energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x2000.jpg

Audytorzy podnoszą poprzeczkę

Uzyskanie przez firmy certyfikatów dla stosowanych systemów zarządzania energią, zgodnych z normą ISO 50001, stało się jeszcze trudniejsze.

Od października 2017 należy najpierw wykazać wymierny wzrost efektywności energetycznej – w przeciwnym razie certyfikat nie zostanie przyznany.

Wymagania stawiane systemom zarządzania energią w normie ISO 50000 rosną. Aby je spełnić, firmy muszą rozwijać odpowiednią koncepcję pomiaru energii, umożliwiającą odpowiedzialne definiowanie wskaźników. Wspólnie utrzymujemy system zarządzania energią na najbardziej aktualnym poziomie i pomagamy naszym klientom osiągnąć jeszcze większą efektywność.

Interesują nas takie zagadnienia:

 • nowe normy w zakresie zarządzania energią
 • Dłuższe audyty, dokładniejsze analizy
 • pomagamy spełnić wymogi norm
 • Technika, jakiej potrzebujesz

Normy i ustawy

WAGO wspiera swoich klientów, gdy wymagania norm rosną

Nowe normy w zakresie zarządzania energią

Wiele niemieckich przedsiębiorstw uzyskało certyfikat ISO 50001. Zaleca on wdrożenie systematycznego zarządzania energią. Norma ISO 50003 idzie o krok dalej, i zobowiązuje do stałego oraz systematycznego wzrostu efektywności energetycznej. Audytor ma za zadanie sprawdzić i potwierdzić poprawę skuteczności działań.

Wraz z ISO 50003 wchodzą w życie kolejne normy z grupy ISO 50000: ISO 50006 opisuje wymagania dotyczące pomiaru efektywności energetycznej przy wykorzystaniu energii bazowej (EnB) i wskaźników wyniku energetycznego (EnPl). ISO 50015 natomiast dotyczy pomiaru i weryfikacji zużycia energii przez organizacje. Oto rodzina norm ISO 50000:

 • ISO 50001: wdrożenie systematycznego zarządzania energią
 • ISO 50003: wymagania dla jednostek prowadzących audyty i certyfikację systemów zarządzania energią
 • ISO 50006: wyznaczanie energii bazowej oraz wskaźników wyniku energetycznego
 • ISO 50015: systematyczny pomiar

Dłuższe audyty, dokładniejsze analizy

Do wyznaczenia czasu audytu na potrzeby certyfikacji zgodnej z ISO 50001 wykorzystywane są wskaźniki takie jak: sektor gospodarki, liczba pracowników lub złożoność systemu zarządzania energią, stosowanego w danej firmie, a która wynika między innymi z całkowitego zużycia energii i udziału nośników energii. Na tej podstawie określono bazowy czas trwania audytu przy pierwszej certyfikacji: dla zakładów przemysłowych wynosi on dwa dni, a dla pozostałych półtora dnia.

Przy ISO 50003 podział ten nie obowiązuje. Ta norma bardziej akcentuje specyficzne uwarunkowania, mające wpływ na efektywność energetyczną, jak na przykład liczbę znaczących odbiorników energii, takich jak maszyny czy urządzenia klimatyzacyjne. Pod uwagę nie są już brani wszyscy pracownicy, lecz tylko personel, mający istotny wpływ na zużycie energii. Z tego względu dla wszystkich firm określono trzydniowy czas trwania audytu. Wprawdzie proces audytowania wydłużył się, ale dzięki bardziej wnikliwej kontroli technicznej, firma zyskuje szansę głębszej analizy swoich potencjałów. Oczekiwane zmiany:

 • nowa metoda kalkulacji czasu trwania audytu
 • wzrost bazowego czasu trwania do trzech dni
 • większe koszty, ale równocześnie nowe szanse dla Twojej firmy

WAGO pomaga spełnić wymogi norm

Zmiany ustawowe mogą przysporzyć firmom niemało kłopotu. Bowiem realizacja nowych norm pochłania czas i niesie ze sobą ryzyko, że ze względu na niewystarczające wskaźniki, certyfikat nie zostanie przyznany. WAGO wspiera swoich klientów przy tworzeniu skrojonej na miarę koncepcji pomiaru, oferując im odpowiednie produkty i usługi. W efekcie firmy osiągają wymagane wskaźniki efektywności i wszystkie związane z tym korzyści. Na podstawie wskaźników efektywności energetycznej oraz poziomu wyjściowego proponujemy danej firmie odpowiednie środki i opracowujemy konkretne rozwiązanie do zarządzania energią, które sprawdzi się teraz i w przyszłości. Zalety naszych rozwiązań:

 • otwartość i elastyczność
 • łatwa integracja dowolnego typu czujników z WAGO-I/O-SYSTEM
 • zintegrowana wizualizacja
 • prosta realizacja założeń efektywności energetycznej, przy wykorzystaniu naszych rozwiązań do monitoringu zużycia energii
 • transparentna baza danych pochodzących z nośników energii oraz współczynników, mających wpływ na spełnienie warunków weryfikacji energetycznej, w ramach normy ISO 50001

Technika, jakiej potrzebujesz

Czy wzrost ustawowych wymogów wymaga zastosowania kompleksowej techniki pomiarowej? Bynajmniej! Przy pomocy naszych rozwiązań do zarządzania energią, zmierzysz w ramach jednego systemu wszystkie parametry dotyczące przebiegu procesów i zużycia energii. Dzięki modularnemu WAGO-I/O-SYSTEM możesz indywidualnie definiować i modyfikować zakres mierzonych danych – na miarę bieżących potrzeb. Możesz konfigurować odczyt danych, zapisywać pobrane wartości pomiarowe i wizualizować je. A w razie konieczności skorzystać z WAGO Cloud Data Control. Nasze oprogramowanie w sterowniku, przy pomocy protokołu MQTT przesyła dane bezpośrednio do chmury obliczeniowej – tu bezpieczeństwo zapewnia wzmocniony system operracyjny Linux®. Dzięki temu możesz uzyskać przejrzyste dane o zużyciu energi i odkryć potencjały oszczędnościowe swojej firmy. Oto nasz system:

 • prosty
 • zindywidualizowany
 • rozwojowy
 • z połączeniem z chmurą

Tematy i rozwiązania na dziś i jutro