energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Dołącz do transformacji energetycznej!

Nadrzędnym celem wytwórców i dystrybutorów energii elektrycznej jest pewne i niezawodne zasilanie odbiorców. Produkty WAGO są tu gwarancją najwyższej jakości i bezpieczeństwa. Nasza oferta stanowi kompletny program: od komponentów połączeniowych, po rozwiązania automatyki.

Ostra konkurencja na rynku energetyki odnawialnej, wymuszająca jak najniższą cenę za kilowatogodzinę, obliguje wytwórców energii do zwracania uwagi na sprawność urządzeń oraz ograniczenie kosztów instalacji. Dodatkowo są oni zobowiązani, od określonej wielkości instalacji, do integracji z systemem teletechniki operatora, pozwalającym zdalnie zarządzać wytwarzaną energią. Jest to możliwe tylko drogą radiową.

OZE

WAGO w procesie wytwarzania energii w odnawialnych źródeł

Sterowanie elektrownią fotowoltaiczną: fotowoltaika bez udziału przewodów

W procesie komunikacji między wytwórcami prądu w elektrowniach słonecznych a operatorami sieci są wykorzystywane protokoły radiowe. Sterowniki WAGO z protokołami IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 (serwer/klient), MODBUS i DNP3 pełnią w takich aplikacjach funkcję znormalizowanych i łatwych w użyciu interfejsów. Zalety:

 • bezpośrednia komunikacja między instalacją obsługiwaną zdalnie a falownikiem lub rejestratorem danych elektrowni solarnej
 • Osobne interfejsy ETHERNET pozwalają na budowanie równoległych sieci.
 • cyberbezpieczeństwo: kodowanie zgodnie z wymogami bezpieczeństwa informatycznego
 • przetwarzanie w chmurze: połączenie z chmurą dzięki zastosowaniu protokołu MQTT
 • Zarządzanie poprzez stronę WWW chronioną hasłem uniemożliwia zmianę ustawień systemu przez osoby niepowołane.
 • dostępne bezpłatne bloki funkcyjne do różnych rejestratorów danych i falowników
 • realizacja założeń konkretnego operatora sieci w odniesieniu do zmagazynowanej mocy czynnej oraz zapewniania mocy biernej
 • cos ϕ lub regulacja U i Q (napięcia i mocy biernej) zgodnie z charakterystyką
 • integracja zewnętrznych systemów pomiarowych średniego napięcia (urządzenia do analizy sieci, wskaźniki zwarcia, zabezpieczenia sieci i urządzeń) przez MODBUS TCP/RTU lub inne protokoły sieci obiektowej
 • odczyt wartości mocy w układach niskiego napięcia poprzez moduł pomiaru mocy 3-fazowej
 • łatwa parametryzacja i konfiguracja poprzez wizualizację
 • modularna budowa: możliwość łączenia w jednym węźle dwustanowych i analogowych modułów wejść/wyjść oraz modułów specjalnych
 • asortyment obejmujący ponad 500 różnych modułów wejść i wyjść
 • konfiguracja/parametryzacja poprzez wizualizację internetową
 • możliwość programowania zgodnie z IEC 61131‐3
 • wbudowany moduł telefonii komórkowej
energy_solaranlage_himmel_wolken_2000x1125.jpg

Elektrownia solarna wymaga sterowania i regulacji drogą radiową.

Telesterowanie

Zdalne sterowanie dzięki protokołom telemetrycznym

Skalowalne pod względem wydajności i konfiguracji wejść/wyjść sterowniki WAGO zostały rozszerzone o specjalne protokoły telemetryczne (IEC 61850, IEC 60870, DNP3). Dzięki możliwości programowania zgodnie z normą IEC-61131-3 wszystkie zadania zarówno z zakresu komunikacji protokołów telemetrycznych jak i automatyki stacji można realizować w dowolny i przede wszystkim prosty sposób.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Technika łączeniowa: łatwy i pewny montaż instalacji fotowoltaicznej

Przy tworzeniu instalacji fotowoltaicznych istotne znaczenie ma pewny i łatwy montaż. Dzięki bogatej ofercie złączek listwowych WAGO TOPJOB®S możliwe jest bezpieczne i trwałe łączenie przewodów układów fotowoltaicznych. Złączki rozłączalne i bezpiecznikowe o dużej wytrzymałości napięciowej zapewniają bezpieczną separację między generatorem fotowoltaicznym a falownikiem. Ofertę uzupełniają inne rozwiązania, na przykład moduły z diodami zaporowymi.

energy_wechselrichter_solar_personen_gettyimages-594828715_2000x1125.jpg

WAGO ułatwia montaż instalacji fotowoltaicznych.

Produkty WAGO do realizacji połączeń

Moduły przekaźnikowe, seria 288

Przekaźniki i optoseparatory stosowane są wszędzie tam, gdzie konieczne jest przenoszenie sygnałów elektrycznych w połączeniu z separacją galwaniczną, dopasowywaniem poziomów sygnałów, bądź ich wzmocnieniem.

alle-produkte_relais_optokoppler_2000x1500_1.jpg

Złączki bezpiecznikowe, seria 811

Złączki bezpiecznikowe WAGO są przeznaczone do różnych zastosowań, jak chociażby do bezpieczników samochodowych do 6 mm2 lub aparatowych wkładek bezpiecznikowych.

energy_sicherungsklemme_811_2000x1500.jpg

Z TOPJOB® S zyskujesz przewagę

Dzięki złączkom listwowym TOPJOB®S szybko i pewnie połączysz wszystko – w każdym zakątku globu i w każdej aplikacji.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Falownik: większa wytrzymałość dzięki WAGO

Falownik jest sercem układu fotowoltaicznego. Przetwarza prąd stały ogniw fotowoltaicznych na prąd przemienny, który następnie zasila publiczną sieć energetyczną. Urządzenia pracują praktycznie bez strat, a skuteczność najlepszych sięga nawet 99%. Oznacza to, że utracona zostaje tylko setna część mocy prądu stałego. Trwałość i wydajność falownika jest zależna od jego komponentów elektronicznych i elektromechanicznych. Muszą one pracować niezawodnie przez wiele lat, a także gwarantować wysoką funkcjonalność i bezpieczeństwo na ograniczonej przestrzeni. Silnoprądowe złączki do płytek drukowanych WAGO spełniają te wymagania.

energy_wechselrichter_solar_techniker_gettyimages-565880867_2000x1125.jpg

Podłączanie falownika solarnego

Produkty WAGO do falowników

Złączki do płytek drukowanych i wielowtyki

Złączki do płytek drukowanych i wielowtyki WAGO są bardzo proste w obsłudze.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

Złączki rozłączalne TOPJOB®S, seria 2006

Złączki rozłączalne N są przeznaczone do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej, umożliwiają one pomiar rezystancji izolacji bez konieczności odłączania przewodu neutralnego zgodnie z VDE 0108.

energy_tjs_trennklemme_2006_2000x1500.jpg

Złączki przepustowe, seria 828

Złączki przepustowe z zaciskiem CAGE CLAMP® po obu stronach, obsługiwane przyrządem montażowym, przyspieszają tworzenie instalacji.

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg

Oprzewodowanie systemowe przy użyciu X-COM®-SYSTEM i X-COM®S-SYSTEM

Dzięki złączkom listwowym z funkcją wtykową WAGO-X-COM®-SYSTEM i X-COM®S-SYSTEM można szybko i ekonomicznie realizować oprzewodowanie systemowe.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg

Elektrownia wiatrowa: produkcja prądu monitorowana przez sieć

Turbiny wiatrowe są wyposażone w nowoczesne elektroniczne układy sterowania. Główny sterownik, jako centralny element układu, stale komunikuje się z peryferiami takimi jak np. układ kierunkowania elektrowni czy ustawienia łopat, i korygując poszczególne parametry, zapewnia optymalną pracę w danych warunkach pogodowych. Aby proces zasilania sieci energetycznej przez turbinę przebiegał prawidłowo, konieczne jest stałe monitorowanie połączenia z siecią. Przez cały czas trwa odczyt takich parametrów jak napięcie, prąd i częstotliwość, a wyniki pomiarów trafiają do sterownika, aby w razie przekroczenia zdefiniowanych wartości można było natychmiast zareagować.

WAGO doskonale wpisuje się w tę koncepcję zarządzania elektrownią wiatrową i zapewnia nieprzerwaną komunikację z operatorem sieci dystrybucyjnej, operatorem turbiny i sprzedawcą energii. Dzięki temu elementy wykonawcze mają przez cały czas dostęp do instalacji. WAGO-I/O-SYSTEM 750 zapewnia bezawaryjne sterowanie parkiem wiatrowym oraz monitoring jego pracy. Zalety:

 • komunikacja poprzez standardowe protokoły telesterowania zgodnie z IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS i DNP3
 • możliwość wykorzystania w sieci dystrybucyjnej różnego typu modułów I/O, m.in. do komunikacji szeregowej z urządzeniami zewnętrzymi lub do pomiaru mocy 3-fazowej
 • komfortowe udostępnianie i monitorowanie wartości wytwarzanych i odbieranych takich jak napięcie, moc bierna, moc czynna, prąd, cos φ, częstotliwość i kierunek przepływu energii
 • sterowniki do wszystkich popularnych typów sieci obiektowych i standardów ETHERNET
 • osobne interfejsy ETHERNET pozwalają na budowanie równoległych sieci
 • możliwość programowania poprzez
  • CODESYS zgodnie z IEC 61131-3
 • Cyberbezpieczeństwo: sterowniki PFC100/PFC200 spełniają wszystkie aktualne wymogi bezpieczeństwa IT stawiane operatorom sieci dystrybucyjnych i można je doposażać zgodnie z wytycznymi Białej Księgi BDEW.
 • przetwarzanie w chmurze: połączenie z chmurą dzięki zastosowaniu protokołu MQTT
 • Zarządzanie poprzez stronę WWW chronioną hasłem uniemożliwia zmianę ustawień systemu przez osoby niepowołane.
 • dostępne nieodpłatne bloki funkcyjne
 • OPC-XML-Client
 • IEC-61400-25-Client
energy_windraeder_intergration_strom_2000x1125.jpg

Stacja przesyłowa przy parku solarnym

Bioenergia: bezpieczna automatyzacja także w przestrzeniach Ex

Biogazownia służy do produkcji gazu w procesie fermentacji surowców odnawialnych lub odchodów zwierzęcych. Gaz jest przetwarzany na miejscu w agregatach prądotwórczych w energię elektryczną, która następnie jest odprowadzana do publicznej sieci energetycznej. Z biogazu można także uzyskać biometan, wykorzystywany do zasilania sieci gazu ziemnego lub w rozproszonej lokalnej sieci ciepłowniczej. We wszystkich tych instalacjach WAGO-I/O-SYSTEM odgrywa znaczącą rolę – jest on wykorzystywany do automatyzacji procesów, sterowania instalacją produkcyjną, czy też komunikacji z dystrybutornią operatora sieci lub dostawcy gorącej rezerwy. Zalety:

 • komunikacja poprzez standardowe protokoły telesterowania zgodnie z IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS i DNP3
 • możliwość wykorzystania w sieci dystrybucyjnej różnego typu modułów I/O, m.in. do komunikacji szeregowej z urządzeniami zewnętrzymi lub do pomiaru mocy 3-fazowej
 • komfortowe udostępnianie i monitorowanie wartości wytwarzanych i odbieranych takich jak napięcie, moc bierna, moc czynna, prąd, cos φ, częstotliwość i kierunek przepływu energii
 • współpraca ze wszystkimi popularnymi typami sieci obiektowych i standardami ETHERNET
 • możliwość bezpośredniego podłączania sygnałów ze stref Ex do iskrobezpiecznych, niebieskich modułów WAGO Ex
 • Osobne interfejsy ETHERNET pozwalają na budowanie równoległych sieci.
 • możliwość programowania poprzez CODESYS zgodnie z IEC 61131-3
 • Wizualizacja sieciowa umożliwia śledzenie przebiegu poszczególnych procesów bezpośrednio na drzwiczkach rozdzielnicy lub na ekranie komputera.
 • Cyberbezpieczeństwo: sterowniki PFC100/PFC200 spełniają wszystkie aktualne wymogi bezpieczeństwa IT stawiane operatorom sieci dystrybucyjnych i można je doposażać zgodnie z wytycznymi Białej Księgi BDEW.
 • przetwarzanie w chmurze: połączenie z chmurą dzięki zastosowaniu protokołu MQTT
energy_regenerative-energieerzeugung_biogas_gettyimages-483451315_2000x1125.jpg

Zbiorniki fermentacyjne biogazowni

Elektrownia wodna: ujarzmiony żywioł

Energia ze źródeł odnawialnych, w tym ta wytwarzana przez elektrownie wodne, to istotny element globalnego trendu zwanego transformacją energetyczną. Aby elektrownie wodne mogły pracować zgodnie z zapotrzebowaniem, potrzebne są systemy automatycznej regulacji. Rozwiązania WAGO można zastosować m.in. do sterowania turbinami, po podłączeniu do nadrzędnego systemu SCADA, służącego do monitorowania i sterowania pracą elektrowni. Zalety:

 • komunikacja poprzez standardowe protokoły telesterowania zgodnie z IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS i DNP3
 • Osobne interfejsy ETHERNET pozwalają na budowanie równoległych sieci.
 • cyberbezpieczeństwo: kodowanie zgodnie z wymogami bezpieczeństwa informatycznego
 • przetwarzanie w chmurze: połączenie z chmurą dzięki zastosowaniu protokołu MQTT
 • Zarządzanie poprzez stronę WWW chronioną hasłem uniemożliwia zmianę ustawień systemu przez osoby niepowołane.

energy_regenerative energieerzeugung_wasserkraft_gettyimages-157287362_2000x1125.jpg

Elektrownia ze zbiornikiem zasobnikowym w Alpach

Referencje dotyczące branży energetyki

WAGO realizuje wiele interesujących projektów jako partner i lider innowacji. Poznaj nasze kreatywne i efektywne rozwiązania w przemyśle energetycznym.

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

Więcej informacji na temat energetyki

Więcej informacji

Cyfryzacja, odnawialne źródła energii, integracja rozproszonych wytwórców energii – WAGO potrafi stawić czoła wszystkim wyzwaniom współczesnego rynku energetycznego.

Sieci energetyczne

Inteligentne sieci energetyczne

Automatyzacja sieci energetycznych ma wiele zalet. Jednym z nich jest możliwość zdalnego sterowania. WAGO oferuje odpowiednie rozwiązania.
energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Cyfryzacja

Smart Grid w sektorze energetycznym

W ramach cyfryzacji systemu energetycznego cenione są strategie i produkty o szerokich możliwościach zastosowania. WAGO poprzez swoje rozwiązania wspiera realizację założeń transformacji energetycznej.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Regulacja mocy wytwórczej

Stabilne zasilanie energią słoneczną i wiatrową

Integracja i regulacja energii pochodzącej z odnawialnych źródeł jest dla operatorów sieci dużym wyzwaniem. WAGO towarzyszy swoim klientom w tej drodze i wspiera ich w zakresie know-how, produktów i rozwiązań.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
Magazyny energii

Prąd przez całą dobę

Magazyny energii odciążają sieć i zwiększają elastyczność systemów energetycznych. Technika WAGO umożliwia sterowanie tymi systemami.
energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg