Tematy
KNX: standard dla techniki budynkowej

KNX jest jednolitym protokołem komunikacyjnym, służącym do inteligentnej realizacji różnych funkcji automatyki budynkowej, niezależnie od producenta urządzeń. Na bazie KNX zaprojektujesz i zrealizujesz wydajne energetycznie rozwiązania, zapewniające większą funkcjonalność i komfort przy równoczesnej redukcji kosztów zużycia energii.

Właściwości systemu KNX:

 • rozproszony system sieciowy, umożliwiający bezpośrednią wymianę informacji między urządzeniami
 • napięcie sieci 24 V DC (+6/-4 V)
 • uniknięcie kolizji telegramów oraz utraty danych dzięki zastosowaniu metody CSMA-/CA

 • możliwość podłączenia maks. 12 000 urządzeń sieciowych

 • prędkość transmisji danych 9,6 kBit/s; terminacja nie jest wymagana

O KNX w kilku słowach

KNX funkcjonuje na całym świecie od ponad 20 lat jako uznany standard w technice budynkowej, zgodnie z EN 50090 oraz ISO/IEC 14543. Ogromną zaletą sieci KNX jest rozproszona budowa: funkcje zawarte są nie w urządzeniu centralnym, lecz w poszczególnych urządzeniach sieciowych. Czujniki, jak na przykład przyciski czy czujniki obecności, wysyłają polecenia sterujące bezpośrednio do urządzeń HVAC. Przyporządkowania i funkcje są konfigurowane bez trudu w „Engineering Tool Software“ (ETS) i w każdej chwili można je zmienić.

KNX wspiera różne media transmisji, jak przewody dwużyłowe (KNX TP), ETHERNET (KNX IP), komunikacja radiowa (KNX RF) czy Powerline (KNX PL). Dzięki zastosowaniu technologii KNX jako standardu, urządzenia pochodzące od różnych producentów są kompatybilne i można je łaczyć w jeden system. Ponieważ każde urządzenie jest wyposażone w mikroprocesor, centrala nie jest wymagana.

logo_knx_2000x1125.jpg

Do realizacji zmiennych i indywidualnych koncepcji: zastosowanie technologii KNX w automatyce budynkowej

Technologia KNX jest jednolitym, otwartym standardem, zapewniającym użytkownikowi łatwe i wygodne kształtowanie wszystkich funkcji automatyki budynkowej, zarówno w obiektach użyteczności publicznej, jak i w budynkach mieszkalnych. Dzięki szerokiemu spektrum aplikacji, KNX pozwala łączyć ze sobą różne urządzenia i systemy. W budynkach publicznych można na przykład sterować siecią złożoną z instalacji oświetlenia, zacieniania i HVAC różnych dostawców zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Do komponentów systemu KNX należą czujniki i elementy wykonawcze. Czujnik takie jak termostaty, przyciski czy wiatromierze generują polecenia w formie telegramów. Telegramy te wyzwalają reakcję elementów wykonawczych, na przykład przekaźników do załączania żaluzji lub oświetlenia. Komunikację i wymianę telegramów między czujnikami i elementami wykonawczymi zapewnia dwuprzewodowa magistrala sieciowa. W ten sposób unika się podłączania do sieci pojedynczych urządzeń sieciowych, co znacznie skraca sam proces oprzewodowania.

Korzyści:

 • łatwa konfiguracja i rozruch

 • obszerne portfolio urządzeń różnych producentów

Funkcjonalność i komfort: WAGO oraz KNX

Oferując sterownik KNX IP (750-889) w połączeniu z modułem KNX/TP1 (753-646), WAGO proponuje innowacyjne i przyszłościowe rozwiązanie do automatyki budynkowej. Zaletą sterownika KNX IP WAGO jest możliwość stworzenia ekonomicznej komunikacji zarówno z konwencjonalnymi czujnikami i elementami wykonawczymi, jak również z sieciami DALI, EnOcean i in. Moduł KNX/EIB/TP1 WAGO realizuje podłączenie do sieci TP1. ETHERNET jako medium i KNX IP jako protokół transmisji umożliwiają dużą prędkość tranmisji danych między urządzeniami i bezproblemową integrację z istniejącymi infrastrukturami.

Sterownik KNX IP oraz moduł KNX/TP1 tworzą razem ruter KNX IP, który łączy klasyczną sieć TP1 poprzez ETHERNET. Pozwala to znacznie podnieść wydajność transmisji w złożonej instalacji KNX. Dysponowanie wysoką prędkością transmisji w szkielecie sieci eliminuje wąskie gardło w łączności z systemem nadrzędnym, np. wizualizacją. Ruter KNX IP służy również jako interfejs dla ETS. Poszczególne bazy danych produktów/plug-iny do sterownika KNX IP, modułu KNX TP1 i rutera KNX IP są wykorzystywane nie tylko przy konfiguracji sprzętowej. Z myślą o wygodzie użytkowników przygotowano je tak, aby można było zastosować znane i sprawdzone metody oraz procesy ETS.

Zalety WAGO i KNX:

 • Duża elastyczność projektów dzięki tworzeniu swobodnie programowalnych aplikacji
 • Podłączanie dwustanowych i analogowych czujników i elementów wykonawczych oraz podsystemów (np. DALI, EnOcean itd.)
 • Duża prędkość transmisji, krótkie czasy reakcji i większa liczba danych przesyłanych przez urządzenia, podłączone bezpośrednio do sieci ETHERNET
 • Łańcuchowe łączenie urządzeń przy pomocy skrętki
 • Wiele możliwości zastosowań dzięki kombinacji sterownika KNX IP z modułem KNX/PT1
knx_systemgrafik_00267371_xx_2000x1125.jpg

Grafika systemowa KNX

Produkty WAGO dla KNX

Sterownik KNX IP (750-889)

Dzięki możliwości programowania sterownik KNX IP jest wydajnym kontrolerem dla pomieszczeń i stref. Łączy on zalety protokołu komunikacujnego KNX IP i WAGO-I/O-SYSTEM 750. Może realizować wszystkie zadania sterowania i regulacji w ramach techniki budynkowej.

Sterownik KNX IP wyróżnia się nie tylko wyjątkowo wydajnym procesorem, lecz także sporą pamięcią danych, programową i nieulotną. Duży zasób pamięci zapewnia dostateczną rezerwę przy wykonywaniu złożonych zadań sterowania. Obecność integrowanego 2-portowego switcha pozwala na podłączenie sterownika w topologii liniowej ETHERNET. Jeżeli potrzebna jest dodatkowa pamięć, na przykład na kompleksową wizualizację WWW lub dane trend/log, warto skorzystać z gniazda karty SD i przenieść na nią dane. Kartę SD można wykorzystać także do funkcji „backup & restore“ – nie tylko w celu archiwizacji programu sterownika, lecz także rekonstrukcji danych po serwise. Adres IP umożliwia uruchomienie sterownika jednym naciśnięciem przycisku, a także zapewnia do niego dostęp oraz możliwość przekonfigurowania. Ograniczenie prędkości telegramów i zoptymalizowana kolejność projektów przyczyniają się do polepszenia komunikacji sieciowej na etapie rozruchu.

Zalety:

 • swobodne programowanie
 • zintegrowany ruter KNX IP
 • możliwość kombinacji ze wszystkimi modułami I/O z serii 750
 • gniazdo karty SD
 • przycisk do odtworzenia adresu IP
 • szybsze procesy projektowe
knx_00267005_2000x1125.jpg

Moduł KNX/TP1 (753-646)

Moduł KNX/TP1 spełnia dwie niezależne funkcje, wybierane automatycznie, zależnie od realizowanej aplikacji. Może być na przykład stosowany jako interfejs KNX do programowalnych sterowników WAGO-I/O-SYSTEM 750. W ten sposób sterownik staje się programowalnym urządzeniem KNX, integrowalnym z poziomu KNX poprzez ETS. W kombinacji z innymi modułami, podłączonymi do sterownika, może pełnić funkcję interfejsu do innych protokołów automatyki budynkowej lub podsieci, w tym na przykład BACnet, MODBUS TCP, DALI i EnOcean.

