Tematy
Potwierdzona jakość i bezpieczeństwo

Aby złączki mogły być stosowane na całym świecie, muszą spełniać wymogi odpowiednich norm i uzyskać dodatkowe certyfikaty.

Te wymagania obowiązują każdego producenta. WAGO przeprowadza dodatkowo własne testy, aby podwyższyć standardy i zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo produktu. W grę wchodzą rozmaite procedury mechaniczne, elektryczne i klimatyczne, z których kilka przedstawiamy poniżej.

Testy laboratoryne:

  • badanie siły wyciągania przewodu
  • badanie odporności na wibracje
  • próba udarowa
  • badanie spadku napięcia

Laboratorium badawcze WAGO

Wszystkie nasze produkty mogą być stosowane nie tylko na rynku europejskim, lecz także na całym świecie w różnych branżach i dziedzinach. Zwracamy na to dużą uwagę już na etapie projektowania. Dlatego możemy pochwalić się udokumentowanym, wysokim bezpieczeństwem produktu, zgodnością z parametrami technicznymi i niezawodnością, które są najwyższym priorytetem dla naszych klientów i użytkowników na całym świecie.

Nasze laboratorium badawcze uzyskało 22. grudnia 2009 roku akredytację Niemieckiego Towarzystwa Akredytacji (Deutsche Gesellschaft für Akkreditierung GmbH), zgodnie z wymogami normy DIN EN ISO/IEC 17025.

Badanie siły wyciągania przewodu (zgodnie z EN 60947-7-1, EN 60998-2-2)

W badaniu tym przewód jest wyciągany do momentu jego wyrwania z zacisku.
Specjalna konstrukcja zapewnia, że siła konieczna do wyrwania przewodu jest wielokrotnie większa od tej wynikającej z normy.

Badanie odporności na wibracje (zgodnie z IEC/EN 60068-2-6)

W zależności od miejsca zastosowania, np. w transporcie szynowym (wg EN 61373) czy też morskim (wg GL, LR, DNV), przewidziane są różnorodne badania, pozwalające stwierdzić, czy wibracje będą oddziaływać na połączenia elektryczne. Badana próbka, umieszczona na specjalnym stole wibracyjnym, jest poddawana drganiom wzdłuż trzech osi. W czasie trwania testu zmieniane są wartości amplitudy, przyspieszenia oraz przede wszystkim częstotliwości drgań. Na specjalne życzenie klientów wartości standardowe mogą zostać zwiększone nawet kilkakrotnie.

Próba udarowa (zgodnie z IEC/EN 60068-2-27)

Próba udarowa przypomina badanie odporności na wibracje, z tą różnicą, że próbka nie jest poddawana ciągłym drganiom, lecz pojedynczym przyspieszeniom o charakterze udarowym. Najczęściej stosowany udar ma przyspieszenie 20g i trwa 11 ms. Przeprowadzane są również testy dla wymagań specjalnych, w których wartości te są zwiększane kilkakrotnie. Jednopiętrowe złączki listwowe TOPJOB®S charakteryzują się np. wysoką odpornością na udary do 500g.

Badanie spadku napięcia (zgodnie z EN 60947-7-1, EN 60999-1)

W trakcie badania spadku napięcia przy naprężeniach zginających zacisk poddawany jest oddziaływaniu specjalnego obciążenia mechanicznego. W praktyce obciążenie takie może wystąpić np. w czasie montażu, przy przesunięciu zamontowanych przewodów w celu uzyskania dostępu do urządzeń. Stabilna wartość spadku napięcia w trakcie mechanicznego obciążenia podłączonych przewodów świadczy o jakości zacisku.

Twoja osoba kontaktowa w WAGO

Wsparcie techniczne

Pn.-Pt. 8:00-16:00

Dowiedz się więcej: