process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x2000.jpg

Proces 4.0 – cyfrowa przyszłość

Instalacje przemysłu procesowego są często eksploatowane przez dziesięciolecia, będąc jednocześnie stale przebudowywane, rozbudowywane i modernizowane. Wysiłki zmierzające do zwiększenia wydajności procesów są prawie tak stare, jak sama branża.

Cyfrowa transformacja gospodarki, dzięki jej licznym innowacyjnym zastosowaniom i technologiom, stwarza zupełnie nowe możliwości korzystniejszego kształtowania procesów. W dzisiejszych czasach stało się oczywiste że maszyny, aby pracować wydajnie, muszą się ze sobą komunikować. Internet Rzeczy od dawna jest rzeczywistością, nawet jeśli czasami jest różnie interpretowany i wdrażany. Dane są dostarczane, gromadzone, oceniane i wykorzystywane na różnych płaszczyznach. Jakie konkretne korzyści wynikają z tego dla firm?

Zalety cyfrowej techniki procesowej:

 • wysokie standardy dla większej wydajności
 • modularna budowa, ułatwiona modyfikacja produkcji
 • większa niezawodność, redukcja czasów przestoju
 • niezależność i elastyczność dzięki chmurze
 • optymalizacja procesu w czasie rzeczywistym, dzięki zdalnemu dostępowi

Proces 4.0

Cyfryzacja w przemyśle procesowym

Zalety techniki procesowej dla przedsiębiorstw dzięki Big Data

Wysokie standardy dla większej wydajności

 • Wzrost wydajności i redukcja kosztów poprzez standaryzację: wszystko w wyniku ujednolicania koncepcji, bloków funkcyjnych, interfejsów i protokołów do automatyzacji maszyn i instalacji.
 • Już teraz znane koncerny naftowe stawiają na przypisane na stałe standardy programowania. Każdy krok w procesie inżynierskim jest dokładnie dokumentowany i rejestrowany, dzięki czemu te same moduły mogą być używane wielokrotnie.
 • Jednolite interfejsy między różnymi systemami redukują liczbę błędów w procesie inżynierskim i zwiększają niezawodność instalacji.

Modularna budowa, ułatwiona modyfikacja produkcji

 • W kontekście krótkich serii, zmieniających się wielkości sprzedaży i zmieniających się regionalnie rynków zbytu, procesy muszą być uniwersalne, mobilne, skalowalne, modularne i kompatybilne.
 • W trakcie budowy zakładów oczyszczania i obróbki ropy naftowej oraz gazu ziemnego, główny nacisk kładzie się na elastyczną produkcję, ponieważ procesy muszą być dostosowywane szybko i elastycznie. Podobnie jest w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym.


digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x2000.jpg

Cyfryzacja - przemysł przyszłości

Komunikacja w chmurze z różnych lokalizacji oraz inteligentna automatyzacja: cyfryzacja w przemyśle daje wiele możliwości i niesie duży potencjał – choć cyberbezpieczeństwo stanowi wciąż poważne wyzwanie.

Większa niezawodność, redukcja czasów przestoju

 • Korzyści dla przemysłu procesowego przynosi nie tylko modularny typ budowy, lecz także akwizycja danych i Cloud Connectivity. Na przykład zapobieganie awariom, tzw. konserwacja zapobiegawcza, czyli utrzymywanie maszyn i instalacji w dobrym stanie, jest możliwe tylko dzięki przejrzystości danych. W ten sposób można zapobiec wysokim kosztom, powstającym w wyniku zbyt długiego czasu przestoju instalacji produkcyjnych.
 • Przeprowadzanie analiz wydajności, takich jak ocena istotnych wartości pomiarowych, jakimi są np. moc, ciśnienie, temperatura, drgania i natężenie przepływu, umożliwiają wczesne uchwycenie momentu, kiedy konieczne jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych. Dzięki temu możliwa jest wymiana lub konserwacja poszczególnych modułów bez przerywania pracy instalacji.
 • W tym celu zebrane dane o maszynie wczytywane są do systemów nadrzędnych i tam analizowane. Instalację można monitorować zarówno poprzez lokalne narzędzia analityczne, jak i przez chmurę.

Niezależność i elastyczność dzięki chmurze

Pomimo pewnego sceptycyzmu co do pełnej przejrzystości danych, rośnie świadomość korzyści, jakie oferują aplikacje i rozwiązania z użyciem chmury:

 • Są one niezależne od poszczególnych serwerów.
 • Dostawcy usług z użyciem chmury gwarantują stałą dostępność, ponieważ dane są przechowywane na kilku serwerach.
 • W ten sposób eliminuje się koszty związane z ogromną pojemnością pamięci i jej konserwacją. To samo dotyczy zakładania serwerowni, ponieważ zasada funkcjonowania chmury jest następująca: każdy płaci tylko za to, z czego korzysta.
 • Usługi w chmurze są oferowane i wykorzystywane wyłącznie za pośrednictwem interfejsów, protokołów lub przeglądarek internetowych, bez konieczności instalowania oprogramowania na lokalnych komputerach.
 • Zasadniczo możliwe jest uzyskanie dostępu do danych istotnych dla procesu z dowolnego miejsca na świecie.

Optymalizacja procesu w czasie rzeczywistym, dzięki zdalnemu dostępowi

 • Ponieważ wszystkie istotne dane są dostępne z dowolnego miejsca, procesy mogą być usprawniane w czasie rzeczywistym, a działania zapobiegawcze można łatwo śledzić.
 • W przypadku zdecentralizowanego zbierania danych, przykładowe dane z różnych maszyn i całych linii produkcyjnych, a także dane dotyczące budynków i zużycia energii z poszczególnych zakładów produkcyjnych, są odczytywane, gromadzone i oceniane przez centralny serwis wyznaczony dla chmury.
 • Kontrola i koordynacja przebiegu wszystkich procesów następuje w chmurze, a dostęp zdalny jest zapewniony zarówno dla danych bieżących, jak i tych archiwalnych. Dzięki temu różne zakłady produkcyjne firmy mogą porównywać między sobą istotne wskaźniki i wdrażać konieczne działania zapobiegawcze.
 • Stały monitoring umożliwia również automatyczne określanie stanów pracy, oraz konieczność podejmowania prac konserwacyjnych maszyn i instalacji.
Tematy i rozwiązania na dziś i jutro

Proces 4.0 to nie chwilowy trend - to przyszłość, którą WAGO współtworzy. Koncepcja Proces 4.0 towarzyszy tej rodzinnej firmie od samego początku.

Twoja lista jest pusta

Brak wyników wyszukiwania dla zadanego przez Ciebie filtra. Mozesz zmienic kryteria filtrowania lub calkiem je usunac.

Wywiad

„W przyszłości można będzie wszędzie zastosować interfejs między IT a instalacją produkcyjną“

Wywiad z dr. Tobiasem Voigtem, współtwórcą tzw. „Weihenstephaner Standards“ w Katedrze Konstrukcji Maszyn dla Przemysłu Spożywczego Politechniki w Monachium.

Tematy

Niezależna cyfryzacja za pomocą MTConnect

Zmiany związane z cyfryzacją wymagają przygotowania odpowiedniej infrastruktury IT i połączenia w sieć poszczególnych firm, zakładów produkcyjnych, maszyn i urządzeń. Producenci maszyn coraz częściej projektują urządzenia z myślą o wymianie informacji.

Tematy

System pomiarowy o wielu dodatkowych zaletach

Nowy system zarządzania energią WAGO jest wygodnym narzędziem do odczytu i administrowania danymi energetycznymi, które nie wymaga umiejętności programowania. System ten można też modernizować na każdym etapie eksploatacji.
Tematy

Ekstremalna niezawodność w ekstremalnych warunkach

Lód, pustynia też czy wzburzone morze nie mogą mieć wpływu na niezawodność urządzeń – w stacjach pomp, służących do wydobycia ropy naftowej i gazu wszystkomusi działać bez zarzutu przez dziesiątki lat, mimo trudnych warunków środowiskowych. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR został opracowany specjalnie do takich zadań.

Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

Paweł Frankowski

Menedżer rynku przemysłowego