Numer szkolenia : AN-10

Docker w sterownikach WAGO

Grupa docelowa

Programiści i integratorzy systemów automatyki.

Wymagania

  • wiedza na poziomie szkolenia "WAGO I/O System - cechy użytkowe, zasady konfiguracji" (AN-01)
  • umiejętność programowania sterowników WAGO (przynajmniej na poziomie szkolenia AN-02E)

Zakres szkolenia

  • przygotowanie sterownika do pracy z Dockerem
  • instalowanie na sterowniku aplikacji dockerowych
  • biblioteka  do zapisu danych w bazie InfluxDB,
  • wyświetlanie danych z bazy danych Influx w aplikacji Grafana,
  • instalacja oraz proste operacje w aplikacji node-RED
  • backup aplikacji oraz danych

Cel

Po odbyciu szkolenia uczestnik będzie znał podstawy użycia aplikacji Docker na urządzieniach WAGO.

Uwagi

Szkolenia mogą być także organizowane w drodze indywidualnych uzgodnień.
W razie zainteresowania prosimy o kontakt:
e-mail: szkolenia@wago.com
tel. +48 71 360 29 33
Numer szkolenia: AN-10
Docker w sterownikach WAGO

Informacje organizacyjne

 

Szkolenie bezpłatne

Kontakt

Telefon:
+48 71 360 29 33