branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg

Niezawodny system telesterowania

Zasoby surowców naturalnych są ograniczone, a globalne ocieplenie stanowi obecnie realne zagrożenie.

Czym jest telesterowanie?

Telesterowanie oznacza monitorowanie i sterowanie obiektami rozproszonymi. Za pomocą odpowiednich protokołów komunikacyjnych dane procesowe mogą być przesyłane i odbierane z jednej lub wielu lokalizacji.

W latach 50-tych telesterowanie było jeszcze realizowane przez człowieka. Polecenia przełączania, np. w energetyce, były przekazywane przez telefon analogowy, a pracownicy stacji transformatorowej wykonywali je ręcznie. Następnie znów telefonicznie przekazywano informację zwrotną. Obecnie dane te są tradycyjnie uzyskiwane z podstacji (np. dzięki sterownikom PLC), która je przetwarza i przesyła za pomocą różnych mediów transmisyjnych (GSM, radiowych lub przewodowych) do stacji centralnej lub systemu sterowania.

Do przesyłania tych czasami bardzo wrażliwych danych procesowych stosowane są różne protokoły komunikacyjne. Na przykład, protokoły IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, IEC 61850 i DNP 3.0 stały się standardami w szczególności w obszarze produkcji i dystrybucji energii.

Wymagania stawiane systemom są wysokie. Oprócz solidnej konstrukcji, pod uwagę bierze się przede wszystkim prawdopodobieństwo wystąpienia awarii oraz specjalne środki bezpieczeństwa i ochrony danych.

Przykład zastosowania:

 • sterowanie sieciami zasilającymi (energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie miejskie) jako część systemu sterowania siecią energetyczną

 • kontrola i monitorowanie zużycia energii (liczniki gazu, energii elektrycznej i wody)

 • sterowanie systemami ruchu drogowego (sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne)

Telesterowanie dla sieci zasilających

Szczególnie w przypadku infrastruktury elektrycznej, gazowej, wodnej i cieplnej obszary dostaw są bardzo rozgałęzione, a stacje znajdują się w dużych odległościach. Ponieważ to one w pierwszej kolejności zapewniają komfort życia, dlatego ich sprawne działanie jest nieodzowne. Rozpoznawanie i eliminacja zakłóceń musi odbywać się na bieżąco, w przeciwnym razie już po krótkim czasie mogą one poważnie zakłócić codzienną egzystencję ludzi. Równie ważne jest zapewnienie wysokiej jakość produktów, aby uniknąć szkód pod względem zdrowotny i ekonomicznym.

Zalety telesterowania:

 • monitoring oddalonych stacji

 • pomiar, sterowanie i regulacja

 • szybka reakcja w przypadku awarii

 • dostęp zdalny

 • dostępność różnych mediów transmisji

Dlaczego warto wybrać system telesterowania WAGO?

Zapewniamy bezpieczny i ekonomiczny dostęp do zdalnych systemów. Najwyższej jakości produkty i rozwiązania oraz niezawodny serwis to przepis WAGO na sukces w dziedzinie telesterowania i Smart Grid na każdą skalę i we wszystkich sektorach, takich jak infrastruktura publiczna, energetyka odnawialna i przemysł przetwórczy.

Od ponad dziesięciu lat telesterowanie stanowi integralną część oferty WAGO. System otrzymał wszystkie najważniejsze światowe dopuszczenia i jest stosowany w najtrudniejszych warunkach, jak na przykład stacje sieciowe o wszystkich poziomach napięcia, górnictwo, obiekty morskie i rurociągi. Jego wyjątkowe cechy to duża elastyczność po stronie podłączania sygnałów oraz w obrębie protokołów sieciowych.

Telesterowanie WAGO obsługuje protokoły IEC 60870, 61850, DNP 3 i Modbus®. Są one łatwe do skonfigurowania i dlatego mogą być obsługiwane również przez osoby, które nie są programistami sterowników PLC.

W branży użyteczności publicznej bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet. WAGO wychodzi naprzeciw temu problemowi i oferuje sterowniki, które można poddać tzw. harderingowi zgodnie ze standardem Białej Księgi BDEW. Szczególnie w sektorze energetycznym panuje duża obawa przed atakami hakerów, przed którymi stacje telesterowania WAGO są chronione w najlepszy możliwy sposób.

Zastosowanie naszych elastycznych rozwiązań w zakresie telesterowania pozwala monitorować przesył i rozdział energii w obrębie sieci w celu zagwarantowania zasilania. Inne obszary zastosowań to sterowanie, regulacja i zdalne monitorowanie sieci gazowych, wodnych i grzewczych, ponieważ zintegrowany sterownik PLC bezpośrednio realizuje zadania automatyzacji.

Przykłady zastosowań:

 • automatyzacja punktów odcięcia

 • funkcja konwertera protokołów

 • podłączanie wskaźników zwarć

 • możliwość sterowania zdecentralizowanymi generatorami, odbiornikami i magazynami energii

 • automatyzacja stacji przesyłowych gazu

 • adaptacja regulatorów punktu ciepła do systemu sterowania

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo: obrona przed cyberatakiem

Niefrasobliwe podłączenie do Internetu może mieć dla wytwórców energii fatalne skutki. Cyberprzestępcy potrafią bez trudu włamać się do dyspozytorni przez system sterowania i odłączyć poszczególne bloki czy układy, a w najgorszym przypadku pozbawić zasilania w energię całe obszary. Na szczęście operatorzy są już świadomi tego zagrożenia, a kwestie cyberbezpieczeństwa zyskują coraz bardziej na znaczeniu. Sterowniki WAGO są istotnym elementem koncepcji bezpieczeństwa. Podczas gdy w celu ochrony przed cyberatakami systemy operacyjne komputerów wymagają aktualizacji bezpieczeństwa co tydzień, poddany harderingowi firmware sterownika WAGO spełnia odpowiednie wymogi bezpieczeństwa. Zalety rozwiązań WAGO w skrócie:

 • sterowniki PFC100 i PFC200 wyposażone w system operacyjny Linux czasu rzeczywistego Linux®;
 • sterowniki PFC wykorzystujące otwarty system operacyjny, który można dowolnie skalować i aktualizować, oraz który obsługuje takie narzędzia jak Rsync;
 • ciągle rozwijany system bazowy Linux®, obsługujący istotne protokoły bezpieczeństwa;
 • obsługa CODESYS PLC Runtime;
 • różnorodność interfejsów i magistral: CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet®, IEC 60870, IEC 61850 i DNP 3 oraz MODBUS-TCP;
 • spełnienie najwyższych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z normami serii ISO 27000;
 • zintegrowana funkcjonalność VPN: tunel VPN, bezpośrednio przez IPsec lub OpenVPN;
 • kodowanie danych w sterowniku przy pomocy kodu SSL/TLS 1.2;
 • równoczesny dostęp do danych, transmisja danych do chmury za pośrednictwem MQTT lub OPC UA, także bezprzewodowo;
 • spełnienie przez WAGO wszystkich istotnych dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa IT oraz wielu zaleceń Białej Księgi BDEW w zakresie zaopatrzenia w energię i wodę, należących do tzw. „infrastruktury krytycznej“;
 • możliwość stosowania PFC200 jako skalowalnego węzła sieciowego.

Certyfikaty i aprobaty

Ważne dopuszczenia i certyfikaty są warunkiem bezpiecznego stosowania telesterowania na całym świecie – zwłaszcza jeśli chodzi o funkcjonalność sieci zasilających i dystrybucyjnych.

Dla trzech najważniejszych standardowych protokołów telemetrycznych IEC 61850, IEC 60870 i DNP 3 posiadamy odpowiednie certyfikaty, które są regularnie odnawiane. Dzięki temu, stosując telesterowanie WAGO, można być spokojnym. Certyfikowane protokoły telemetryczne zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo w przypadku integracji lub podłączenia do systemu telesterowania WAGO komponentów innych firm.

 • Certyfikat DNP3
 • Certyfikat IEC-61850
 • Certyfikat IEC-60870
 • Aprobaty dla WAGO I/O System 750