Tematy
Potwierdzona jakość i bezpieczeństwo

Aby złączki mogły być stosowane na całym świecie, muszą spełniać wymogi odpowiednich norm i uzyskać dodatkowe certyfikaty.

Te wymagania obowiązują każdego producenta. WAGO przeprowadza dodatkowo własne testy, aby podwyższyć standardy i zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo produktu. W grę wchodzą rozmaite procedury mechaniczne, elektryczne i klimatyczne, z których kilka przedstawiamy poniżej.

Testy laboratoryne:

  • badanie siły wyciągania przewodu
  • badanie odporności na wibracje
  • próba udarowa
  • badanie spadku napięcia

Laboratorium badawcze WAGO

Wszystkie nasze produkty mogą być stosowane nie tylko na rynku europejskim, lecz także na całym świecie w różnych branżach i dziedzinach. Zwracamy na to dużą uwagę już na etapie projektowania. Dlatego możemy pochwalić się udokumentowanym, wysokim bezpieczeństwem produktu, zgodnością z parametrami technicznymi i niezawodnością, które są najwyższym priorytetem dla naszych klientów i użytkowników na całym świecie.

Nasze laboratorium badawcze uzyskało 22. grudnia 2009 roku akredytację Niemieckiego Towarzystwa Akredytacji (Deutsche Gesellschaft für Akkreditierung GmbH), zgodnie z wymogami normy DIN EN ISO/IEC 17025.

Badanie siły wyciągania przewodu (zgodnie z EN 60947-7-1, EN 60998-2-2)

W badaniu tym przewód jest wyciągany do momentu jego wyrwania z zacisku.
Specjalna konstrukcja zapewnia, że siła konieczna do wyrwania przewodu jest wielokrotnie większa od tej wynikającej z normy.

Badanie odporności na wibracje (zgodnie z IEC/EN 60068-2-6)

W zależności od miejsca zastosowania, np. w transporcie szynowym (wg EN 61373) czy też morskim (wg GL, LR, DNV), przewidziane są różnorodne badania, pozwalające stwierdzić, czy wibracje będą oddziaływać na połączenia elektryczne. Badana próbka, umieszczona na specjalnym stole wibracyjnym, jest poddawana drganiom wzdłuż trzech osi. W czasie trwania testu zmieniane są wartości amplitudy, przyspieszenia oraz przede wszystkim częstotliwości drgań. Na specjalne życzenie klientów wartości standardowe mogą zostać zwiększone nawet kilkakrotnie.

Próba udarowa (zgodnie z IEC/EN 60068-2-27)

Próba udarowa przypomina badanie odporności na wibracje, z tą różnicą, że próbka nie jest poddawana ciągłym drganiom, lecz pojedynczym przyspieszeniom o charakterze udarowym. Najczęściej stosowany udar ma przyspieszenie 20g i trwa 11 ms. Przeprowadzane są również testy dla wymagań specjalnych, w których wartości te są zwiększane kilkakrotnie. Jednopiętrowe złączki listwowe TOPJOB®S charakteryzują się np. wysoką odpornością na udary do 500g.

Badanie spadku napięcia (zgodnie z EN 60947-7-1, EN 60999-1)

W trakcie badania spadku napięcia przy naprężeniach zginających zacisk poddawany jest oddziaływaniu specjalnego obciążenia mechanicznego. W praktyce obciążenie takie może wystąpić np. w czasie montażu, przy przesunięciu zamontowanych przewodów w celu uzyskania dostępu do urządzeń. Stabilna wartość spadku napięcia w trakcie mechanicznego obciążenia podłączonych przewodów świadczy o jakości zacisku.

Jakość w WAGO

Certyfikaty i aprobaty w szczegółach

Standardy jakościowe

Trwałe połączenie dzięki złączkom WAGO

Złączki WAGO bez konieczności serwisowania to gwarancja najwyższej jakości. Wymagania, jakie im stawiamy, wykraczają poza przyjęte standardy.

unternehmen_qualitaet_gespraech_meeting_2000x1500.jpg
Certyfikaty

Sprawdzona jakość

WAGO wyznacza wysokie standardy. System zarządzania ochroną środowiska uzyskał certyfikat zgodnie z ISO 14001.

unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x1500.jpg
Dyrektywy i wymagania

Wysokie standardy dla Twojego bezpieczeństwa

Zatwierdzone: wszystkie produkty WAGO spełniają ustawowe wymagania oraz nasze rygorystyczne standardy dt. jakości. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

kontakt_support_ce-kennzeichnung_2000x1500.jpg

Inspirujemy do działania

To co nas wyróżnia

Nasza postawa

Nasze wartości i kultura pracy

Jako firma rodzinna doskonale rozumiemy, czym jest działanie dla dobra wszystkich – zarówno naszych pracowników, jaki i klientów oraz dostawców. Zasada ta jest głęboko zakorzeniona w naszej kulturze i ma wpływ na wszystkie obszary naszej działalności.

unternehmen_wago_haltung_gettyimages-466379688_2000x1500.jpg
Nasza odpowiedzialność

Lepiej dla wszystkich

Koncepcję zrównoważonego rozwoju staramy się realizować na wszystkich płaszczyznach. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności wobec pracowników WAGO, naszych partnerów, środowiska naturalnego i społeczeństwa.

unternehmen_wago_c1_blaetter_nachhaltigkeit_2000x1500.jpg
Praca w WAGO

Dbałość o pracownika

W WAGO najważniejszy jest człowiek. Potwierdzają to liczne wyróżnienia, które nasza firma otrzymała jako pracodawca. Oferujemy wiele możliwości rozpoczęcia pracy i kariery w WAGO.

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg
Praca w WAGO
Cyfryzacja

Kreujemy bezpieczną przyszłość

Transformacja w zakresie cyfryzacji nie ominie żadnej firmy. Dlatego tym bardziej należy ją starannie zaplanować, dostosować do własnych potrzeb i określić właściwe tempo. WAGO towarzyszy swoim klientom w tej drodze i wspiera ich w zakresie know-how, narzędzi i rozwiązań.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Cyfryzacja