Tematy
Nasza odpowiedzialność

Zrównoważony rozwój nie jest dla nas opcją, lecz ważnym elementem strategii.

Rozwój motywuje nas do podejmowania świadomych działań we wszystkich obszarach, w które jesteśmy zaangażowani. Kierujemy się ogólnie przyjętymi wartościami etycznymi. Szczególnie ważne są dla nas zasady dotyczące integracji, prawości oraz poszanowania ludzkiej godności. Zrównoważony rozwój oznacza, że ponosimy odpowiedzialność za skutki podejmowanych decyzji oraz działań, zarówno w aspekcie ekonomicznym, technologicznym, jak i socjalnym i ekologicznym.

Wspieramy, inspirując do działania:

  • na rzecz naszych pracowników
  • na rzecz ochrony środowiska
  • na rzecz spółki
  • zgodnie z łańcuchem dostaw

Zrównoważony rozwój

Stawiamy na właściwe połączenia

Dbamy o to, aby interesy wszystkich zaangażowanych osób i procesów były zgodne z wymaganiami wynikającymi z naszego zaangażowania w strategię zrównoważonego rozwoju.

Nasze zaangażowanie

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

WAGO podejmuje aktywne działania na rzecz ludzi i środowiska. Chronimy zasoby i podnosimy jakość życia naszych pracowników.

unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x1500.jpg
Sprawdzona jakość

Certyfikaty

WAGO wytycza wysokie standardy. Za nasz system zarządzania środowiskiem – podobnie jak za wiele innych produktów i działań – uzyskaliśmy certyfikat 14001.

Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

Inne usługi: