Na tej stronie:
MM-17681_GWA_Kundenuebergabestationen_23_4192_Wago_Kreyenberg_2000x2000.jpg

Przyłączanie do sieci stacji elektroenergetycznych klientów

Proste przyłączenie do sieci zdecentralizowanych urządzeń wytwarzających, magazynujących i pobierających energię: w celu przyłączenia instalacji klientów do sieci średniego napięcia, WAGO udostępnia bezpłatne biblioteki komunikacyjne jako pliki do pobrania zgodnie z odpowiednimi technicznymi warunkami przyłączenia. Istnieje również możliwość wyboru usługi w komplecie z gotową szafą sterowniczą z parametryzacją oprogramowania.

Zalety:

 • sprawdzony sprzęt do telesterowania, poddany harderingowi zgodnie z Białą Księgą BDEW
 • prosta parametryzacja oprogramowania bez konieczności programowania zgodnie z VDE-AR-N 4110
 • sprzęt i oprogramowanie jako kompletne rozwiązanie w gotowej szafie sterowniczej

Do czego służy telesterowanie?

Zdecentralizowane systemy wytwarzania i stacje przesyłowe klientów, które są podłączone bezpośrednio do sieci średniego napięcia operatora sieci, muszą być połączone za pomocą systemu telesterowania. Jest to konieczne z dwóch powodów:

 1. do eksploatacji sieci:
  w tym celu konieczne jest przekazywanie sygnałów, danych lub komunikatów, na przykład raporty pozycyjne z rozdzielnicy średniego napięcia, komunikaty ostrzegawcze i komunikaty o usterkach systemu i urządzeń zabezpieczających sieć, informacje zwrotne dotyczące dostępności systemu, zmierzone wartości robocze w punkcie przyłączenia do sieci, jak również informacje dotyczące kontroli dostarczania mocy biernej;
 2. do regulacji mocy wytwórczej zgodnie z ustawą OZE:
  w tym celu telesterowanie dla instalacji wytwórczych i magazynów energii służy do przekazywania wartości zadanych dla zasilania mocą czynną (wraz ze sprzężeniem zwrotnym) oraz wartości pomiarowych dla rejestracji mocy rzeczywistej.

Oba te zadania: eksploatacja sieci i regulacja mocy wytwórczej muszą być realizowane w jednym obiekcie systemu telesterowania. Operatorzy sieci regulują swoje wymagania dotyczące przyłączania abonenckich stacji przesyłowych do sieci średniego napięcia w tzw. wytycznych sieciowych, specyfikacjach i technicznych warunkach przyłączenia.

W przypadku średniego napięcia operatorzy sieci dystrybucyjnych dostarczają bramkę, która zapewnia wymagany zakres sygnału na interfejsie komunikacyjnym, a ten może być różny.

Każdy z tych interfejsów tworzy wówczas granicę własności między operatorem sieci a klientem. Następnie po stronie klienta należy skonfigurować odpowiednio system telesterowania, który zapewni wymagany zasięg sygnału.

Instalacje wytwórcze w sieci średniego napięcia

Przyłączenie telemetryczne – proste, skalowalne i elastyczne

System telesterowania WAGO sprawdził się w przemyśle energetycznym – szczególnie w stacjach sieciowych jako punkt zbierania danych i koordynator interfejsów. Oprócz innych różnorodnych protokołów, obsługuje on wymagane protokoły komunikacyjne IEC 60870-5-101, -103, -104 i Modbus dla przyłączenia instalacji wytwórczych, jak również wymagane pakiety bezpieczeństwa cybernetycznego.

Biblioteki komunikacyjne do telesterowania instalacjami wytwórczymi, z których większość jest bezpłatna, są już dostosowane do odpowiednich specyfikacji lub do odpowiedniego zakresu sygnałów technicznych warunków przyłączenia operatorów sieci i mogą być łatwo parametryzowane po stronie oprogramowania w interakcji z systemem telesterowania WAGO.

WAGO oferuje kompleksowe rozwiązanie plug-and-play, składające się z oprzewodowanych szaf sterowniczych, dostosowanych do odpowiednich specyfikacji przyłączy sieciowych wraz z prostymi przykładowymi programami do parametryzacji.

Przegląd rozwiązań WAGO:

 • bezpłatne biblioteki komunikacyjne do telesterowania zdecentralizowanych instalacji wytwórczych, magazynów energii i urządzeń odbiorczych w sieciach średniego napięcia firm Enea, Energa, E.ON, PGE, Tauron.
 • kompletne rozwiązanie plug-and-play, dostosowane do odpowiednich specyfikacji wymienionych operatorów sieci, złożone z fabrycznie oprzewodowanej szafy sterowniczej z odpowiednim sprzętem i łatwymi do sparametryzowania przykładowymi programami;
 • skuteczne wsparcie i serwis przy zakupie sprzętu, jak również doświadczenie i wiedza w zakresie wsparcia przyłączeń do sieci średniego napięcia zgodnie z VDE-AR-N 4110, również na obszarach przyłączenia do sieci odbiegającej od norm.

Przyłączenie do sieci średniego napięcia
– wygodnie i prosto dzięki opcji plug-and-play

Więcej informacji

Tematy dotyczące
telemetrycznego przyłączania do sieci

RTU dla telesterowania

Rozwiązania WAGO RTU wykorzystują jako platformę modułowy system WAGO I/O, który od lat jest z powodzeniem stosowany na rynku. Skalowalne pod względem wydajności sterowniki zostały rozszerzone o specjalne protokoły telemetryczne (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus). W połączeniu z możliwością programowania IEC-61131-3, wszystkie zadania zarówno komunikacji telesterowania jak i automatyki stacji mogą być realizowane w sposób elastyczny i przede wszystkim łatwy.

Regulacja (mocy) systemu wytwarzania

Regulatory OZE odpowiadają za komfortowe zasilanie instalacji wytwarzających energię (OZE) w punkcie przyłączenia do sieci.

Zastosowanie Power Plant Control umożliwia użytkownikom instalacji oraz integratorom systemów bezpieczne dostosowanie trybu pracy regulatora OZE do warunków w sieci. Produkt uzyskał certyfikat zgodności z wymogami kodeksów sieciowych.

SPM-5-2000x1125.jpg

Niezawodny system telesterowania

Zasoby surowców naturalnych są ograniczone, a globalne ocieplenie stanowi obecnie realne zagrożenie. Dlatego transformacja energetyczna musi się udać. Na etapie realizacji telesterowanie odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ w przypadku infrastruktury elektrycznej, gazowej, wodnej i cieplnej obszary dostaw są bardzo rozgałęzione, a stacje są daleko oddalone.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg