initiatoren-und-aktorenklemmen_2000x2000px.jpg

Złączki sygnałowe TOPJOB® S

Złączki sygnałowe z niezawodną i bezpieczną techniką zacisku Push-in CAGE CLAMP®

Złączki sygnałowe TOPJOB® S nadają się w szczególności do oprzewodowania nowoczesnych systemów sterowania. Dzięki niewielkiemu rozstawowi rastra są również optymalnym rozwiązaniem do małych skrzynek rozdzielczych umieszczonych w trudnodostępnych miejscach lub do montażu bezpośrednio w szafie sterowniczej.
 
Zalety:
 • rozstaw rastra 3,5 mm na czujnik: wiele czujników na małej przestrzeni
 • mostkowanie przy pomocy standardowych mostków, bez ograniczenia liczby biegunów
 • łatwiejsze przyporządkowanie potencjałów dzięki mostkom w różnych kolorach
 • większa przejrzystość: nadruk w kilku wierszach na pasku oznacznikowym, bez zakrywania kanału do mostkowania
 • czytelność opisu na oznacznikach, niezależnie od pozycji montażu listwy zaciskowej, dzięki dwóm profilom na oznacznik
 • łatwe przyporządkowanie: zawsze widoczny wskaźnik LED, mostki i oznaczniki, nawet przy podłączonych przewodach

3 kroki do podłączenia sygnałów:

 • Kliknij poniżej "Zamów złączkę"
 • Wypełnij formularz
 • Odbierz przesyłkę

Złączki sygnałowe WAGO TOPJOB® S

Poznajcie zalety złączek sygnałowych WAGO TOPJOB®S! Dzięki temu rozwiązaniu możemy profesjonalnie zbierać i wysyłać sygnały z całego obiektu. Oszczędność miejsca w szafie, dwa odseparowane tory sygnałowe, mostkowanie w nieskończoność i zasilanie pod każdy sygnał.

Złączki sygnałowe – najlepszy wybór w podłączaniu sygnałów!

Na kolejnym spotkaniu z cyklu WAGOexpress pokazaliśmy system złączek sygnałowych WAGO TOPJOB®S, dzięki którym możemy profesjonalnie zbierać i wysyłać sygnały z całego obiektu.

Dwa razy szerszy a wciąż wąski

Duża liczba sygnałów na małej przestrzeni! Konstrukcja złączki pozwala podłączyć dwa odseparowane sygnały w jednej obudowie.

 • wiele sygnałów na małej przestrzeni dzięki szerokości 3,5 mm na czujnik
 • optymalne rozwiązanie do małych skrzynek sterowniczych w rozproszonym układzie sterowania lub do szaf rozdzielczych w układzie scentralizowanym
 

Złączki do czujników i elementów wykonawczych składają się z torów potencjałowych i sygnałowych. Tory potencjałowe służą do zasilania, uziemienia, jak i ekranowania czujników. Tory sygnałowe przejmują sygnał z czujników lub przekazują sygnał do elementów wykonawczych. W obudowie złączki na dolnych poziomach znajdują się dwa połączone ze sobą zaciski torów zasilających o podwójnym rozstawie, a na górnym poziomie dwa odseparowane od siebie tory sygnałowe o pojedynczym rozstawie wynoszącym 3,5 mm.

Tory potencjałowe

 • do zasilania i ewentualnego uziemienia lub ekranowania czujników/elementów wykonawczych
 • po dwa zaciski na szynę prądową
 • mostkowanie bez ograniczenia liczby biegunów

Tory sygnałowe

 • do przejęcia sygnałów z dwóch czujników lub wysterowania dwóch elementów wykonawczych w obrębie jednej złączki, dzięki dwóm odseparowanym od siebie szynom prądowym
ini-aki-lp-anwendungen-signaldichte-detail.jpg

Bogaty system mostkowania

Właściwym rozwiązaniem dla wszystkich zadań mostkowania w przypadku złączek sygnałowych TOPJOB® S jest zastosowanie standardowych mostków z serii 2000. Mostki te mogą być stosowane zarówno w torach sygnałowych, jak i potencjałowych. 

 • mostkowanie bez ograniczenia liczby biegunów przy użyciu standardowych mostków
 • łatwiejsze przyporządkowanie potencjałów dzięki mostkom w różnych kolorach
 

Mostkowanie torów potencjałowych

W torach potencjałowych możliwe jest mostkowanie przy użyciu standardowych mostków bez ograniczenia liczby biegunów. Każda złączka posiada w torach potencjałowych dwa połączone ze sobą zaciski i jednocześnie dwa połączone kanały do mostkowania. Mostki o parzystej liczbie biegunów pozwalają na mostkowanie dowolnej liczby złączek w jednym kanale do mostkowania.

Mostkowanie toru sygnałowego

W torze sygnałowym dostępne są dwa kanały do mostkowania. Również w tym przypadku możliwe jest mostkowanie przy użyciu standardowych mostków. Na tym poziomie oba tory sygnałowe są odseparowane od siebie. W wersjach z LED dostępny jest wyłącznie jeden kanał do mostkowania lub pomiaru.

Mostkowanie PE

W przypadku złączek sygnałowych bez styku PE z szyną montażową, zrealizowanie połączenia PE jest możliwe niewielkim kosztem, mostkując tory PE do złączki ze stopką PE (przykładowo złączki zasilającej).

Zasilanie

Pomarańczowe złączki zasilające, o kształcie identycznym jak złączek sygnałowych można umieścić w dowolnym miejscu na listwie. Są dostępne złączki zasilające do przekroju przewodów do 4 mm². Możliwe jest zarówno zasilanie indywidualne, jak i łańcuchowe.

Najefektywniejszy system oznaczania

 • większa przejrzystość – nadruk w kilku wierszach na pasku oznacznikowym bez zakrywania kanału do mostkowania
 • czytelność opisu na oznacznikach niezależnie od pozycji montażu listwy zaciskowej dzięki dwóm profilom na oznacznik
 
topjpbs_s_sm_ur_TOPJOBS_2000_5xxx_002_xx_2000_1125.jpg

Paski oznacznikowe

Złączki sygnałowe TOPJOB® S mogą być opisywane na wiele sposobów. Najszybsza i najłatwiejsza możliwość to paski oznacznikowe (2009-110). Wielowierszowy opis na oznacznikach ułatwia identyfikację funkcji poszczególnych złączek, umożliwiając oznaczanie pojedynczych sygnałów i całych grup.

Beschriftungsstreifen.jpg

Oznaczniki WMB

Możliwy jest również opis przy pomocy oznaczników WMB 3,5 mm. Są one dostępne jako tabliczki oznacznikowe WMB Inline (2009-113) w rolce i jako karty oznacznikowe (793-35xx).

WMB-Beschriftungsschilder.jpg

Miejsca na oznaczniki

 Złączki TOPJOB® S do czujników i elementów wykonawczych można opisywać na górze oraz z boku. Opis nie zasłania kanału do mostkowania.

Beschriftungsebenen.jpg

Adapter oznacznika

Aby uzyskać dodatkową powierzchnię opisu, można zamontować uchylny adapter oznacznika (2000-121).

Beschriftungsadapter.jpg

Jednoznaczne przyporządkowanie

Złączki sygnałowe TOPJOB® S zachowują dużą przejrzystość oprzewodowania, nawet przy podłączonych przewodach. Umieszczenie wskaźnika LED, kanału do mostkowania oraz opisu na środku toru sygnałowego pozwala na szybką analizę oprzewodowanego układu.

 • przemyślana konstrukcja złączek, otwory na przewód oznaczone kolorystycznie i kolorowe mostki – podwyższenie przejrzystości oprzewodowania i ułatwienie serwisowania
 • zawsze widoczne: wskaźnik LED, mostki i oznaczniki, nawet przy podłączonych przewodach
ini-aki-lp-anwendungen-detail-zuordnung_neu.jpg

Bezbłędne podłączanie przewodów sygnałowych: złaczki sygnałowe TOPJOB® S z systemem wtykowym w torze sygnałowym

Wszystkie tory sygnałowe i napięciowe zintegrowane w jedenym wielowtyku i doprowadzone do sterownika. Konfekcjonowany wielowtyk ułatwia budowę i montaż maszyn i instalacji. Jednoznaczne kodowanie wielowtyków i złączek pozwala niemal całkowicie wyeliminować błędy łączeniowe – niezależnie od umiejętności instalatora.

landingpage_TOPJOBS_p_ur_2000_5311_000_xx_2000x1125.jpg

landingpage_TOPJOBS_p_ur_2020_5311_000_xx_2000x1125.jpg

landingpage_TOPJOBS_p_2020_5417_000_xx_2000x1125.jpg