Tematy 30 września 2022
Automatyzacja bez programowania

Automatyzacja budynków ma na celu realizację serii bardzo podobnych zadań. Różne systemy, takie jak oświetlenie, sterowanie żaluzjami, ogrzewanie, klimatyzacja i wentylacja wymagają podobnego sterowania i regulacji. Aby sprostać tym zadaniom, stworzyliśmy aplikację WAGO Building Control – czyli oprogramowanie użytkowe, które nie wymaga programowania.

Automatyka budynkowa koncentruje się na zapewnieniu optymalnego oświetlenia i temperatury w pomieszczeniach zgodnie z ich przeznaczeniem. Systemy oświetlenia, klimatyzacji i zaciemnienia muszą optymalnie ze sobą współpracować Sterownik wykonuje określone działania w oparciu o specyfikacje operatora i dane wejściowe, które mogą pochodzić np. z przełączników, czujników obecności, termostatów pokojowych lub stacji pogodowej. Mimo że procesy te nadają się do standaryzacji, większość dotychczasowych rozwiązań wymagała indywidualnego programowania. WAGO oferuje natomiast gotowe rozwiązanie w formie aplikacji.

Korzyści:

  • gotowa aplikacja do dowolnych zastosowań w automatyce budynkowej
  • łatwa konfiguracja i uruchomienie bez wiedzy programistycznej
  • strona WWW z zaawansowanymi możliwościami wizualizacji
  • dostęp do wszystkich danych z dowolnego miejsca na świecie dzięki połączeniu z chmurą WAGO Cloud Building Operation and Control

Aplikacja do zastosowań w budynkach

Prosta i elastyczna automatyzacja budynków

Elastyczne dostosowanie automatyki do wymagań

Aplikacja WAGO Building Control to całkowicie nowe rozwiązanie. Integrator systemu może w prosty sposób skonfigurować i uruchomić wszystkie funkcje bez programowania. Elastyczne dopasowanie automatyki do konkretnego zastosowania również nie wymaga programowania. Wystarczy prosta konfiguracja za pomocą nowoczesnego interfejsu WWW. Po uruchomieniu systemu interfejs do jego obsługi opiera się również na nowoczesnej wizualizacji webowej. Na stronie znajdują się obiekty wizualizacyjne, służące do monitoringu i obsługi urządzeń. Dostęp do systemu jest możliwy za pomocą standardowej przeglądarki internetowej.

Aplikacja WAGO Building Control

Wstępnie zaprogramowana aplikacja WAGO Building Control oferuje wszystkie funkcje potrzebne do obsługi systemów oświetlenia, zacienienia, ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Dzięki interfejsowi użytkownika opartemu na sieci web operator ma stały podgląd wszystkich podsystemów w budynku i może korzystać z różnych funkcji monitorowania. System oferuje również funkcję alarmu w przypadku wystąpienia błędów. W razie potrzeby dane z aplikacji mogą zostać przeniesione do chmury WAGO Building Operation and Control. W ten sposób powstaje kompletne rozwiązanie, które doskonale nadaje się również do centralnego monitorowania, analizy danych i obsługi rozproszonych nieruchomości.

  • Możliwość podłączenia DALI-2, KNX, EnOcean®, 3-fazowego modułu pomiaru mocy i Modbus TCP
  • Zaawansowane funkcje regulacji temperatury, zacienienia i oświetlenia

Centralne zarządzanie budynkami – prosto i efektywnie

WAGO Cloud Building Operation and Control to rozwiązanie, które pozwala zarządzać nieruchomościami w chmurze.

Technika budynkowa

Twój partner w zakresie automatyki i instalacji budynkowych

mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_building_2000x1125.jpg

Sterowniki WAGO

PLC do WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ

Sterownik PFC200

Projektowanie, sterowanie i wizualizacja projektów są jeszcze łatwiejsze i bardziej komfortowe dzięki zastosowaniu sterownika PFC200 z e!COCKPIT (CODESYS V3) oraz Linux®.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1500.jpg

Przeczytaj więcej

Inne zastosowania dla automatyki i instalacji budynkowych

Łatwa automatyzacja dzięki flexROOM®

flexROOM®, elastyczna koncepcja automatyki budynkowej obejmuje system oświetleniowy, zacieniania i regulacji temperatury, bez konieczności programowania.

building-raum-raumautomation-istock-000053954758-2000x2000.jpg

Zarządzanie oświetleniem

Koncepcja zarządzania oświetleniem opracowana przez WAGO to przemyślane rozwiązanie do sterowania oświetleniem w dużych pomieszczeniach – na przykład w halach produkcyjnych i magazynach. Połączenie odpowiednio skonfigurowanego sprzętu z prostym w obsłudze oprogramowaniem ułatwia projektowanie i rozruch instalacji oświetleniowej oraz zapewnia wiele korzyści podczas eksploatacji.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg