building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg

Inteligentna automatyka pomieszczeniowa zapewniająca ekonomiczną eksploatację

Efektywność rozwiązań automatyki pomieszczeniowej zależy nie tylko od ich klasy efektywności energetycznej, ale także od łatwości montażu i uruchomienia oraz dużej elastyczności podczas stosowania w całym cyklu życia budynku. Rozwiązania WAGO w zakresie automatyki pomieszczeniowej pozwalają na zintegrowane podejście do systemów oświetlenia, ochrony przeciwsłonecznej i klimatyzacji, a także wykorzystanie synergii i uzyskanie danych o wymaganym obciążeniu grzewczym/chłodniczym. Dzięki temu stanowią one doskonałą bazę dla automatyzacji Twojego budynku.

 • prosta konfiguracja zamiast programowania
 • możliwość dopasowania rozwiązań do indywidualnych wymagań
 • optymalizacja zużycia energii na oświetlenie, zacienienie, ogrzewanie i klimatyzację

Automatyka pomieszczeniowa

Elastyczne funkcje pomieszczeń

Oświetlenie pomieszczeń

Sterowanie oświetleniem dostosowane do potrzeb i preferencji użytkowników pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów zużycia energii.

Zalety:

 • optymalna współpraca czujników i elementów wykonawczych dzięki sterowaniu centralnemu i rozproszonemu
 • różnorodne rozwiązania interfejsowe do podłączania systemów/podsystemów w ramach automatyki budynkowej
 • redukcja kosztów eksploatacji nawet o 50% dzięki sterowaniu oświetleniem w pomieszczeniach zgodnie z ich przeznaczeniem oraz potrzebami użytkowników

Sterowanie żaluzjami

Nowoczesne systemy sterowania żaluzjami i roletami nie tylko zmniejszają koszty energii, ale mają również pozytywny wpływ na ochronę klimatu i samopoczucie użytkowników.

Zalety:

 • redukcja kosztów energii dzięki nowoczesnemu sterowaniu żaluzjami, zapobiegającemu nagrzewaniu/wychładzaniu pomieszczeń i odbijaniu światła przez szklane fasady
 • niższe koszty ogrzewania, chłodzenia i sztucznego oświetlenia
 • rozwiązania dla konwencjonalnego sterowania żaluzjami lub przy pomocy napędów SMI

Klimatyzacja

Optymalizacja zużycia energii dzięki automatycznemu sterowaniu oraz maksymalny komfort użytkowników – to cechy wyróżniające nowoczesne systemy klimatyzacji pomieszczeń. Umożliwiają one nie tylko sterowanie temperaturą i wilgotnością powietrza w pomieszczeniach w zależności od czasu, potrzeb i aktywności ruchowej użytkowników, ale także monitorowanie stanu okien oraz automatyczną regulację termiczną.

Zalety:

 • znaczna oszczędność energii, nawet o 30% dzięki interaktywnej klimatyzacji pomieszczeń
 • sterowanie temperaturą i wilgotnością powietrza w zależności od czasu, potrzeb i aktywności ruchowej użytkowników
 • monitorowanie stanu okien i automatyczna termoregulacja

Produkty

WAGO flexROOM®

Konfiguracja zamiast programowania

Rozwiązanie umożliwia kompleksową automatyzację pomieszczeń w zakresie oświetlenia, ochrony przeciwsłonecznej i klimatyzacji, bez konieczności programowania.

Aplikacja WAGO Weather Station

Perfekcyjne sterowanie przy każdej pogodzie

Aplikacja dostarcza dane pomiarowe z podłączonych czujników różnych producentów, takie jak temperatura, poziom opadów, prędkość wiatru i nasłonecznienie. Są one następnie przetwarzane i wyświetlane w systemie wizualizacji lub zarządzania.

WAGO Room Automation Macro

Podstawa indywidualnych rozwiązań

Aplikacja bazowa pracuje w oparciu o segmenty pomieszczeń. Czujniki i elementy wykonawcze z zakresu ochrony przeciwsłonecznej, oświetlenia i regulacji temperatury w pomieszczeniach można przyporządkować indywidualnie.

