Dostęp do WAGO

Nie jesteś jeszcze zarejestrowany?

Zarejestruj się teraz!
energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Dołącz do transformacji energetycznej!

Nadrzędnym celem wytwórców i dystrybutorów energii elektrycznej jest pewne i niezawodne zasilanie odbiorców. Produkty WAGO są tu gwarancją najwyższej jakości i bezpieczeństwa. Nasza oferta stanowi kompletny program: od komponentów połączeniowych, po rozwiązania automatyki.

Ostra konkurencja na rynku energetyki odnawialnej, wymuszająca jak najniższą cenę za kilowatogodzinę, obliguje wytwórców energii do zwracania uwagi na sprawność urządzeń oraz ograniczenie kosztów instalacji. Dodatkowo są oni zobowiązani, od określonej wielkości instalacji, do integracji z systemem teletechniki operatora, pozwalającym zdalnie zarządzać wytwarzaną energią. Jest to możliwe tylko drogą radiową.

OZE

WAGO w procesie wytwarzania energii w odnawialnych źródeł

Sterowanie parkiem solarnym: fotowoltaika bez udziału przewodów

W procesie komunikacji między wytwórcami prądu w elektrowniach słonecznych a operatorami sieci są wykorzystywane protokoły radiowe. Sterowniki WAGO z protokołami IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 (serwer/klient), MODBUS i DNP3 pełnią w takich aplikacjach funkcję znormalizowanych i łatwych w użyciu interfejsów. Zalety:

 • bezpośrednia komunikacja między instalacją obsługiwaną zdalnie a falownikiem lub rejestratorem danych elektrowni solarnej
 • Osobne interfejsy ETHERNET pozwalają na budowanie równoległych sieci.
 • cyberbezpieczeństwo: kodowanie zgodnie z wymogami bezpieczeństwa informatycznego
 • przetwarzanie w chmurze: połączenie z chmurą dzięki zastosowaniu protokołu MQTT
 • Zarządzanie poprzez stronę WWW chronioną hasłem uniemożliwia zmianę ustawień systemu przez osoby niepowołane.
 • dostępne bezpłatne bloki funkcyjne do różnych rejestratorów danych i falowników
 • realizacja założeń konkretnego operatora sieci w odniesieniu do zmagazynowanej mocy czynnej oraz zapewniania mocy biernej
 • cos ϕ lub regulacja U i Q (napięcia i mocy biernej) zgodnie z charakterystyką
 • integracja zewnętrznych systemów pomiarowych średniego napięcia (urządzenia do analizy sieci, wskaźniki zwarcia, zabezpieczenia sieci i urządzeń) przez MODBUS TCP/RTU lub inne protokoły sieci obiektowej
 • odczyt wartości mocy w układach niskiego napięcia poprzez moduł pomiaru mocy 3-fazowej
 • łatwa parametryzacja i konfiguracja poprzez wizualizację
 • modularna budowa: możliwość łączenia w jednym węźle dwustanowych i analogowych modułów wejść/wyjść oraz modułów specjalnych
 • asortyment obejmujący ponad 500 różnych modułów wejść i wyjść
 • konfiguracja/parametryzacja poprzez wizualizację internetową
 • możliwość programowania zgodnie z IEC 61131‐3
 • wbudowany moduł telefonii komórkowej

Elektrownia solarna wymaga sterowania i regulacji drogą radiową.

Technika łączeniowa: łatwy i pewny montaż instalacji fotowoltaicznej

Przy tworzeniu instalacji fotowoltaicznych istotne znaczenie ma pewny i łatwy montaż. Dzięki bogatej ofercie złączek listwowych WAGO TOPJOB®S możliwe jest bezpieczne i trwałe łączenie przewodów układów fotowoltaicznych. Złączki rozłączalne i bezpiecznikowe o dużej wytrzymałości napięciowej zapewniają bezpieczną separację między generatorem fotowoltaicznym a falownikiem. Ofertę uzupełniają inne rozwiązania, na przykład moduły z diodami zaporowymi.

WAGO ułatwia montaż instalacji fotowoltaicznych.

Produkty WAGO do realizacji połączeń

Falownik solarny: większa wytrzymałość dzięki WAGO

Falownik jest sercem układu fotowoltaicznego. Przetwarza prąd stały ogniw fotowoltaicznych na prąd przemienny, który następnie zasila publiczną sieć energetyczną. Urządzenia pracują praktycznie bez strat, a skuteczność najlepszych sięga nawet 99%. Oznacza to, że utracona zostaje tylko setna część mocy prądu stałego. Trwałość i wydajność falownika jest zależna od jego komponentów elektronicznych i elektromechanicznych. Muszą one pracować niezawodnie przez wiele lat, a także gwarantować wysoką funkcjonalność i bezpieczeństwo na ograniczonej przestrzeni. Silnoprądowe złączki do płytek drukowanych WAGO spełniają te wymagania.

