1125.jpg

Rezerwy energetyczne mogą dostarczać także elektrownie wiatrowe na morzu.

Sprzedaż bezpośrednia: zyskowny handel energią odnawialną

Prąd wytwarzany przez odnawialne źródła energii może być sprzedawany dużym dystrybutorom lub na giełdzie energii elektrycznej. Dla nowo powstałych wytwórców energii sprzedaż bezpośrednia jest obowiązkowa, a dla już istniejących opcjonalna. Energia odnawialna jest traktowana na równi z tą wytwarzaną konwencjonalnie i ma taką samą cenę rynkową. Po sprzedaży wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej z giełdy są przekazywane operatorowi systemu wraz z premią rynkową, co pozwala mu generować dodatkowe przychody. Klasyczna sprzedaż bezpośrednia realizowana przez wytwórców OZE wymaga określenia gotowości roboczej i mocy czynnej. Definiowane są też wartości zadane mocy czynnej jako sygnału stopniowego lub płynnego. WAGO oferuje odpowiednie rozwiązanie do każdej sytuacji:

 • asortyment obejmujący ponad 500 różnych modułów I/O
 • pomiar mocy czynnej poprzez moduł pomiaru mocy 3-fazowej
 • odczyt wartości mocy przez dostępne mierniki, np. MODBUS RTU/TCP/UDP czy PROFIBUS
 • odczyt wartości mocy przez dostępne liczniki, np. poprzez impuls S0, IEC 62056-21 lub SML
 • podłączanie bezpośrednio do sieci poprzez protokoły falownika, regulatory solarne lub komputery elektrowni wiatrowej
 • Cyberbezpieczeństwo: sterowniki PFC100/PFC200 spełniają wszystkie aktualne wymogi bezpieczeństwa IT stawiane operatorom sieci dystrybucyjnych i mogą być doposażane zgodnie z wytycznymi Białej Księgi BDEW.
 • Cloud Connectivity: połączenie z chmurą dzięki zastosowaniu protokołu MQTT
energy_integration dezentraler einspeiser_direktvermarktung_gettyimages-516980507_2000x1125.jpg

Zamiast magazynowania energii sprzedaż na wolnym rynku

WAGO w praktyce

Referencje i opinie ekspertów z branży energetyki

WAGO realizuje wiele interesujących projektów jako partner i lider innowacji. Poznaj nasze kreatywne i efektywne rozwiązania w przemyśle energetycznym.

Zasobniki gromadzą energię z ogniw solarnych

ZAE Bayern bada, w jaki sposób zasobniki mogą pomóc w zintegrowaniu fotowoltaiki. Technika WAGO odgrywa kluczową rolę w tym projekcie.

energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_speicher_2000x1500.jpg

Skuteczne zarządzanie gorącą rezerwą

Aby zapewnić płynność monitorowania i sterowania instalacjami sprzedawca energii – przedsiębiorstwo Trianel – zaufał technologii WAGO, doceniając jej wszechstronność i łatwość serwisowania.

energy_referenz_trianel_gebaeude_kraftwerkspark_2000x1500.jpg