WAGO flexROOM®

WAGO flexROOM® to skalowalne rozwiązanie z zakresu automatyki pomieszczeniowej, przeznaczone do dużych i średnich budynków administracyjnych oraz biurowych. Może być stosowany zarówno w nowych obiektach, jak i w budynkach modernizowanych pod kątem efektywności energetycznej.

Pozwala ono sterować wszystkimi istotnymi funkcjami w pomieszczeniach, w tym oświetleniem, ochroną przeciwsłoneczną i klimatyzacją. Tym samym flexROOM® pomaga w uzyskaniu dla budynku klasy efektywności energetycznej A według normy EN 15232 oraz certyfikatów zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi systemami oceny zrównoważonego budownictwa, takimi jak DGNB lub LEED.

Gotowe rozwiązanie aplikacyjne pozwala na automatyzację bez znajomości programowania. Graficzny interfejs użytkownika oparty na sieci Web umożliwia integrację i konfigurację opraw oświetleniowych, żaluzji, siłowników, czujników i sterowników pmieszczeniowych. Koncepcja opiera się na segmentach jako najmniejszych jednostkach funkcjonalnych w budynkach, w których funkcje automatyki pomieszczeń realizowane są dla wszystkich systemów budynkowych. Dzięki temu możliwe jest elastyczne łączenie przestrzeni biurowej z pomieszczeniami lub obszarami typu open space przez cały cykl życia budynku.

Przydatne linki:

WAGO Room Automation Macro

WAGO Room Automation Macro bazuje na udanej koncepcji oprogramowania flexROOM®. Macro stanowi bibliotekę i aplikację bazową do prostego tworzenia skalowalnych rozwiązań automatyki pomieszczeniowej za pomocą e!COCKPIT.

Dostępne są wszystkie istotne funkcje w pomieszczeniach, jak oświetlenie, regulacja żaluzji i klimatyzacja, które w razie potrzeby można indywidualnie dostosowywać lub rozszerzyć. Rozwiązanie oferuje również graficzny interfejs użytkownika oparty na sieci Web, który umożliwia integrację i konfigurację opraw oświetleniowych, żaluzji, siłowników, czujników i sterowników pomieszczeniowych. W ramach rozwiązania możliwy jest elastyczny podział powierzchni biurowej na pokoje i obszary open space w całym cyklu życia budynku.

Przydatne linki:

Aplikacja WAGO Weather Station

Aplikacja WAGO Weather Station dostarcza wszystkie istotne dane pomiarowe z podłączonych czujników, takie jak temperatura, poziom opadów, prędkość wiatru i nasłonecznienie. Są one następnie przetwarzane i wyświetlane w systemie wizualizacji lub zarządzania. Aplikacja oferuje również centralne sterowanie np. ochronę przed warunkami atmosferycznymi oraz automatykę systemów ochrony przeciwsłonecznej i programy czasowe.

Odpowiednie ustawienie lameli żaluzji w oparciu o pozycję słońca pozwala na dostarczenie do pomieszczeń maksymalnej ilości światła dziennego, eliminując jednocześnie efekt olśnienia. W tym celu aplikacja WAGO Weather Station oblicza dokładne położenie słońca, mierzy intensywność nasłonecznienia za pomocą podłączonych czujników i cyklicznie reguluje pozycję żaluzji. Dodatkową optymalizację dopływu światła dziennego zapewnia korekta zaciemnienia.

Przydatne linki:

Do pobrania:

Wybór należy do Ciebie!

Różnorodne rozwiązania dla Twojego projektu

WAGO oferuje różne rozwiązania do realizacji indywidualnych projektów.

 • flexROOM® – konfigurowanie zamiast programowania
 • WAGO Room Automation Macro – podstawa dla indywidualnych projektów
 • e!COCKPIT – tworzenie swobodnie programowalnych rozwiązań

Zapoznaj się z naszą broszurą i dowiedz się, jak dzięki produktom i rozwiązaniom WAGO możesz poprawić efektywność energetyczną swoich budynków i komfort ich użytkowników.

Korekta zacienienia i dynamiczny monitoring wiatru

Wiele powszechnie stosowanych sterowników osłon przeciwsłonecznych opiera się na prostych wartościach pomiarowych z czujników nasłonecznienia i wiatru. Dane pochodzące zazwyczaj tylko z kilku zainstalowanych czujników są często wykorzystywane dla całej elewacji lub nawet całego budynku. Nie bierze się pod uwagę zacienienia i wartości wiatru w różnych częściach budynku. Jeśli na przykład prędkość wiatru osiągnie wartość graniczną, wszystkie żaluzje na danej elewacji lub w całym budynku zostaną ustawione w pozycji ochronnej.

Rozwiązanie flexROOM® w połączeniu z aplikacją WAGO Weather Station oferuje dwie innowacyjne funkcje, które umożliwiają indywidualne sterowanie osłonami dla każdego okna lub wybranej grupy.

Funkcja korekty zacienienia uwzględnia cienie rzucane przez pozostałe części budynku, sąsiednie budynki lub konstrukcje, a także roślinność. Do obliczonej pozycji ochronnej przesuwane są tylko te żaluzje, które rzeczywiście są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Funkcja dynamicznego monitoringu wiatru uwzględnia indywidualne warunki wiatrowe dla każdej żaluzji. Do pozycji ochronnej przesuwane są tylko te żaluzje, które są narażone na krytyczną sytuację wiatrową. Pozostałe żaluzje pozostają w pozycji chroniącej przed słońcem, a więc nadal zapewniają ochronę przed olśnieniem i ograniczają promieniowanie cieplne.

Dane do prognozowania zacienienia i dynamicznego monitorowania wiatru oblicza usługodawca LEAFTECH na podstawie modelu 3D budynku, otaczających go budynków oraz roślinności i przekazuje je klientowi. Dane ze sterowników dla żaluzji pojedynczych lub zdefiniowanych grup w budynku docelowym są importowane do aplikacji WAGO Weather Station i przekazywane do oprogramowania flexROOM® w celu indywidualnego sterowania wybranymi żaluzjami.

WAGO w praktyce

Produkty i rozwiązania
dla Twoich zastosowań

Realizacje z zakresu automatyki pomieszczeniowej

Chcesz się dowiedzieć, jak wyglądają nasze rozwiązania w praktyce? Zachęcamy do dalszej lektury! Znajdziesz tam referencje dotyczące naszych realizacji z zakresu automatyki i instalacji budynkowych, sterowania oświetleniem, systemów HVAC i zarządzania energią.

MM-16236_GWA_KV_2000x2000.jpg

Przeczytaj więcej

Inne zastosowania dla automatyki i instalacji budynkowej

Jeśli zamierzasz zaprojektować dla swojego biurowca instalację oświetleniową lub system nią sterujący, przebudować układy HVAC lub po prostu zajmujesz się automatyką pomieszczeń, pomożemy Ci zrealizować wszystkie założenia i sprostać wymaganiom stawianym nowoczesnym budynkom.

Certyfikacja

Certyfikacja budynków

Zrównoważone budownictwo po prostu się opłaca. Liczne certyfikaty pomagają w projektowaniu – jeden z nich uwzględnia potencjały energooszczędności wynikające z automatyki budynkowej.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Instalacja i automatyka oświetleniowa, która się opłaca

Nowoczesne oświetlenie powinno być dostosowane do potrzeb, komfortowe i energooszczędne. Głównym założeniem jest optymalne wykorzystanie potencjału instalacji poprzez łatwość projektowania, dogodny sposób montażu oraz inteligentne sterowanie.
building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x2000.jpg

HVAC w instalacjach na miarę przyszłości

Inteligentne systemy automatyki pozwalają na weryfikację danych pomiarowych przesyłanych bezpiecznymi kanałami komunikacyjnymi z systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji – dzięki temu można w sposób ekonomiczny i ekologiczny regulować klimat w pomieszczeniu.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

WAGO dla profesjonalistów

Twoje potrzeby na pierwszym planie

Dla instalatorów i integratorów systemów: skorzystaj z naszych artykułów, które zapewnią bezpośredni dostęp do istotnych informacji z zakresu techniki budynkowej.

Wsparcie dla integratorów systemów

Jak stworzyć energooszczędny budynek? Z WAGO zaplanujesz i zrealizujesz swój projekt

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg