Numer szkolenia : ANP-02

Użytkowanie WAGO I/O System w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Grupa docelowa

Integratorzy systemów automatyki przemysłowej.

Wymagania

  • wiedza na poziomie szkolenia "WAGO I/O System - cechy użytkowe, zasady konfiguracji" (AN-01)
  • umiejętność programowania sterowników WAGO (przynajmniej na poziomie szkolenia AN-02/AN-02E)
  • ogólna wiedza nt. użytkowania urządzeń elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem

Zakres szkolenia

  • podstawowe informacje o klasyfikacji stref zagrożonych wybuchem i urządzeń przeznaczonych do pracy w tych strefach
  • zakres stosowalności WAGO I/O System 
  • certyfikacja i cechowanie
  • dobór elementów

Cel

Po odbyciu szkolenia uczestnik będzie umiał dobierać komponenty WAGO I/O System do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

Uwagi

Szkolenia mogą być także organizowane w drodze indywidualnych uzgodnień.
W razie zainteresowania prosimy o kontakt:
e-mail: szkolenia@wago.com 
tel. +48 71 360 29 33
Numer szkolenia: ANP-02
Użytkowanie WAGO I/O System w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Informacje organizacyjne

 

Szkolenie bezpłatne

Kontakt

Telefon:
+48 71 360 29 33