Numer szkolenia : ANB-07

MP-Bus w WAGO I/O System

Grupa docelowa

Programiści i integratorzy systemów automatyki budynkowej.

Wymagania

  • wiedza na poziomie szkolenia "WAGO I/O System - cechy użytkowe, zasady konfiguracji" (AN-01)
  • umiejętność programowania sterowników WAGO (przynajmniej na poziomie szkolenia AN-02/AN-02E)
  • ogólna wiedza nt. sieci MP-Bus

Zakres szkolenia

  • podstawy komunikacji MP-Bus
  • moduł MP-Bus
  • biblioteka MP-Bus
  • przykład implementacji

Cel

Po odbyciu szkolenia uczestnik będzie umiał praktycznie integrować urządzenia MP-Bus z WAGO I/O System.

Uwagi

Szkolenia mogą być także organizowane w drodze indywidualnych uzgodnień.
W razie zainteresowania prosimy o kontakt:
e-mail: szkolenia@wago.com
tel. +48 71 360 29 33
Numer szkolenia: ANB-07
MP-Bus w WAGO I/O System

Informacje organizacyjne


szkolenie bezpłatne

Czas trwania:
1 godz.

Kontakt

Telefon:
+48 71 360 29 33