Podłączanie falownika solarnego

Produkty WAGO do falowników

Elektrownia wiatrowa: produkcja prądu monitorowana przez sieć

Turbiny wiatrowe są wyposażone w nowoczesne elektroniczne układy sterowania. Główny sterownik, jako centralny element układu, stale komunikuje się z peryferiami takimi jak np. układ kierunkowania elektrowni czy ustawienia łopat, i korygując poszczególne parametry, zapewnia optymalną pracę w danych warunkach pogodowych. Aby proces zasilania sieci energetycznej przez turbinę przebiegał prawidłowo, konieczne jest stałe monitorowanie połączenia z siecią. Przez cały czas trwa odczyt takich parametrów jak napięcie, prąd i częstotliwość, a wyniki pomiarów trafiają do sterownika, aby w razie przekroczenia zdefiniowanych wartości można było natychmiast zareagować.

WAGO doskonale wpisuje się w tę koncepcję zarządzania elektrownią wiatrową i zapewnia nieprzerwaną komunikację z operatorem sieci dystrybucyjnej, operatorem turbiny i sprzedawcą energii. Dzięki temu elementy wykonawcze mają przez cały czas dostęp do instalacji. WAGO-I/O-SYSTEM 750 zapewnia bezawaryjne sterowanie parkiem wiatrowym oraz monitoring jego pracy. Zalety:

 • komunikacja poprzez standardowe protokoły telesterowania zgodnie z IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS i DNP3
 • możliwość wykorzystania w sieci dystrybucyjnej różnego typu modułów I/O, m.in. do komunikacji szeregowej z urządzeniami zewnętrzymi lub do pomiaru mocy 3-fazowej
 • komfortowe udostępnianie i monitorowanie wartości wytwarzanych i odbieranych takich jak napięcie, moc bierna, moc czynna, prąd, cos φ, częstotliwość i kierunek przepływu energii
 • sterowniki do wszystkich popularnych typów sieci obiektowych i standardów ETHERNET
 • osobne interfejsy ETHERNET pozwalają na budowanie równoległych sieci
 • możliwość programowania poprzez
  • CODESYS zgodnie z IEC 61131-3
 • Cyberbezpieczeństwo: sterowniki PFC100/PFC200 spełniają wszystkie aktualne wymogi bezpieczeństwa IT stawiane operatorom sieci dystrybucyjnych i można je doposażać zgodnie z wytycznymi Białej Księgi BDEW.
 • przetwarzanie w chmurze: połączenie z chmurą dzięki zastosowaniu protokołu MQTT
 • Zarządzanie poprzez stronę WWW chronioną hasłem uniemożliwia zmianę ustawień systemu przez osoby niepowołane.
 • dostępne nieodpłatne bloki funkcyjne
 • OPC-XML-Client
 • IEC-61400-25-Client

Stacja przesyłowa przy parku solarnym

Bioenergia: bezpieczna automatyzacja także w przestrzeniach Ex

Biogazownia służy do produkcji gazu w procesie fermentacji surowców odnawialnych lub odchodów zwierzęcych. Gaz jest przetwarzany na miejscu w agregatach prądotwórczych w energię elektryczną, która następnie jest odprowadzana do publicznej sieci energetycznej. Z biogazu można także uzyskać biometan, wykorzystywany do zasilania sieci gazu ziemnego lub w rozproszonej lokalnej sieci ciepłowniczej. We wszystkich tych instalacjach WAGO-I/O-SYSTEM odgrywa znaczącą rolę – jest on wykorzystywany do automatyzacji procesów, sterowania instalacją produkcyjną, czy też komunikacji z dystrybutornią operatora sieci lub dostawcy gorącej rezerwy. Zalety:

 • komunikacja poprzez standardowe protokoły telesterowania zgodnie z IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS i DNP3
 • możliwość wykorzystania w sieci dystrybucyjnej różnego typu modułów I/O, m.in. do komunikacji szeregowej z urządzeniami zewnętrzymi lub do pomiaru mocy 3-fazowej
 • komfortowe udostępnianie i monitorowanie wartości wytwarzanych i odbieranych takich jak napięcie, moc bierna, moc czynna, prąd, cos φ, częstotliwość i kierunek przepływu energii
 • współpraca ze wszystkimi popularnymi typami sieci obiektowych i standardami ETHERNET
 • możliwość bezpośredniego podłączania sygnałów ze stref Ex do iskrobezpiecznych, niebieskich modułów WAGO Ex
 • Osobne interfejsy ETHERNET pozwalają na budowanie równoległych sieci.
 • możliwość programowania poprzez
  • CODESYS zgodnie z IEC 61131-3
 • Wizualizacja sieciowa umożliwia śledzenie przebiegu poszczególnych procesów bezpośrednio na drzwiczkach rozdzielnicy lub na ekranie komputera.
 • Cyberbezpieczeństwo: sterowniki PFC100/PFC200 spełniają wszystkie aktualne wymogi bezpieczeństwa IT stawiane operatorom sieci dystrybucyjnych i można je doposażać zgodnie z wytycznymi Białej Księgi BDEW.
 • przetwarzanie w chmurze: połączenie z chmurą dzięki zastosowaniu protokołu MQTT

