WAGO
Visu Building

Nowoczesny system zarządzania budynkiem

System BMS WAGO Visu Building

System BMS WAGO Visu Building umożliwia tworzenie rozległych systemów wizualizacji, monitoringu i sterowania systemami automatyki budynku. Dzięki temu istnieje możliwość dostępu do wszystkich instalacji budynkowych z poziomu jednego stanowiska operatorskiego. System ten posiada szereg różnych modułów m.in. do archiwizacji danych, generowania raportów, wyświetlania trendów, analizy energetycznej, audytu aplikacji oraz alarmowania i zdalnego powiadamiania o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podsystemów budynkowych. W rozwiązaniu WAGO Visu Building opracowano specjalne mechanizmy, które ułatwiają i upraszczają tworzenie systemów BMS. Przygotowano gotowe grafiki, wzorce wizualizacyjne, bloki funkcyjne oraz przykładowe aplikacje przedstawiające ich wykorzystanie. Projektant aplikacji BMS ma możliwość tworzenia swoich własnych wzorców aplikacji.

2000x2000_Wago_Visu_Building.png

Dokumentacja

Wersja próbna oprogramowania Visu Building

Wypełnij formularz by uzyskać za darmo dostęp do 90-dniowej wersji próbnej oprogramowania WAGO Visu Building. Wprowadzone dane będą indywidualnie weryfikowane.

Inspiracja dla ciebie

Dowiedz się więcej o naszych wdrożeniach

WAGO Visu Building to kompleksowe oprogramowanie do tworzenia systemów zarządzania budynkiem BMS. Umożliwia ono m.in. wizualizację, zarządzanie instalacjami technicznymi, raportowanie, trendowanie przebiegów zmiennych, archiwizację danych, alarmowanie i dostęp zdalny.

WAGO Visu Building obsługuje ponad 150 różnych drajwerów komunikacyjnych. Należą do nich m.in. OPC UA, Network Variables, BACnet, Modbus TCP.

W zależności od wyboru sterownika i narzędzia programistycznego mamy możliwość wymiany danych po protokole OPC UA (dot. programowania sterowników w e!Cockpit oraz Codesys 3.5) oraz Network Variables (dot. sterowników programowanych w Codesys 2.3 (WAGO-I/O-Pro 2.3)). Dla tych standardów opracowano gotowe narzędzia do automatycznego generowania baz danych.

Tak, opracowano przykładowe aplikacje przedstawiające zrealizowane wzorce oraz dodatkowe kreatory do tworzenia nowych aplikacji BMS.

Tak, opracowana została paleta gotowych grafik dotycząca branż HVAC, monitoringu liczników, zarządzania oświetleniem i innych.

Tak, wsparcie techniczne jest bezpłatne i nie ma ograniczenia czasowego po zakupie licencji. Kontakt bezpośredni: wsparcie.techniczne@wago.com