Green Range 221

Nawet najmniejsza rzecz może mieć ogromny wpływ!

Jeśli chodzi o los naszej planety, liczy się każda, nawet najmniejsza rzecz. Dlatego jeden z najbardziej rozpoznawalny produktów WAGO – złączka instalacyjna 221 z dźwigniami – jest teraz dostępny w zielonej, ekologicznej wersji.

Do produkcji nowej złączki stosujemy w dużej mierze tworzywa pochodzące z recyklingu oraz surowce bio-cyrkularne. Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać dostępne już zasoby i nie tworzyć nowych odpadów. Teraz dzięki zielonej złączce Green Range 221 Twoja instalacja może być bardziej ekologiczna.

Zalety:

  • tworzywa sztuczne wykonane częściowo z recyklatu pokonsumenckiego (np. przetworzonych butelek PET) oraz surowców bio-cyrkularnych (biopochodnych odpadów przemysłowych i domowych)
  • ograniczenie zużycia zasobów kopalnych poprzez ich utrzymywanie w zamkniętym obiegu
  • identyczna jakość i certyfikaty jak w przypadku klasycznych złączek instalacyjnych 221

W drodze do bardziej zrównoważonego rozwoju

Jako firma produkcyjno-przemysłowa potrzebujemy wielu zasobów, w tym energii i surowców takich jak tworzywa sztuczne. Konwencjonalne tworzywa sztuczne składają się ze związków węgla, pochodzących głównie z ropy naftowej i gazu ziemnego – czyli dwóch nieodnawialnych surowców, których wydobycie szkodzi naszemu środowisku i klimatowi. Aby stale zmniejszać zapotrzebowanie na nowe tworzywa sztuczne, zmodyfikowaliśmy skład materiałowy jednego z naszych najpopularniejszych produktów – złączki instalacyjnej 221 z dźwigniami. Jest ona dostępna teraz w nowej, ekologicznej wersji, wyprodukowanej częściowo z materiałów bio-cyrkularnych oraz pochodzących z recyklingu. Jej pełna nazwa to: złączka instalacyjna WAGO Green Range 221 z dźwigniami. Nowa złączka Green Range 221 stanowi pierwszy krok na drodze do bardziej zrównoważonego rozwoju, ponieważ każda wielka zmiana zaczyna się od małej rzeczy.

Ta sama jakość – bardziej ekologiczne wykonanie

Produkcja z porecyklingowych tworzyw sztucznych nie jest w WAGO niczym nowym. Również nasza klasyczna złączka z pomarańczowymi dźwigniami ma je w swoim składzie. W przypadku złączek Green Range 221 poszliśmy jednak o krok dalej. Do ich produkcji wykorzystujemy nie tylko przetworzone materiały, ale także surowce pochodzące z gospodarki o obiegu zamkniętym.

  • Wewnętrzny proces recyklingu: do produkcji nowych złączek używamy regranulatu o jakości zbliżonej do pierwotnej.
  • Nasze klasyczne złączki instalacyjne z serii 221 są również produkowane z regranulatu.
  • Nowa złączka instalacyjna Green Range 221 z dźwigniami (oprócz regranulatu) ma w swoim składzie 77% PC bio-cyrkularnego (obudowa) oraz min. 27% PBT porecyklingowego (dźwignia).
  • Dwie trzecie tworzyw sztucznych, z których produkowana jest nowa zielona złączka 221, pochodzi z bardziej zrównoważonych źródeł niż w przypadku klasycznej wersji.
  • Taka sama jakość: obie złączki mają te same parametry techniczne oraz certyfikaty i nadają się do tych samych zastosowań.
  • Złączka instalacyjna Green Range 221 z dźwigniami to opcja dla każdego, kto chce budować i łączyć w bardziej świadomy i proeklogiczny sposób.
MM-396298_new-website_page-and-teaser_green-line-221_Greenline_011_2000x1125 (1).jpg

Skład złączki WAGO Green Range 221

1

Surowce bio-cyrkularne: 77%

Surowce bio-cyrkularne: 77%

Surowce bio-cyrkularne to poddane recyklingowi, biopochodne pozostałości z procesów przemysłowych lub gospodarstw domowych. W przypadku poliwęglanu (PC) do produkcji obudowy są to odpady z przemysłu papierniczego i leśnego (olej talowy), pozostałości z produkcji olejów roślinnych i zużyty olej spożywczy.

2

Recyklat pokonsumencki: min. 27%

Recyklat pokonsumencki: min. 27%

Recyklat pokonsumencki to materiał pochodzący z recyklingu odpadów powstałych w wyniku konsumpcji. Należą do nich opakowania po żywności, plastikowe torby lub butelki PET.

3

Redukcja emisji CO2: 87%

Redukcja emisji CO2: 87%

Wykorzystanie surowców bio-cyrkularnych do produkcji PC pozwala zmniejszyć emisję CO2 nawet o 87%.

4

Taka sama, tylko zielona

Te same funkcje, co w klasycznej złączce 221

Opakowanie z papieru z trawy

Z proekologicznych surowców produkujemy nie tylko nową zieloną złączkę, ale także jej opakowanie. W WAGO zwracamy szczególną uwagę na rodzaj wykorzystywanych materiałów, a tym samym na ślad ekologiczny. Opakowanie złączki instalacyjnej Green Range 221 z dźwigniami jest wykonane z papieru z trawy, który stanowi bardziej zrównoważoną alternatywę dla papieru pochodzącego w 100% z recyklingu. Papier z trawy składa się w 30% z włókien traw i w 70% z papieru porecyklingowego. Przy produkcji papieru z trawy emisja CO2* oraz zużycie wody** są znacznie niższe niż w przypadku wytwarzania papieru czysto makulaturowego. Ponadto ma on mniejszy o około 28% wpływ na bioróżnorodność, ponieważ skoszona trawa pochodzi z obszarów kompensacyjnych pod zabudowę lub nieużytków rolnych.

*ok. 5,6% mniej CO2
**ok. 11% niższe zużycie wody

Pobierz ulotkę

Więcej informacji na temat złączek instalacyjnych Green Range 221 z dźwigniami znajdziesz w ulotce.

FAQ

Zrównoważony rozwój zyskuje coraz większe znaczenie w debacie społecznej i prawnej. Wynika to również z faktu, że skutki zmian klimatycznych stają się coraz bardziej widoczne. Cele krajowe i ponadnarodowe wytyczają kierunek np. dla trendów związanych ze zmianą klimatu. Coraz większe znaczenie mają również wymogi regulacyjne – w tym ustawa o należytej staranności w łańcuchu dostaw i przyszły wymóg UE dotyczący sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednak niezależnie od zewnętrznych uwarunkowań jesteśmy przekonani, że zrównoważona gospodarka stanowi podstawę długoterminowego sukcesu oraz nieodzowny element odpowiedzialności korporacyjnej. Takie stanowisko popierają w pełni CEO, zarząd i akcjonariusze grupy WAGO. Od 2012 r. WAGO jest uczestnikiem inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju UN Global Compact [1]. Tym samym należy do grona firm, które zobowiązały się do przestrzegania uniwersalnych zasad zrównoważonego rozwoju, i od tego czasu dobrowolnie raportuje swoje postępy. Aby zakotwiczyć zrównoważony rozwój w firmie w sposób wiążący i kompleksowy, rozpoczęliśmy w 2021 r. wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju od kompleksowej analizy istotności i wyznaczenia bardzo ambitnych celów.

Jako firma produkcyjno-przemysłowa potrzebujemy zasobów i energii do wytwarzania naszych produktów i obsługi posprzedażowej. Kiedy patrzymy na wyzwania, jakie stawia przyszłość, mamy świadomość, że czyni nas to częścią problemu. Dlatego tym ważniejsze jest dla nas, być również częścią rozwiązania i brać na siebie pełną odpowiedzialność jako firma i pracodawca. W tym celu realizujemy w WAGO strategię zrównoważonego rozwój zarówno pod względem ekologicznym jak i społecznym. Każda decyzja dotycząca przedsiębiorstwa jest oceniana w powiązaniu z programem zrównoważonego rozwoju i obejmuje cały łańcuch dostaw. Na tej drodze nic nie jest dla nas zbyt małe lub nieistotne, liczy się każdy krok we właściwym kierunku. Takie podejście pozwala nam także wzmacniać i motywować naszych pracowników. Chcemy również w przejrzysty sposób informować o sukcesach i porażkach.

Wcześniej przetwarzaliśmy tworzywa sztuczne produkowane z surowców kopalnych. Część łańcuchów cząsteczek kopalnych w tworzywach typu PC i PBT została zastąpiona polimerami uzyskanymi z bioprzetwarzalnych odpadów oraz recyklatów pokonsumenckich. Złączka instalacyjna Green Range 221 z dźwigniami jest produkowana częściowo z tworzyw sztucznych, takich jak wykonany z surowców bio-cyrkularnych PC (77% udziału) oraz PTB wytworzony z poddanych recyklingowi odpadów pokonsumenckich (min. 27% udziału). Ponadto pakujemy nasze złączki w karton z papieru z trawy. Identyczne jak w przypadku klasycznych złączek instalacyjnych z serii 221 wykorzystujemy miedź, stal sprężynową oraz te same etapy produkcji.