Zbiorniki fermentacyjne biogazowni

Elektrownia wodna: ujarzmiony żywioł

Energia ze źródeł odnawialnych, w tym ta wytwarzana przez elektrownie wodne, to istotny element globalnego trendu zwanego transformacją energetyczną. Aby elektrownie wodne mogły pracować zgodnie z zapotrzebowaniem, potrzebne są systemy automatycznej regulacji. Rozwiązania WAGO można zastosować m.in. do sterowania turbinami, po podłączeniu do nadrzędnego systemu SCADA, służącego do monitorowania i sterowania pracą elektrowni. Zalety:

 • komunikacja poprzez standardowe protokoły telesterowania zgodnie z IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS i DNP3
 • Osobne interfejsy ETHERNET pozwalają na budowanie równoległych sieci.
 • cyberbezpieczeństwo: kodowanie zgodnie z wymogami bezpieczeństwa informatycznego
 • przetwarzanie w chmurze: połączenie z chmurą dzięki zastosowaniu protokołu MQTT
 • Zarządzanie poprzez stronę WWW chronioną hasłem uniemożliwia zmianę ustawień systemu przez osoby niepowołane.

Elektrownia ze zbiornikiem zasobnikowym w Alpach

Tematy i rozwiązania na dziś i jutro

Twoja lista jest pusta

Brak wyników wyszukiwania dla zadanego przez Ciebie filtra. Mozesz zmienic kryteria filtrowania lub calkiem je usunac.

Opinia

WAGO w lodowej scenerii

Kontynuując cykl artykułów opisujących systemy automatyki w obiektach sportowych „przeniesiemy” się teraz na najszybsze lodowisko w naszym kraju! Mowa oczywiście o pierwszej w Polsce krytej hali do łyżwiarstwa szybkiego, czyli Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Wywiad

„Tworzymy ogromne zasoby danych i za mało z nich korzystamy!“

Wywiad z Andreą Grün, głównym inżynierem w zakresie systemów elektrycznych i automatyki w DVN GL.

Wywiad

„W przyszłości można będzie wszędzie zastosować interfejs między IT a instalacją produkcyjną“

Wywiad z dr. Tobiasem Voigtem, współtwórcą tzw. „Weihenstephaner Standards“ w Katedrze Konstrukcji Maszyn dla Przemysłu Spożywczego Politechniki w Monachium.

Wywiad

"Transformacja sektora energetycznego: następuje era cyfryzacji i rozproszonych źródeł energii"

Tobias Kurth z firmy doradczej Energy Brainpool i Heiko Tautor – specjalista ds. energetyki w WAGO rozmawiają na temat transformacji sektora energetycznego: nastąpiła era cyfryzacji i rozproszonych źródeł energii, klasyczni dostawcy prądu zmieniają się w usługodawców, nowe modele biznesowe łączą wytwórstwo i zużycie.
Wywiad

Cyberbezpieczeństwo na pokładzie: „Jeśli mamy mówić o rewolucji w Przemyśle Morskim 4.0, musimy najpierw nadrobić zaległości“.

W filmie „Jutro nie umiera nigdy“ terroryści uprowadzają okręt wojenny manipulując sygnałem GPS. To, co w roku 1997, a więc w momencie premiery 18. części Jamesa Bonda, było jeszcze fantazją brytyjskich filmowców, po prawie 20 latach jest realnym zagrożeniem. W języku fachowym proceder ten nosi nazwę „GPS-Spoofing“. Naukowcy z Teksasu dowiedli, że jest to możliwe, uprowadzając w 2013 roku luksusowy jacht wart 80 milionów dolarów. Co zrobić z cyberbezpieczeństwem w przemyśle okrętowym? – zastanawiają się konstruktorzy okrętów, integratorzy systemów i przewoźnicy morscy, stając przed wyzwaniami rewolucji w Przemyśle Morskim 4.0. O tym, czy branża w ogóle jest na nią gotowa i co jest jeszcze do zrobienia, mówi profesor dr Karl-Heinz Niemann ze Szkoły Wyższej w Hanowerze.

Opinia

Zrównoważone budownictwo: dzięki inteligentnej technice w systemie klimatyzacji, budynek Kreissparkasse w Göppingen uzyskał złoty certyfikat DGNB

Pojęcie zrównoważonego rozwoju często jest nadużywane. Jednak Kreissparkasse w Göppingen nadała mu w ramach swojego projektu budowlanego rzeczywisty wymiar. Nie tylko środowisko, lecz także pracownicy i klienci odnoszą korzyści wynikające z budowy i przebudowy, a efektywność energetyczna wiąże się z komfortem. Ze względu na konsekwentną realizację koncepcji zielonego budownictwa, niemieckie towarzystwo certyfikujące budynki DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) odznaczyło obiekt złotym medalem. Przebudowa wieżowca pochodzącego z 1974 roku zyskała srebrny certyfikat. Obok koncepcji i architektury doceniono tu inteligentny system klimatyzacji, którego sercem są nowoczesne sterowniki WAGO. Nowością jest szerokie, naukowe wsparcie dla energooszczędnego budownictwa.

Energetyka WAGO:
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania