„Internet Rzeczy od dawna jest rzeczywistością, nawet jeśli czasami jest różnie interpretowany i wdrażany. Dane są dostarczane, gromadzone, oceniane i wykorzystywane na różnych płaszczyznach. Jakie konkretne korzyści wynikają z tego dla firm?

">
process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x2000.jpg

Proces 4.0 – cyfrowa przyszłość

Instalacje przemysłu procesowego są często eksploatowane przez dziesięciolecia, będąc jednocześnie stale przebudowywane, rozbudowywane i modernizowane. Wysiłki zmierzające do zwiększenia wydajności procesów są prawie tak stare, jak sama branża.

Cyfrowa transformacja gospodarki, dzięki jej licznym innowacyjnym zastosowaniom i technologiom, stwarza zupełnie nowe możliwości korzystniejszego kształtowania procesów. W dzisiejszych czasach stało się oczywiste że maszyny, aby pracować wydajnie, muszą się ze sobą komunikować. Internet Rzeczy od dawna jest rzeczywistością, nawet jeśli czasami jest różnie interpretowany i wdrażany. Dane są dostarczane, gromadzone, oceniane i wykorzystywane na różnych płaszczyznach. Jakie konkretne korzyści wynikają z tego dla firm?

Zalety cyfrowej techniki procesowej:

 • wysokie standardy dla większej wydajności
 • modularna budowa, ułatwiona modyfikacja produkcji
 • większa niezawodność, redukcja czasów przestoju
 • niezależność i elastyczność dzięki chmurze
 • optymalizacja procesu w czasie rzeczywistym, dzięki zdalnemu dostępowi

Proces 4.0

Cyfryzacja w przemyśle procesowym

Zalety techniki procesowej dla przedsiębiorstw dzięki Big Data

Wysokie standardy dla większej wydajności

 • Wzrost wydajności i redukcja kosztów poprzez standaryzację: wszystko w wyniku ujednolicania koncepcji, bloków funkcyjnych, interfejsów i protokołów do automatyzacji maszyn i instalacji.
 • Już teraz znane koncerny naftowe stawiają na przypisane na stałe standardy programowania. Każdy krok w procesie inżynierskim jest dokładnie dokumentowany i rejestrowany, dzięki czemu te same moduły mogą być używane wielokrotnie.
 • Jednolite interfejsy między różnymi systemami redukują liczbę błędów w procesie inżynierskim i zwiększają niezawodność instalacji.

Modularna budowa, ułatwiona modyfikacja produkcji

 • W kontekście krótkich serii, zmieniających się wielkości sprzedaży i zmieniających się regionalnie rynków zbytu, procesy muszą być uniwersalne, mobilne, skalowalne, modularne i kompatybilne.
 • W trakcie budowy zakładów oczyszczania i obróbki ropy naftowej oraz gazu ziemnego, główny nacisk kładzie się na elastyczną produkcję, ponieważ procesy muszą być dostosowywane szybko i elastycznie. Podobnie jest w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym.


Cyfryzacja - przemysł przyszłości

Komunikacja w chmurze z różnych lokalizacji oraz inteligentna automatyzacja: cyfryzacja w przemyśle daje wiele możliwości i niesie duży potencjał – choć cyberbezpieczeństwo stanowi wciąż poważne wyzwanie.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x2000.jpg

Większa niezawodność, redukcja czasów przestoju

 • Korzyści dla przemysłu procesowego przynosi nie tylko modularny typ budowy, lecz także akwizycja danych i Cloud Connectivity. Na przykład zapobieganie awariom, tzw. konserwacja zapobiegawcza, czyli utrzymywanie maszyn i instalacji w dobrym stanie, jest możliwe tylko dzięki przejrzystości danych. W ten sposób można zapobiec wysokim kosztom, powstającym w wyniku zbyt długiego czasu przestoju instalacji produkcyjnych.
 • Przeprowadzanie analiz wydajności, takich jak ocena istotnych wartości pomiarowych, jakimi są np. moc, ciśnienie, temperatura, drgania i natężenie przepływu, umożliwiają wczesne uchwycenie momentu, kiedy konieczne jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych. Dzięki temu możliwa jest wymiana lub konserwacja poszczególnych modułów bez przerywania pracy instalacji.
 • W tym celu zebrane dane o maszynie wczytywane są do systemów nadrzędnych i tam analizowane. Instalację można monitorować zarówno poprzez lokalne narzędzia analityczne, jak i przez chmurę.

Niezależność i elastyczność dzięki chmurze

Pomimo pewnego sceptycyzmu co do pełnej przejrzystości danych, rośnie świadomość korzyści, jakie oferują aplikacje i rozwiązania z użyciem chmury:

 • Są one niezależne od poszczególnych serwerów.
 • Dostawcy usług z użyciem chmury gwarantują stałą dostępność, ponieważ dane są przechowywane na kilku serwerach.
 • W ten sposób eliminuje się koszty związane z ogromną pojemnością pamięci i jej konserwacją. To samo dotyczy zakładania serwerowni, ponieważ zasada funkcjonowania chmury jest następująca: każdy płaci tylko za to, z czego korzysta.
 • Usługi w chmurze są oferowane i wykorzystywane wyłącznie za pośrednictwem interfejsów, protokołów lub przeglądarek internetowych, bez konieczności instalowania oprogramowania na lokalnych komputerach.
 • Zasadniczo możliwe jest uzyskanie dostępu do danych istotnych dla procesu z dowolnego miejsca na świecie.

Optymalizacja procesu w czasie rzeczywistym, dzięki zdalnemu dostępowi

 • Ponieważ wszystkie istotne dane są dostępne z dowolnego miejsca, procesy mogą być usprawniane w czasie rzeczywistym, a działania zapobiegawcze można łatwo śledzić.
 • W przypadku zdecentralizowanego zbierania danych, przykładowe dane z różnych maszyn i całych linii produkcyjnych, a także dane dotyczące budynków i zużycia energii z poszczególnych zakładów produkcyjnych, są odczytywane, gromadzone i oceniane przez centralny serwis wyznaczony dla chmury.
 • Kontrola i koordynacja przebiegu wszystkich procesów następuje w chmurze, a dostęp zdalny jest zapewniony zarówno dla danych bieżących, jak i tych archiwalnych. Dzięki temu różne zakłady produkcyjne firmy mogą porównywać między sobą istotne wskaźniki i wdrażać konieczne działania zapobiegawcze.
 • Stały monitoring umożliwia również automatyczne określanie stanów pracy, oraz konieczność podejmowania prac konserwacyjnych maszyn i instalacji.
Tematy i rozwiązania na dziś i jutro

Proces 4.0 to nie chwilowy trend - to przyszłość, którą WAGO współtworzy. Koncepcja Proces 4.0 towarzyszy tej rodzinnej firmie od samego początku.

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleProductNewsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

To może Cię zainteresować

Więcej z zakresu techniki procesowej

WAGO oferuje rozwiązania dla wyzwań w każdej branży – modularnej automatyki procesowej, ochrony przeciwwybuchowej, zapewnienia bezpieczeństwa danych i Procesu 4.0.

Ochrona przeciwwybuchowa

Wiedza, która może nieść ratunek!

W interesie ludzi, środowiska i procesów: ochrona przeciwwybuchowa jest priorytetem, dlatego warto postawić na współpracę z doświadczonym partnerem, który zna się na rzeczy. WAGO to właściwy wybór.

explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x1500.jpg
Modularna automatyka procesów

DIMA to przyszłość

Koncepcja instalacji modularnej jest odpowiedzią na stale zmieniające się wymagania rynku. WAGO pomaga swoim klientom w rozwoju.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

Przeczytaj więcej

WAGO w innych branżach

Systemy automatyki i technika połączeń sprężynowych WAGO sprawdzają się nie tylko w technice procesowej. Sprawdź, jakie rozwiązania dla innych branż oferuje WAGO.

Przemysł okrętowy

Przemysł morski i offshore

Nowoczesne napędy, integracja podsystemów w jedną sieć – automatyzacja i cyfryzacja są dziś standardem w przemyśle okrętowym.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Przemysł morski
Energetyka

Energetyka

Dzięki nowoczesnym technologiom automatyzacji i cyfryzacji powstają inteligentne sieci komunikacyjne Smart Grid.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Energia