Moduł może również służyć jako interfejs TP1 do rutera KNX IP. W tym przypadku sieć KNX TP1 jest przekierowana na ETHERNET i może być obsługiwana przez sieć ETHERNET.

Programowanie aplikacji odbywa się poprzez WAGO‐I/O‐PRO CAA. Do przyporządkowania danych z programu aplikacyjnego do adresów grupowych służy plug-in ETS.


Zalety:

 • integracja sieci KNX/TP1 z WAGO-I/O-SYSTEM
 • kompatybilność ze wszystkimi sterownikami WAGO do techniki budynkowej (np. BACnet)
 • wspieranie 254 obiektów KNX
knx_p_ur_0753_0646_000_xx_2000x1125.jpg

Ruter KNX (750-889 i 753-646)

Sterownik i moduł: ruter

Sterownik KNX IP oraz moduł KNX/TP1 tworzą razem ruter KNX IP, który łączy klasyczną sieć TP1 poprzez ETHERNET. Pozwala to znacznie podnieść wydajność transmisji w złożonej instalacji KNX. Dysponowanie wysoką prędkością transmisji w szkielecie sieci eliminuje wąskie gardło w łączności z systemem nadrzędnym, np. wizualizacją. Ruter KNX IP służy jako interfejs dla ETS 3 lub 4 do komunikacji i parametryzowania.

Sterownik i ruter – dwa urządzenia w jednym

Ruter KNX IP zawiera dodatkowo funkcję sterownika KNX IP. Nawet jeśli jest to kombinacja w ramach jednego osprzętu, w ETS są one przedstawiane jako dwa osobne urządzenia KNX. Dlatego na sterowniku znajdują się dwa przyciski programowania.

Zalety:

 • ruter KNX IP dzięki połączeniu sterownika KNX IP i modułu KNX-TP 1
 • dostęp poprzez ETHERNET do sieci TP1 dla ETS lub wizualizacji

Plug-in ETS / baza danych WAGO

Poszczególne plug-iny do sterownika KNX IP, modułu KNX TP1 i rutera KNX IP są wykorzystywane nie tylko przy konfiguracji sprzętowej. Z myślą o wygodzie użytkowników przygotowano je tak, aby można było zastosować znane i sprawdzone metody oraz procesy ETS.

Pobierz podręcznik Plug-in ETS WAGO

g_ur_office_pc_000_xx_2000x2000.jpg

Inne kategorie produktowe

Powiązane z KNX

Produkty

Standard sterowania silnikami: SMI

„Standard Motor Interface“ (SMI) jest jednolitym połączeniem elektrycznym pomiędzy napędami rolet lub napędami innych urządzeń ochrony przeciwsłonecznej.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg
Produkty

Standard w sterowaniu oświetleniem: DALI

Digital Addressable Lighting Interface (DALI) jest protokołem komunikacyjnym dla oświetlenia w budynkach.

logo_dali_2000x1500.jpg

To może Cię zainteresować

Inne produkty z zakresu automatyki budynkowej

Produkty

Systemy I/O o uniwersalnym zastosowaniu

W szafie sterowniczej lub poza nią: systemy I/O WAGO umożliwiają automatyzację dokładnie tam, gdzie jest potrzebna – także w ekstremalnych warunkach.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Produkty

Sterowniki pozwalające na ekonomiczne sterowanie

Duże i małe zadania sterowania powinny być realizowane w sposób ekonomiczny. WAGO ma w swoim portfolio sterowniki do każdego zadania.

buehne_controller_2000x1500.jpg