Numer szkolenia : IC-01

Teoretyczne podstawy techniki sprężynowych połączeń elektrycznych

Grupa docelowa

Każdy stosujący oraz mogący stosować wyroby WAGO

Wymagania

Podstawowa znajomość elektrotechniki

Zakres szkolenia

  • fizyka styku nieruchomego
  • rodzaje styków nieruchomych
  • rodzaje zacisków sprężynowych WAGO
  • budowa zacisku CAGE CLAMP®
  • właściwości mechaniczne zacisku CAGE CLAMP®
  • spadek napięcia na złączce sprężynowej
  • gazoszczelność miejsca styku zacisku CAGE CLAMP®
  • odporność na wstrząsy i wibracje zacisku CAGE CLAMP®
  • odporność na zwarcia zacisku CAGE CLAMP®
  • asortyment WAGO - przegląd

Uwagi

Szkolenia mogą być także organizowane w drodze indywidualnych uzgodnień.
W razie zainteresowania prosimy o kontakt:
e-mail: szkolenia@wago.com ; tel. +48 71 360 29 33
Numer szkolenia: IC-01
Teoretyczne podstawy techniki sprężynowych połączeń elektrycznych

Informacje organizacyjne

szkolenie bezpłatne
Czas trwania:
2 godz.

Nie znalazłeś odpowiedniego terminu? Skontaktuj się z nami porzez formularz.

Zapytanie o termin

Kontakt

Telefon:
+48 71 360 29 33