Numer szkolenia : ANB-03

BACnet w WAGO I/O System

Grupa docelowa

Integratorzy systemów automatyki budynkowej.

Wymagania

  • wiedza na poziomie szkolenia "WAGO I/O System - cechy użytkowe, zasady konfiguracji" (AN-01)
  • umiejętność programowania sterowników WAGO (przynajmniej na poziomie szkolenia AN-02/AN-02E)
  • ogólna wiedza nt. sieci BACnet

Zakres szkolenia

  • elementarne informacje nt. komunikacji BACnet
  • zasady współpracy interfejsów i programowalnych sterowników sieciowych WAGO z siecią obiektową BACnet
  • struktura systemu automatyki budynkowej na bazie WAGO I/O System 
  • korzystanie ze specjalistycznych bibliotek aplikacyjnych e!COCKPIT
  • konfiguracja WAGO w strukturze nadrzędnej przy pomocy oprogramowania specjalistycznego WAGO BACnet Configurator
  • praktyczne pokazy

Cel

Po odbyciu szkolenia uczestnik będzie potrafił zastosować w praktyce sterownik programowalny WAGO do komunikacji z siecią BACnet.

Uwagi

Szkolenia mogą być także organizowane w drodze indywidualnych uzgodnień.
W razie zainteresowania prosimy o kontakt:
e-mail: szkolenia@wago.com
tel. +48 71 360 29 33
Numer szkolenia: ANB-03
BACnet w WAGO I/O System

Informacje organizacyjne

szkolenie bezpłatne

Kontakt

Telefon:
+48 71 360 29 33