icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

Podział na strefy wg ATEX oraz NEC 500

Zagrożenie wybuchem jest różne w poszczególnych obszarach i zależy od rodzaju występujących substancji. Wymagania w zakresie ochrony urządzeń elektrycznych są formułowane na podstawie częstotliwości i czasu oddziaływania substancji.


Zgodnie z CENELEC oraz IEC w Europie obszary zagrożone wybuchem są podzielone na sześć stref. Im większe prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej, tym wyższe wymagania w odniesieniu do urządzeń elektrycznych, dotyczące np. zapobiegania iskrzeniu lub nagrzewaniu się powierzchni urządzenia.

Ochrona przeciwwybuchowa

Najważniejsze informacje

Wszystkie istotne informacje o ochronie przeciwwybuchowej WAGO

Kategoria i grupa urządzenia

W zależności od podziału na strefy na podstawie grupy i kategorii urządzeń można wywnioskować, jakie urządzenia elektryczne należy stosować w poszczególnych strefach. Możliwość stosowania urządzeń w poszczególnych strefach stwierdza się na podstawie grupy i kategorii urządzeń. Na podstawie klas temperatury i grup wybuchowości można określić, do której „strefy ochrony przeciwwybuchowej“ należy dane urządzenie.

Podział na strefy w Ameryce Północnej

W Ameryce Północnej stosowany jest inny system klasyfikacji, oparty na normach NEC 500 oraz NEC 505. W normie tej materiały łatwopalne są podzielone na trzy klasy (Class I do Class III). Gazy, pary i mgły wybuchowe należące do Class I są podzielone na grupy gazów (Groups) A, B, C i D, łatwopalne pyły należące do Class II – na grupy E, F i G.

W zależności od częstotliwości lub czasu oddziaływania tych substancji obszary zagrożone wybuchem są podzielone na tak zwane dywizje (divisions). Division 1 odpowiada tutaj strefie 0 i 1, a Division 2 strefie 2. Odpowiednim podziałom podlegają nie tylko obszary zagrożone wybuchem, lecz także konstrukcje urządzeń i instalacje elektryczne.

Więcej informacji

Grupa gazów (Group)Przykłady substancji
AAcetylen
BWodór
CEtylen
DPropan
EPył metalowy
FPył węglowy
GPył zbożowy

Warto przeczytać

Co dzieje się w trakcie wybuchu, jakie czynniki są decydujące i jakie działania zapobiegawcze można podjąć? Na tej stronie uzyskasz informacje na temat ATEX, stref Ex, rodzajów ochrony przeciwwybuchowej i inne.

Dyrektywy, normy, wymagania

Wymagania dotyczące urządzeń elektrycznych do przestrzeni zagrożonych wybuchem są formułowane wielowarstwowo: aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo, należy przestrzegać międzynarodowych i krajowych zaleceń, dyrektyw i norm. Przedstawiamy przegląd najważniejszych przepisów prawnych i zaleceń, jak np. dyrektywę ATEX.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Grupy urządzeń

Gazy, pary i pyły, podobnie jak urządzenia, dzielą się na różne grupy w zależności od ich właściwości. Podział ten ułatwia właściwy dobór urządzeń do poszczególnych typów gazów, par i pyłów.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Środki ochrony przeciwwybuchowej

Kto wymaga stosowania ochrony przeciwwybuchowej? Kogo obowiązuje stosowanie ochrony przeciwwybuchowej? Na co należy zwrócić uwagę? Czym jest konstruktywna ochrona przeciwwybuchowa? Na tej stronie znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Rodzaje zabezpieczenia

W obszarach Ex dozwolone jest stosowanie wyłącznie urządzeń z ochoroną przeciwwybuchową. Rodzaje budowy przeciwwybuchowej to konstrukcyjne i elektryczne środki wykorzystywane w urządzeniach. Zaliczają się one do wtórnej ochrony przeciwwybuchowej.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Źródła zapłonu

Jeśli nie można zapobiec utworzeniu się mieszaniny wybuchowej w miejscu pracy, należy zastosować wtórną ochronę przeciwwybuchową. Pod tym pojęciem rozumie się wyeliminowanie potencjalnych źródeł zapłonu.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Czym jest wybuch?

Ex|plo|si|on <lat.> (explosio) znaczy tyle co „uchodzić pod ciśnieniem“. Co dzieje się w trakcie wybuchu, jakie czynniki są decydujące i jakie działania zapobiegawcze można podjąć? Tutaj dowiesz się wszystkiego!
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Produkty WAGO do ochrony przeciwwybuchowej

Automatyka

Rozwiązania do zastosowań Ex

Automatyka w trudnych warunkach środowiskowych? Produkty i rozwiązania WAGO są do tego stworzone.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Technika łączeniowa

Ochrona przeciwwybuchowa w pakiecie

Dopuszczone do eksploatacji w obszarze Ex: produkty WAGO, zapewniające niezawodne połączenia w ekstremalnych warunkach.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

WAGO w praktyce

Referencje dotyczące ochrony przeciwwybuchowej

WAGO jako partner i lider innowacji realizuje wiele interesujących projektów. Poznaj nasze kreatywne i efektywne rozwiązania w przemyśle procesowym.

Bezpieczne napełnianie w strefach Ex

Firma Feige FILLING GmbH jest liderem rynku w dziedzinie napełniania beczek płynnymi substancjami chemicznymi. Aby spełnić wymagania ATEX dla kategorii 1 producent linii napełniających wybrał rozwiązania WAGO dla obszarów Ex.

process_referenz_explosionsschutz_feige-filling_naeherungssensor_i-o-system-750_2000x1500.jpg

Nowoczesna technologia w budowie tuneli

Błoto, wibracje, wysoka temperatura: takie warunki nie są przeszkodą dla sterowników WAGO, które firma Demostene + Partner AG wykorzystuje w swoim układzie sterowania dla urządzenia do tworzenia mieszanin wybuchowych

process_referenz_explosionsschutz_tunnelbau_demostene_land_personen_lkw_berge_2000x1500.jpg

Bezpieczeństwo pod ziemią

W kopalniach węgla kamiennego mogą pracować tylko takie urządzenia, które nie spowodują zapłonu. Dlatego firma HAZEMAG & EPR zdecydowała się na sterowniki WAGO.

process_referenz_hazemog_steinkohlebergbau_explosionsschutz_tunnelvortriesmaschine_tunnel_2000x1500.jpg

To może Cię zainteresować

Więcej z zakresu techniki procesowej

WAGO oferuje rozwiązania dla wyzwań w każdej branży – modularnej automatyki procesowej, ochrony przeciwwybuchowej, zapewnienia bezpieczeństwa danych i Procesu 4.0.

Proces 4.0

Proces 4.0

Cyfryzacja i modyfikacja procesów: WAGO pomoże Ci je zaprojektować i wdrożyć.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Proces 4.0
Modularna automatyka procesowa

Modułowa automatyka procesowa

Koncepcja instalacji modułowej jest odpowiedzią na stale zmieniające się wymagania rynku. W ten sposób WAGO pomaga swoim klientom sprostać rosnącym wymaganiom.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg
Modułowa automatyka procesowa

Przeczytaj więcej

WAGO w innych branżach

Systemy automatyki i technika połączeń sprężynowych WAGO sprawdzają się nie tylko w technice procesowej. Sprawdź, jakie rozwiązania dla innych branż oferuje WAGO.

Przemysł okrętowy

Przemysł morski i offshore

Nowoczesne napędy, integracja podsystemów w jedną sieć – automatyzacja i cyfryzacja są dziś standardem w przemyśle okrętowym.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Przemysł morski
Energetyka

Energetyka

Dzięki nowoczesnym technologiom automatyzacji i cyfryzacji powstają inteligentne sieci komunikacyjne Smart Grid.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Energia