buehne_uebergabemodule_2000x2000_1.jpg

Moduły przejściowe

Moduły przejściowe zapewniają bezpieczne i niewymagające konserwacji łączenie przewodów sygnałowych. Służą one do łączenia układów elektronicznych z urządzeniami obiektowymi w zakresie transmisji oraz rozdzaju sygnałów między stroną sterowniczą a obiektową (instalacja, maszyna). Za pośrednictwem tych modułów sygnały sterownicze, podłączone przy pomocy konfekcjonowanych złącz wtykowych, przenoszone są na zaciski.

Korzyści:

  • oszczędne i proste projektowanie układów poprzez redukcję modułów potrzebnych do oprzewodowania
  • szybka realizacja oprzewodowania i łatwy rozruch, możliwość uniknięcia błędów dzięki przejrzystemu sposobowi ułożenia przewodów i oznaczenia złączek
  • bezpieczne i niewymagające konserwacji połączenie przewodów sygnałowych przy pomocy zacisków CAGE CLAMP®
  • oszczędność miejsca w rozdzielnicy, dzięki dużej gęstości upakowania