Numer szkolenia : AN-07

Integracja urządzeń WAGO z systemami SCADA

Grupa docelowa

Programiści i integratorzy systemów automatyki przemysłowej i budynkowej.

Wymagania

 • wiedza na poziomie szkolenia "WAGO I/O System - cechy użytkowe, zasady konfiguracji" (AN-01)
 • umiejętność programowania sterowników WAGO (przynajmniej na poziomie szkolenia AN-02)

Zakres szkolenia

 • dostępne protokoły komunikacyjne z systemami SCADA (Modbus, OPC, Network Variables)
 • obszary pamięci interfejsu lub sterownika WAGO dostępne dla sieci obiektowej
 • organizacja pamięci sterownika
 • różnice w zasadach adresowania pomiędzy CoDeSys a sieciami obiektowymi
 • szczegółowa organizacja mapowania zmiennych w protokole Modbus
 • wykorzystanie modułów RS do komunikacji z systemami SCADA/HMI
 • udostępnianie danych do standardu OPC
 • konfiguracja sterownika do komunikacji po protokole NV
 • wymiana danych po protokole NV
 • prezentacja WAGO WAGO VISU BUILDING jako system BMS

Cel

Po odbyciu szkolenia uczestnik będzie znał możliwości komunikacji WAGO I/O System z systemami SCADA

Uwagi

Szkolenia mogą być także organizowane w drodze indywidualnych uzgodnień.
W razie zainteresowania prosimy o kontakt:
e-mail: szkolenia@wago.com
tel. +48 71 360 29 33
Numer szkolenia: AN-07
Integracja urządzeń WAGO z systemami SCADA

Informacje organizacyjne

 

Szkolenie bezpłatne

Kontakt

Telefon:
+48 71 360 29 33