Tematy
Nasza odpowiedzialność

Zrównoważony rozwój nie jest dla nas jedynie opcją, lecz ważnym elementem strategii.

Ochrona środowiska naturalnego jest dla nas bardzo ważna. Dlatego naszym celem jest wniesienie trwałego wkładu w zrównoważony rozwój. Zrównoważony rozwój jest ważną wartością dla firmy, aby mogła sprostać wyzwaniom w zakresie działań pracowniczych, całej spółki, łańcucha dostaw i ochrony środowiska. To oznacza, że ponosimy odpowiedzialność za skutki podejmowanych decyzji oraz działań, zarówno w aspekcie ekonomicznym, technologicznym, jak i socjalnym i ekologicznym.

Wspieramy, inspirując do działania:

  • na rzecz naszych pracowników
  • na rzecz ochrony środowiska
  • na rzecz społeczeństwa
  • zgodnie z łańcuchem dostaw

Zrównoważony rozwój w WAGO

Stawiamy na właściwe połączenia.

„Postępujemy w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Planując nasze działania zawsze myślimy długoterminowo. Ważne jest dla nas niskie zużycie zasobów oraz wzrost jakości życia".

Pracownicy

Wspólnymi siłami osiągamy sukces.

Zrównoważony rozwój firmy wymaga zaangażowania ze strony pracowników. W poczuciu odpowiedzialności za pracowników zapewniamy im świadczenia socjalne o wysokim standardzie i podejmujemy liczne inicjatywy pracownicze.

csr_mitarbeiter_b_2000x1500.jpg
Łańcuch dostaw

Zrównoważony rozwój na każdym etapie

Odpowiedzialność nie oznacza tylko dbałości o dobro własnej firmy, lecz obejmuje także cały łańcuch dostaw. WAGO zachowuje standardy ochrony środowiska i zasady współżycia społecznego także w relacjach ze swoimi partnerami.

nachhaltigkeit_lieferantengespraech_lieferkette_logistik_lagerhalle_partnerschaft_istock-520833938_2000x1500.jpg
Społeczność

Korzyści dla wszystkich

Czujemy się odpowiedzialni za region, w których żyjemy i działamy. Dlatego angażujemy się – czy to w ramach współpracy strategicznej, czy indywidualnych inicjatyw pracowników.

wago_nachhaltigkeit_gesellschaft_freiwillenverein_singapur_2000x1500.jpg
Ochrona środowiska

Nasza odpowiedzialność

Produkcja, realizacja procesów, zarządzanie – chronimy środowisko we wszystkich obszarach działalności firmy i na wielu płaszczyznach.

wago_nachhaltigkeit_umwelt_begruentes_dach_2000x1500.jpg

Te sprawy są dla nas ważne

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

WAGO podejmuje aktywne działania na rzecz człowieka i środowiska naturalnego. Chronimy zasoby i podnosimy jakość życia naszych pracowników.

Sprawdzona jakość

Certyfikaty

WAGO wyznacza wysokie standardy. System zarządzania ochroną środowiska uzyskał certyfikat ISO 14001 – certyfikatem tym opatrzona jest szeroka gama produktów i aktywności w WAGO.

unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x1500.jpg

Inspiracja dla Ciebie

Fundamenty naszej strategii

Nasza motywacja

Misja i wizja

Jako specjaliści w obszarze elektrotechniki i automatyki jesteśmy świadomi spoczywającego na nas obowiązku zapewnienia – również w przyszłości – stałego przepływu danych i niezawodnych połączeń elektrycznych. Możesz na nas liczyć – każdego dnia!

unternehmen_wago_antrieb_2_gettyimages-688918248_2000x1500.jpg
Nasza postawa

Nasze wartości i kultura pracy

Jako firma rodzinna doskonale rozumiemy, czym jest działanie dla dobra wszystkich – zarówno naszych pracowników, jaki i klientów oraz dostawców. Zasada ta jest głęboko zakorzeniona w naszej kulturze i wpływa na wszystkie obszary naszej działalności.

unternehmen_wago_haltung_gettyimages-466379688_2000x1500.jpg