Ostatni rok i najbliższa przyszłość oczami elektroinstalatorów

5 stycznia 2022
Nowa edycja raportu Elekrobarometr

Jak pandemia wpłynęła na sytuację elektryków w 2021 roku, co sądzą o zmianach podatkowych zaproponowanych w Polskim Ładzie oraz jakie szanse i zagrożenia mogą pojawić się w 2022 - na te i wiele innych pytań odpowiedziało prawie tysiąc elektroinstalatorów z całej Polski.

Z ostrożnym optymizmem w przyszłość

Raport Elektrobarometr powstał jako jedno z działań w projekcie Elektrobohater, który jest wspierany przez firmę WAGO oraz najważniejsze media branżowe. Raport został opublikowany już po raz drugi, dzięki czemu można było porównać zeszłoroczne wyniki z tegorocznymi. Pozwoliło to na stworzenie pełniejszego obrazu panujących na rynku nastrojów.

Pomimo wielu trudności polskich elektroinstalatorów nadal nie opuszcza optymizm i wiara we własny sukces. Tegoroczna odpowiedź na pytanie o przyszłość zawodu elektryka jest niemalże identyczna i równie wysoka co w zeszłym roku.

Jako powody do optymizmu instalatorzy najczęściej wskazywali duże zapotrzebowanie na nowe budownictwo mieszkaniowe, deficyt wykwalifikowanych fachowców oraz rozwój odnawialnych źródeł energii.

Nastrojów panujących w branży nie popsuła również pandemia, której wpływ na pracę elektryków oceniono jako stosunkowo niewielki. Szczególnie dotkliwe w tym okresie były trudności z zakupem materiałów oraz odraczanie terminów zleceń.

Rok pełen wyzwań

Optymizm nie przysłonił jednak polskim instalatorom stojących przed nimi problemów oraz wyzwań. A tych nie brakuje. Jako największe bariery dla rozwoju branży elektrycy wskazali zaniżanie stawek przez niewykwalifikowanych instalatorów oraz rosnące ceny połączone z ograniczoną dostępnością materiałów.

Nadal krytycznie oceniane są przepisy dopuszczające do zawodu osoby o niewystarczającym przygotowaniu oraz system szkolnictwa zawodowego, który nie nadąża za szybko zmieniającą się sytuacją na rynku.

Wśród respondentów entuzjazmu nie wzbudził także wchodzący w życie Polaki Ład, a wraz z nim liczne zmiany podatkowe. Obawy budzą obciążenia przewidziane dla właścicieli niewielkich firm, w tym osób samozatrudnionych, którzy stanowią największą część podmiotów działających w branży. Niepokój budzi także tempo wprowadzania zmian oraz chaos z nimi związany.

Ceny usług w górę

2021 był kolejnym rokiem wzrostu cen usług. Aż 74% pytanych zadeklarowało, że w tym okresie podniosło ceny. Wśród głównych powodów podwyżek najczęściej wymienia się wzrost cen produktów, rosnącą inflację oraz popyt na usługi instalacyjne.

Rozwój i zmiany

Rozwój technologii oraz rosnące oczekiwania klientów wymagają od instalatorów nieustannego poszerzania swojej wiedzy. Wśród obszarów, których znaczenie szczególnie wzrośnie w najbliższym czasie respondenci wymieniali inteligentne instalacje typu „Smart home” czy systemy fotowoltaiczne.

W ciągu ostatniego roku wzrosła rola internetu jako podstawowego źródła informacji. Instalatorzy doceniają rolę krótkich filmów instruktażowych oraz możliwość wymiany doświadczeń w mediach społecznościowych. - W dzisiejszych czasach praca elektryka to zajęcie często wymagające pracy na styku kilku branż - mówi Łukasz Szklanko, jeden z administratorów Grupy Facebookowej „Elektryka prąd nie tyka”, partnera raportu. - Aby temu podołać, instalatorzy nieustannie szkolą się i podnoszą swoje kwalifikacje. Dużą rolę w podnoszeniu kwalifikacji instalatorów odgrywają producenci organizujący szkolenia oraz doświadczeni współpracownicy dzielący się wiedzą.

W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem coraz więcej osób kupuje materiały na platformach internetowych, które szczególnie teraz, w pandemicznej rzeczywistości uważane są za wygodną alternatywę. W dalszym ciągu jednak głównym miejscem dokonywania zakupów są stacjonarne hurtownie elektryczne. Korzysta z nich ponad 45% pytanych.

» Cieszymy się, że możemy liczyć na wsparcie tak wielu partnerów. Tworząc raport chcieliśmy oddać głos polskim elektroinstalatorom, tak aby mogli wypowiedzieć się w najważniejszych tematach dotyczących ich pracy. «

- podsumowuje Aleksander Czech

Cały Raport dostępny jest na serwisie Elektrobohater.pl

Osoba kontaktowa w WAGO

Dowiedz się więcej: