Tematy
Nasza odpowiedzialność

Zrównoważony rozwój nie jest dla nas opcją, lecz ważnym elementem strategii.

Rozwój motywuje nas do podejmowania świadomych działań we wszystkich obszarach, w które jesteśmy zaangażowani. Kierujemy się ogólnie przyjętymi wartościami etycznymi. Szczególnie ważne są dla nas zasady dotyczące integracji, prawości oraz poszanowania ludzkiej godności. Zrównoważony rozwój oznacza, że ponosimy odpowiedzialność za skutki podejmowanych decyzji oraz działań, zarówno w aspekcie ekonomicznym, technologicznym, jak i socjalnym i ekologicznym.

Wspieramy, inspirując do działania:

  • na rzecz naszych pracowników
  • na rzecz ochrony środowiska
  • na rzecz spółki
  • zgodnie z łańcuchem dostaw

Zrównoważony rozwój

Stawiamy na właściwe połączenia

Dbamy o to, aby interesy wszystkich zaangażowanych osób i procesów były zgodne z wymaganiami wynikającymi z naszego zaangażowania w strategię zrównoważonego rozwoju.

Nasze zaangażowanie

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

WAGO podejmuje aktywne działania na rzecz ludzi i środowiska. Chronimy zasoby i podnosimy jakość życia naszych pracowników.

unternehmen_coc_gettyimages-502133453_2000x1500.jpg
Code of Conduct

Code of Conduct ZVEI określający społeczne zasady postępowania

Jako członek związku (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V) grupa WAGO deklaruje swoją odpowiedzialność społeczną w ramach działalności biznesowej. Code of Coduct określa branżowe wytyczne, dotyczące przede wszystkim warunków pracy, świadczeń socjalnych, działań na rzecz środowiska oraz przejrzystych i opartych na zaufaniu zasad. 

unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x1500.jpg
Sprawdzona jakość

Certyfikaty

WAGO wytycza wysokie standardy. Za nasz system zarządzania środowiskiem – podobnie jak za wiele innych produktów i działań – uzyskaliśmy certyfikat 14001.

Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

Inne usługi: