Tematy
Łatwa automatyzacja dzięki LonWorks®

LonWorks® jest otwartym, uniwersalnym systemem dla automatyki budynkowej, charakteryzującym się elastyczną topologią i licznymi funkcjami komunikacyjnymi.

Zalety:

 • otwarty system dla automatyki budynkowej
 • elastyczne topologie i wysoka funkcjonalność
 • standardowa komunikacja
 • łatwe uruchamianie dzięki narzędziom do zarządzania siecią, bazującym na LNS
 • różnorodne media transmisyjne, np. skrętki, sieć energetyczna, włókno szklane lub IP

O LON® w kilku słowach

Skrót LON® pochodzi od terminu Local Operating Network i jest nazwą standardu, stosowanego głównie w automatyce budynkowej. LonWorks® jest powszechnie dostępny dla wszystkich uczestników rynku jako technologia otwarta i standaryzowana przez ISO/IEC 14908. Rozróżnia się czujniki, elementy wykonawcze i sterowniki. Wymiana danych jest sterowana zdarzeniowo. Ze względu na swoją złożoność LonWorks® nadaje się do realizacji wielu zadań z zakresu automatyki budynkowej, takich jak na przykład kontrola dostępu, układy HVAC, sygnalizacja przeciwpożarowa, sterowanie oświetleniem i pracą wind.

logo_lonworks_2000x1125.jpg

LonWorks®w automatyce budynkowej

LonWorks®jest rozproszonym systemem automatyki, komunikującym urządzenia (węzły) w sieci przy pomocy protokołu LonTalk®. Ten protokół komunikacyjny można zaimplementować do dowolnego osprzętu, gdyż jako otwarty standard umożliwia współpracę urządzeń LonWorks® pochodzących od różnych producentów.

Pojedyncze węzły mają własną inteligencję i mogą wykonywać różne programy niemal niezależnie od siebie. Wszystkie udostępniają jednak informacje urządzeniom z innych obszarów. W efekcie powstaje elastyczny, wielofunkcyjny system o niemal dowolnych możliwościach komunikacyjnych i różnych stopniach złożoności. Ma to miejsce przede wszystkim w automatyce budynkowej: w systemie pracującym bez przerwy urządzenia realizują własne zadania i komunikują się między sobą.

Zalety:

 • elastyczne zastosowanie dzięki swobodnie konfigurowalnemu, zgodnemu z LonMark® interfejsowi do sieci obiektowej (249 zmiennych sieci)

 • oszczędność miejsca w instalacji – moduł ma tylko 12 mm szerokości

 • elastyczne zastosowanie dzięki swobodnemu programowaniu i różnym interfejsom WAGO-I/O-SYSTEM 750
 • oszczędność czasu dzięki prostej konfiguracji i zoptymalizowanym procesom projektowym

WAGO i LonWorks®

Moduł LON® WAGO umożliwia szybkie i łatwe podłączenie sieci LonWorks® do sterownika oraz innych modułów I/O z serii 750. Swobodnie konfigurowany interfejs sieciowy pozwala zarządzać maksymalnie 249 zmiennymi. Moduł I/O LON® 753-648 oferowany przez WAGO pozwala zintegrować z WAGO-I/O-SYSTEM 750 urządzenia obiektowe pracujące w sieci LonWorks®. Maksymalną elastyczność zapewniają także interfejsy do licznych protokołów: od BACnet IP, KNX IP, DALI czy SMI. Szerokość modułu I/O wynosi zaledwie 12 mm, dzięki czemu nie zajmuje on wiele miejsca w rozdzielnicy.

lonworks_systemgrafik_b170925_01_2000x1125.jpg

Grafika systemowa LonWorks®

Produkty LonWorks od WAGO

Moduł LON® (753-648)

Moduł I/O LON® umożliwia szybkie i łatwe podłączenie sieci LonWorks® do sterownika oraz innych modułów I/O z serii 750. Swobodnie konfigurowany interfejs sieciowy pozwala zarządzać maksymalnie 249 zmiennymi.

Moduł I/O LON® 753-648 oferowany przez WAGO pozwala zintegrować z WAGO-I/O-SYSTEM 750 urządzenia obiektowe pracujące w sieci LonWorks®. Maksymalną elastyczność zapewniają także interfejsy do licznych protokołów: od BACnet IP, KNX IP, DALI czy SMI. W połączeniu z 32-bitowym sterownikiem i innymi komponentami z serii 750 umożliwia integrację najróżniejszych urządzeń LonWorks®. Szerokość modułu wynosi zaledwie 12 mm, dzięki czemu nie zajmuje on wiele miejsca w rozdzielnicy. Swobodnie konfigurowany interfejs sieciowy pozwala zarządzać maksymalnie 249 zmiennymi – to dodatkowy argument na rzecz elastyczności i ekonomiczności!

Zalety:

 • elastyczne zastosowanie dzięki swobodnie konfigurowalnemu, zgodnemu z LonMark® interfejsowi do sieci obiektowej (249 zmiennych sieci)
 • oszczędność miejsca w instalacji – moduł ma zaledwie 12 mm szerokości
 • elastyczne zastosowanie dzięki swobodnemu programowaniu i różnym interfejsom WAGO-I/O-SYSTEM 750
 • oszczędność czasu dzięki prostej konfiguracji i zoptymalizowanym procesom projektowym
lonworks_p_ur_0753_0648_000_xx_2000x2000.jpg

Konfigurator WAGO LON®

Konfigurator LON® wchodzi w skład pakietu WAGO-I/O-PRO. Służy on do programowania i uruchamiania modułu I/O. Można otworzyć go bezpośrednio z poziomu funkcji PLC Configuration. Dzięki temu można zdefiniować interfejs między modułem WAGO-LON®-FTT 753-648 a siecią LonWorks®. W projekcie WAGO-I/O-PRO automatycznie zostają założone bloki funkcyjne IEC-61131-3 do obsługi i reprezentacji sieci LonWorks®. Konfigurator LON® tworzy także plik .xif („External Interface File“), umożliwiający bezproblemową integrację interfejsu sieciowego z dowolnym narzędziem zarządzania siecią LonWorks®.

Zalety:

 • komplet funkcjonalności niezbędnych w procesie konfiguracji i uruchamiania
 • duża różnorodność przy definiowaniu konfiguracji LonWorks® dla swobodnie programowalnych aplikacji
 • współpraca z produktami LonWorks® innych producentów dzięki obiektom i profilom zgodnym z LonMark®
 • Pobierz konfigurator WAGO-LON®: konfigurator stanowi element składowy WAGO-I/O-PRO
lonworks_screen_steuerungskonfigurator_2000x2000.jpg

Inne kategorie produktowe

Powiązane z LonWorks®

Produkty

KNX - standard w technice budynkowej

Projektowanie i realizacja wydajnych energetycznie rozwiązań, zapewniających większą funkcjonalność i komfort przy równoczesnej redukcji kosztów zużycia energii.

logo_knx_2000x1500.jpg
Produkty

Standard w sterowaniu oświetleniem: DALI

Digital Addressable Lighting Interface (DALI) jest protokołem komunikacyjnym dla oświetlenia w budynkach.

logo_dali_2000x1500.jpg
Produkty

Standard sterowania silnikami: SMI

„Standard Motor Interface“ (SMI) jest jednolitym połączeniem elektrycznym pomiędzy napędami rolet lub napędami innych urządzeń ochrony przeciwsłonecznej.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg
Produkty

Sterowanie budynkiem niezależne od producenta urządzeń – BACnet

Przy użyciu WAGO-I/O-SYSTEM 750 i sieci BACnet można tworzyć trwałe i przyszłościowe rozwiązania dla budynków użyteczności publicznej w zakresie HVAC.

logo_ashrae-bac-net_2000x1500.jpg

To może Cię zainteresować.

Inne produkty dla automatyki budynkowej

Automatyka

Pomiar, sterowanie, regulacja: wraz z automatyką i odpowiednim oprogramowaniem WAGO nasi klienci otrzymują rozwiązanie oszczędne i nowoczesne.

automation_2000x1500.jpg
Produkty

Systemy I/O o uniwersalnym zastosowaniu

W szafie sterowniczej lub poza nią: systemy I/O WAGO umożliwiają automatyzację dokładnie tam, gdzie jest potrzebna – także w ekstremalnych warunkach.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Produkty

Sterowniki pozwalające na ekonomiczne sterowanie

Duże i małe zadania sterowania powinny być realizowane w sposób ekonomiczny. WAGO ma w swoim portfolio sterowniki do każdego zadania.

buehne_controller_2000x1500.jpg