Energetyka

Rozwiązania WAGO dla Smart Grid

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Cyfryzacja energetyki

Operatorzy systemów elektroenergetycznych oraz wytwórcy energii elektrycznej zmieniają swój sposób myślenia. Dzisiaj nadrzędnym celem jest automatyzacja sieci, aby poprawić wskaźniki jakości energii SAIDI i SAIFI. Cel ten zostanie osiągnięty, gdy system elektroenergetyczny będzie sterowalny, na każdym poziomie napięcia od produkcji po dystrybucję. WAGO wspiera automatyzację sektora energetycznego, rozwój sieci smart grid, oferując nowoczesną technikę do sterowania i pomiarów oraz oprogramowanie, umożliwiające łatwe i bezpieczne połaczenie z systemami SCADA lub Cloud.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych

W dobie wzrostu udziału OZE rozproszone żródła energii i stacje przesyłowe muszą być stale monitorowane, a dane archiwizowane, analizowane i przesyłane dalej. Systemy automatyki WAGO to w tej sytuacji odpowiednie rozwiązanie: są kompaktowe, wspierają liczne interfejsy i protokoły sieci obiektowych i zapewniają dużą sprawność instalacji nawet w trakcie dużych mrozów lub upałów. Dzięki iskrobezpiecznym modułom Ex-i, modularny WAGO-I/O-SYSTEM może być stosowany nawet w obszarach zagrożonych wybuchem, np. w biogazowniach.

Farma fotowoltaiczna Farma wiatrowa OZE_1125x1125.png

Zarządzanie farmą fotowoltaiczną

Każda instalacja wytwarzająca energię elektryczną, w tym farma fotowoltaiczna, wymaga stałego monitoringu parametrów i przekazywania danych, tak do właściciela farmy, jak i operatora sieci elektroenergetycznej, do której instalacja jest przyłączona. Kluczowa dla tego typu instalacji jest również regulacji mocy czynnej oraz biernej. Odpowiedzią na te potrzeby jest koncepcja WAGO Solar Park Management.

energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Sieci energetyczne

Konieczna jest modernizacja sieci, obejmująca także wprowadzenie automatyki i teletechniki. Sterowniki WAGO dostarczają istotne dane dotyczące sieci i pozwalają operatorom automatycznie sterować przebiegiem procesów. Technika WAGO umożliwia również kontrolę sieci gazowych i ciepłowniczych oraz stały dostęp do danych z wszystkich podłączonych systemów, niezależnie od lokalizacji. Dzięki koncepcji bezpieczeństwa, zaimplementowanej w sterowniku PFC200, WAGO spełnia wszystkie istotne wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wytwarzanie energii

Wraz ze wzrostem stopnia rozproszenia i wahań w produkcji energii, instalacje wchodzące w skład systemu energetycznego muszą być podłączone do jednej inteligentnej sieci energetycznej. WAGO oferuje liczne rozwiązania, pozwalające na spełnienie tego wymogu:

  • odczyt i monitorowanie danych o energii
  • komunikacja przez protokoły telesterowania
  • zarządzanie parkami solarnymi i wiatrowymi
  • zarządzanie magazynowaniem energii

Dystrybucja energii

Aby energia odnawialna mogła być bez zakłóceń przesyłana i dostarczana do każdego odbiorcy, konieczna jest modernizacja sieci energetycznej. WAGO oferuje liczne rozwiązania:

  • regulacja mocy wytwórczej zgodnie z zasadami OZE
  • sterowanie i regulacja np. sieci średniego napięcia
  • rozwiązania dla telesterowania umożliwiające zapewnienie gorącej rezerwy
  • cyberbezpieczeństwo