Na tej stronie:

Tematy
EDI

Dzięki EDI między dwoma systemami użytkowymi następuje w pełni zautomatyzowana wymiana danych, dotyczących standardowych procesów. Rozwiązanie to jest wspierane przez WAGO, więc przy jego pomocy szybko i łatwo nabędziesz nasze produkty.

Krótko o EDI:

 • EDI to skrót od Electronic Data Interchange
 • EDI automatyzuje proces wymiany dokumentów handlowych

Przegląd

Bezpieczne przesyłanie dokumentów handlowych dzięki EDI

Co to jest EDI?
EDI, czyli Electronic Data Interchange, umożliwia pewną i natychmiastową wymianę dokumentów między Twoją firmą a WAGO: są to zamówienia, potwierdzenia zleceń, faktury i dowody dostaw. Dokumenty są przesyłane w standardowym formacie EDI, który może odczytać zarówno nadawca, jak i odbiorca, stosując dowolny protokół transmisji.

Co jest potrzebne przy EDI?
Bezpośrednia wymiana dokumentów elektronicznych między dwoma systemami użytkowymi jest bardzo trudna do zrealizowania. Dlatego w transmisji danych w ramach EDI wykorzystywany jest standard EDIFACT. Aby stworzyć lub przetworzyć wiadomość w standardzie EDIFACT, wymagane jest specjalne oprogramowanie oraz tzw. konwerter EDI, oferowany przez wielu dostawców oprogramowania. Aby móc w pewny, czytelny i bezbłędny sposób wymieniać dokumenty ze wszystkimi partnerami, należy stworzyć wiele dróg komunikacji (m.in. x.400, AS/2, FTP). W zależności od obszaru objętego procesem i rozmiaru wiadomości, korzystniej jest niekiedy powierzyć to zadanie firmie specjalizującej się w świadczeniu usług rozliczeniowych. WAGO od lat korzysta z usług firmy Curamus GmbH w Oldenburg.

WAGO chętnie pomoże Ci wdrożyć system EDI w Twojej firmie. Tylko od Ciebie zależy, czy zechcesz poprowadzić sam swój system EDI, czy też skorzystasz z pomocy usługodawcy. Mamy w zakresie EDI wieloletnie doświadczenie i chętnie doradzimy w kwestiach handlowych i technicznych. Skontaktuj się z nami i korzystaj z licznych zalet EDI.

Zalety:

 • elektroniczny obieg dokumentów

 • natychmiastowa rejestracja zamówień w systemie docelowym

 • wykluczony wielokrotny lub błędny obieg dokumentów

 • bieżące i w pełni zautomatyzowane wysyłanie potwierdzenia zamówienia

 • większa pewność w zakresie planowania i wydawanych dyspozycji

 • informacja dotycząca dostawy już w momencie zapakowania towaru

 • zautomatyzowany obieg faktur

Formaty wspierane przez EDI

WAGO stosuje w ramach EDI standard EDIFACT w formacie EDILEKTRO zgodnie z D96a. Chętnie stosujemy też inne wersje EDIFACT i inne formaty (np. XML, SAP IDOC).

WAGO obsługuje następujące typy wiadomości EDI:

 • zamówienie (ORDERS)

 • potwierdzenie zamówienia (ORDRSP – Orders Response)

 • awizo dostawy (DESADV – Despatch Advice/VDA 4905)

 • faktura (INVOIC)

Przykładowy przebieg projektu EDI

 1. Nawiązanie kontaktu z osobą kontaktową z WAGO ds. EDI
  Po prostu skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za EDI w WAGO. Po pierwszej rozmowie prześlemy Ci naszą listę kontrolną.
 2. Szczegółowe ustalenia
  Wspólnie ustalimy formaty EDI i kanały komunikacji, oraz ewentualne rozwiązania specjalne.
 3. Zlecenie projektu przez WAGO do Comarch
  Po zgromadzeniu wszystkich informacji, przyślij nam próbne zamówienie. Prześlemy je do firmy Comarch i zlecimy jego realizację. W razie konieczności Comarch skontaktuje się bezpośrednio z Tobą.
 4. Porównanie danych referencyjnych
  Przed rozpoczęciem stałej współpracy warto porównać dane referencyjne. Dzięki temu zamówienia będą mogły być przetwarzane w EDI na bieżąco i bez błędów.
 5. Faza testowa i zakończenie
  W zależności od liczby typów wiadomości konieczna jest faza testowa, która kończy się wdrożeniem systemu.