Poliwęglan, którego używamy jest certyfikowany zgodnie z „Międzynarodowym systemem certyfikacji zrównoważonego rozwoju i emisji dwutlenku węgla“ (ISCC Plus). ISCC PLUS to międzynarodowy system certyfikacji, który stosuje się w biogospodarce i gospodarce o obiegu zamkniętym do certyfikacji żywności, pasz, chemikaliów, tworzyw sztucznych, opakowań, tekstyliów i surowców odnawialnych, pochodzących z procesów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Jedną z opcji łańcucha dostaw (Chain-of-Custody), którą można certyfikować za pomocą ISCC PLUS jest bilans masy (patrz „Czym jest bilans masy?”). Certyfikacja ISCC PLUS umożliwia pełną identyfikowalność materiałów użytych w całym łańcuchu dostaw. Zgodnie z bilansem masy dla stosowanego przez nas poliwęglanu jest on w 77% bio-cyrkularny. Oznacza to, że do jego produkcji używa się 77% surowców pochodzenia biologicznego (bio-), będących równocześnie odpadami (cyrkularny). Są to pozostałości i odpady z leśnictwa oraz przemysłu spożywczego i papierniczego (olej talowy).

Tworzywa sztuczne są wytwarzane zarówno z surowców biopochodnych jak i kopalnych. W procesie produkcji surowce różnego pochodzenia mieszają się ze sobą. Podejście oparte na bilansie masy umożliwia przypisanie surowców biopochodnych do określonych tworzyw sztucznych na podstawie obliczeń.

Tworzywa z bilansem masy są zatem tworzywami, do których produkcji wykorzystano surowce pochodzenia biologicznego lub produkty pośrednie jako materiał (tj. nie surowiec energetyczny), a ich węgiel biogeniczny nie jest wykrywalny w wiarygodny sposób w produkcie końcowym. Udział certyfikowanych surowców odnawialnych (bio-cyrkularnych) jest przypisywany do konkretnych produktów w oparciu o wymogi alokacji.

Min. 27% nowego materiału pochodzi z przetworzonych butelek PET, będących odpadem pokonsumenckim. Plastikowe butelki PET (Ocean Bound Plastic/Land source) są używane powszechnie niemal na całym świecie. Nieoddane do recyklingu i porzucone gdziekolwiek, czy to przy drodze, w lesie czy na plaży, potrafią zaśmiecać nasze środowisko nawet przez kilkaset lat! Aby pozyskać polimery z butelek PET, należy je zebrać, oczyścić i rozdrobnić. Butelki są następnie ponownie polimeryzowane do PBT w procesie chemicznego upcyklingu (tzw. depolimeryzacji). Proces ten odbywa się z dodatkiem rozpuszczalnika i łańcuchów molekularnych na bazie ropy naftowej, włókien szklanych i środków zmniejszających palność. Wynikiem tego chemicznego upcyklingu jest porecyklingowy PBT, który ma takie same właściwości techniczne jak PBT produkowany konwencjonalnie.

Bio-cyrkularny odnosi się do produktu, który powstaje z biopochodnych materiałów resztkowych poddanych recyklingowi. W przypadku poliwęglanu używanego do produkcji złączek WAGO Green Range 221 z dźwigniami są to odpady z leśnictwa, pozostałości z produkcji olejów roślinnych i zużyty olej spożywczy.

W produkcji złączek instalacyjnych WAGO aspekty środowiskowe zawsze odgrywały ważną rolę. Klasyczna złączka instalacyjna 221 z dźwigniami składa się w 75% z PC (obudowa) i w 25% z PBT (dźwignie). 35% użytego materiału stanowi regranulat, który pochodzi z odpadów produkcyjnych i jest bezpośrednio poddawany recyklingowi.

W składzie złączki instalacyjnej Green Range 221 z dźwigniami ograniczyliśmy zawartość tworzyw sztucznych produkowanych w konwencjonalny sposób. Ilość konwencjonalnego PC została zredukowana do 17% (w wersji klasycznej – 75%). Pozostałe 58% zostało zastąpione bio-cyrkularnym PC. W przypadku dźwigni zawartość konwencjonalnego PBT obniżyliśmy z 25% do 18%. Pozostałe 7% to PBT pochodzący z recyklingu. Udział regranulatu z przetwarzanych wewnętrznie odpadów produkcyjnych wynosi około 29%, co stanowi wartość zbliżoną do udziału tego surowca w składzie klasycznej złączki 221.

Metale (miedź i stal sprężynowa) pozostały niezmienione w porównaniu do klasycznej wersji złączki 221. Zarówno miedź, jak i stal sprężynowa są w obu przypadkach pozyskiwane w dużej mierze ze złomu. Niestety, obecnie nie możemy zaoferować produktu o wyższej (czyli 100%) zawartości metali z odzysku. Komponenty niepochodzące ze złomu to głównie ważne składniki stopowe, które należy dodać, aby zapewnić wysoką jakość i odpowiednie parametry techniczne naszych produktów.

Oba produkty są identyczne pod względem technicznym i mają takie same atesty i certyfikaty.

Nie, złączki Green Range 221 działają tak samo i mają identyczną funkcjonalność, jak klasyczne złączki instalacyjne 221 z dźwigniami.

Znajdź hurtownię

Chcesz przekonać się o jakości złączek instalacyjnych Green Range 221 z dźwigniami? Skorzystaj z naszej wyszukiwarki hurtowni i znajdź odpowiedniego dystrybutora – z profesjonalnym doradztwem i w Twojej okolicy.