Tematy
Certyfikacja na potrzeby zrównoważonego budownictwa

Wymagania stawiane budownictwu ekologicznemu są wysokie: aby poprawić całkowity bilans energetyczny budynku, należy osiągnąć maksymalny poziom energooszczędności.

Osiągnięcie tych celów potwierdzane jest przez szereg systemów certyfikacyjnych. Jednak potencjał energooszczędności, który można by osiągnąć przy pomocy automatyki budynkowej, nie jest przez te systemy dostatecznie mocno akcentowany. Lukę tę uzupełnia system eu.bac.

Zalety certyfikacji budynków:

  • bezpieczeństwo i wzrost wartości rynkowej budynku
  • konkurencyjność na rynku nieruchomości, dzięki certyfikacji i szczegółowemu bilansowi ekologicznemu
  • działania proekologiczne i długoterminowa efektywność inwestycji dzięki uwzględnieniu cyklu życia budynku
  • możliwość uniknięcia ewentualnych kar finansowych dzięki zastosowaniu koncepcji budownictwa neutralnego pod względem emisji CO2

  • specjalny kontroling mający na celu osiągnięcie założonej jakości budynku i parametrów użytkowania
  • optymalizacja eksploatacji budynku i obniżenie kosztów użytkowania
  • optymalizacja portfolio przez zmniejszenie kosztów energii

Najpopularniejsze systemy oceny służące certyfikacji budynku

Aby móc zaprojektować budynek zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju, oraz określić i zweryfikować aspekty ekologiczne, ekonomiczne i socjalne, potrzebne są narzędzia i środki, które odzwierciedlają całkowity cykl życia nieruchomości oraz udostępniają odpowiednie informacje. W ostatnich latach pojawiło się wiele intrumentów o międzynarodowym zasięgu, które pozwalają ocenić ekologiczność samych budynków i zastosowanych w nich rozwiązań. Większość dotychczasowych instytucji certyfikujących powstało specjalnie z myślą o potrzebach konkretnych krajów, dlatego uwzględnia ich uwarunkowania klimatyczne, kulturowe i prawne.

Czemu służy certyfikacja?
Zrównoważone budownictwo ma na celu redukcję zużycia energii i surowców. Bierze się tu pod uwagę wszystkie fazy cyklu życia budynku. Ważnym intrumentem wspierającym budownictwo proekologiczne są systemy certyfikacyjne, oceniające zgodność budynku z zasadami zrównoważonego rozwoju. Sformułowane przez nie wytyczne dają inwestorom i architektom konkretne wskazówki, jakie aspekty należy uwzględnić przy projektowaniu i realizacji. Certyfikaty dają skalę porównawczą do oceny realizowanych na rynku inwestycji i pozwalają inwestorom budować swoją markę.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_2_iStock_000000881834Large_2000x1500.jpg

Międzynarodowe systemy certyfikacji budynków

BREEAM
„Environmental Assessment Method“ (EAM) dla budownictwa jest systemem opracowanym przez brytyjski instytut badawczy „Building Research Establishment“ (BRE), znanym pod nazwą BREEAM. BRE certyfikowało ponad 100.000 budynków i poza Wielką Brytanią działa w 15 krajach. BREEAM jest wiodącą i najbardziej rozpowszechnioną na świecie metodą certyfikacji budynków.


DGNB
„Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen“ – zadaniem tej organizacji jest opracowywanie i wspieranie rozwiązań i metod zrównoważonego projektowania, budowania i użytkowania budynków. DGNB ocenia jakość w trakcie całego cyklu życia budynku. Jeśli określone w normach kryteria zostają spełnione, DGNB przyznaje jedną z trzech kategorii certyfikacji: złotą, srebrną lub brązową. DGNB udziela też wstępnej certyfikacji podczas fazy projektowania.

LEED
„Leadership in Energy and Environmental Design“ (LEED) jest systemem klasyfikacji dla budownictwa ekologicznego, opracowanym przez „U.S. Green Building Council“. Ten standard definiuje wysokowartościowe, ekologiczne rozwiązania w zakresie proekologicznego i efektywniejszego budownictwa. Ocena budynków polega na przydzielaniu punktów w poszczególnych kategoriach. Suma uzyskanych punktów decyduje o tym, jak zostanie zakwalifikowany budynek w procesie certyfikacji.

Automatyka jest składowym elementem świadectwa energetycznego

Wraz z wejściem w życie na terenie Niemiec w dniu 1 maja 2014 rozporządzenia dotyczącego oszczędności energii EnEV 2014, automatyka budynkowa (pomieszczenie, budynek, poszczególne urządzenia) stała się składowym elementem świadectwa energetycznego i metody obliczeniowej zgodnie z DIN V 18599 „Energetische Bewertung von Gebäuden …, Teil 11: Gebäudeautomation“.

W przeważającej większości systemy automatyki są źle ustawiane
O tym, jak ważne są certyfikowane systemy przy realizacji wytycznych Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie budownictwa, świadczy badanie przeprowadzone przez Komisję Europejską: około połowa energii zużywanej w budynkach jest marnotrawiona. Przyczynami są m.in. niewłaściwie ustawione lub nieprecyzyjnie pracujące systemy automatyki. Ponad 70% stosowanych systemów automatyki działa na podstawie błędnych założeń.

Potencjały energooszczędności są niedoceniane przez systemy certyfikacji budynku
Potencjały energooszczędności i aspekty związane z cyklem życia, które można by uwzględniać przy projektowaniu automatyki budynkowej, nie są przez obecne systemy certyfikacji, takie jak LEED, DGNB i inne, dostatecznie mocno akcentowane. System eu.bac uzupełnia lukę, którą postawiły systemy takie jak DGNB czy Green-Building, nieskupiające się dostatecznie na roli automatyki w budynkach.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

Audyt eu.bac

Od początku 2013 roku eu.bac oferuje audyt automatyki budynkowej pod kątem efektywności energetycznej i zrównoważonej eksploatacji. Dobrze zaprojektowane i użytkowane systemy zapewniają nie tylko oczekiwany poziom komfortu, lecz także optymalizują zużycie energii. Metoda bazuje na istniejących normach (EN 15232, DIN V 18599) i została przebadana przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Dzięki audytom projektanci, inwestorzy i właściciele nieruchomości mogą ograniczyć koszty zużycia energii i koszty działania w całym cyklu życia budynku, oraz zapewnić efektywną i zrównoważoną eksploatację. Certyfikacja eu.bac daje użytkownikom gwarancję, że produkty i systemy zastosowane w budynku odpowiadają normom europejskim, dotyczącym efektywności energetycznej (np. EN 15232).

WAGO jest członkiem eu.bac
WAGO podjęło strategiczną decyzję o członkostwie w eu.bac, aby móc dalej rozwijać się na polu automatyki budynkowej: obecnie już siedem osób z działu techniki budynkowej należy do grona wykwalifikowanych audytorów systemu „eu.bac“. W trakcie audytu analizują oni przejrzystość systemu i informują szczegółowo o stanie technicznym. Certyfikacje eu.bac pomagają ograniczyć koszty zużycia energii i koszty eksploatacji oraz zapewnić efektywną i zrównoważoną pracę systemów HVAC oraz instalacji oświetleniowej i zacieniającej.

WAGO w praktyce

Referencje z dziedziny techniki budynkowej

Referencje

Inteligentna klimatyzacja gwarancją sukcesu

Nowa siedziba Kreissparkasse w Göppingen łączy w sobie efektywność energetyczną z komfortem i uzyskała złoty certyfikat DGNB.

building_referenz_kreissparkasse-goeppingen_gebaeude_aussen_2000x1500.jpg
Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

Obsługa Klienta

Pn.-Pt. 8:00-16:00

Dowiedz się więcej:

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i rozwiazania

Technika budynkowa

Ekonomiczna automatyka pomieszczeń

Do zaprojektowania, wykonania, a następnie eksploatacji budynku konieczna jest nie tylko efektywność ekonomiczna, lecz także wysoka zdolność adaptacyjna.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg
Technika oświetleniowa

Optymalna instalacja oświetleniowa i systemy automatyki

Efektywność energetyczna i optymalizacja kosztów odgrywają w instalacji oświetleniowej ogromną rolę. Rozwiązania WAGO pomogą osiągnąć te cele na etapie planowania i realizacji.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg
Technika HVAC

HVAC w instalacjach na miarę przyszłości

Ponad 55% całkowitego zużycia energii przypada na instalacje ogrzewania i chłodzenia. Nic dziwnego, że rewolucja energetyczna prowadzi nas prosto do kotłowni. Zastosuj przyszłościowe rozwiązania WAGO w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

WAGO dla profesjonalistów

Twoje potrzeby na pierwszym planie

Dla instalatorów i integratorów systemów: skorzystaj z naszych artykułów, które zapewnią bezpośredni dostęp do istotnych informacji z zakresu techniki budynkowej.

Wsparcie dla integratorów systemów

Jak stworzyć energooszczędny budynek? Z WAGO zaplanujesz i zrealizujesz swój projekt

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg