Energetyka

Rozwiązania WAGO dla Smart Grid

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Cyfryzacja rynku energetycznego

Operatorzy systemu oraz dostawcy energii elektrycznej zmieniają swój sposób myślenia. Dzisiaj nadrzędnym celem jest automatyzacja sieci w celu poprawy wskaźników jakości energii SAIDI i SAIFI. Cel ten zostanie osiągnięty, gdy system elektroenergetyczny będzie sterowalny, na każdym poziomie napięcia od produkcji po dystrybucję.WAGO wspiera automatyzację sektora energetycznego, rozwój sieci smart grid, oferując nowoczesną technikę do sterowania i pomiarów oraz oprogramowanie, umożliwiające łatwe i bezpieczne połaczenie z systemami SCADA lub Cloud.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł

W dobie wzrostu udziału OZE rozproszone zasobniki energii i stacje przesyłowe muszą być stale monitorowane, a dane archiwizowane, analizowane i przesyłane dalej. Systemy automatyki WAGO to w tej sytuacji odpowiednie rozwiązanie: są kompaktowe, wspierają liczne interfejsy i protokoły sieci obiektowych i zapewniają dużą sprawność instalacji nawet w trakcie dużych mrozów lub upałów. Dzięki iskrobezpiecznym modułom Ex-i modularny WAGO-I/O-SYSTEM może być stosowany nawet w obszarach zagrożonych wybuchem, np. w biogazowniach.

energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Sieci energetyczne

Konieczna jest modernizacja sieci, obejmująca także wprowadzenie automatyki i teletechniki. Sterowniki WAGO dostarczają istotne dane dotyczące sieci i pozwalają operatorom automatycznie sterować przebiegiem procesów. Technika WAGO umożliwia również kontrolę sieci gazowych i ciepłowniczych oraz stały dostęp do danych z wszystkich podłączonych systemów, niezależnie od lokalizacji. Dzięki koncepcji bezpieczeństwa, zaimplementowanej w sterowniku PFC200, WAGO spełnia wszystkie istotne wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wytwarzanie energii

Wraz ze wzrostem stopnia rozproszenia i wahań w produkcji energii, instalacje wchodzące w skład systemu energetycznego muszą być podłączone do jednej inteligentnej sieci energetycznej. WAGO oferuje liczne rozwiązania, pozwalające na spełnienie tego wymogu:

  • odczyt i monitorowanie danych o energii
  • komunikacja przez protokoły telesterowania
  • zarządzanie parkami solarnymi i wiatrowymi
  • zarządzanie magazynowaniem energii

Dystrybucja energii

Aby energia odnawialna mogła być bez zakłóceń przesyłana i dostarczana do każdego odbiorcy, konieczna jest modernizacja sieci energetycznej. WAGO oferuje liczne rozwiązania:

  • regulacja mocy wytwórczej zgodnie z zasadami OZE
  • sterowanie i regulacja np. sieci średniego napięcia
  • rozwiązania dla telesterowania umożliwiające zapewnienie gorącej rezerwy
  • cyberbezpieczeństwo