SMART GRID - rozwiązania WAGO dla inteligentnych sieci

SMART GRID - rozwiązania WAGO dla inteligentnych sieci

Automatyzacja sieci SN i nN

Sterowanie rozłącznikami

Sygnalizacja zwarć

Inteligentna stacja

Zdalna rekonfiguracja sieci

Ekstremalna wytrzymałość na warunki pogodowe, możliwość pracy przy pojawiającej się kondensacji, wysoki poziom odporności na napięcia oraz zakłócenia elektromagnetyczną to zalety, dla których warto zastosować sterowniki WAGO 750 XTR do sterowania infrastrukturą sieciową. Modułowa budowa pozwala na swobodną rozbudowę układu do obsługi wielu rozłączników.

Układ zdalnego sterowania łącznikiem z napędem elektrycznym umożliwia:

• komunikację z modemem GPRS, TETRA z wykorzystaniem protokołów transmisji: DNP 3.0, IEC 60870, IEC 61850

• pracę w temperaturach: -40°C … + 70°C

• zdalną/lokalną parametryzację przez web serwer

• zdefiniowaną bibliotekę/listę sygnałów

• dostępną, poszerzoną diagnostykę układu zasilania

• funkcje bezpiecznej komunikacji IPsec, OpenVPN itd.

• komunikację z dodatkowymi urządzeniami poprzez lokalny port RS-232/485 ze standardowymi protokołami komunikacyjnymi, np. MODBUS

• wizualizację pracy układu poprzez wbudowany web serwer

Detektory zwarć dla sieci SN

Detektory zwarć z serii SG WE 750 realizują funkcje wykrywania zwarć międzyfazowych oraz doziemień w sieci SN. Urządzenie może pracować autonomiczne lub jako uzupełnienie WAGO-I/O-SYSTEM.

Realizowane funkcje

 • pomiar prądów fazowych
 • pomiar składowych zerowych napięcia i prądu
 • zabezpieczenia nadprądowe oraz ziemnozwarciowe (zerowoprądowe i admitancyjne)
 • rejestracja oraz sygnalizacja zdarzeń komunikacji przez protokoły MODBUS RTU/MODBUS TCP
 • integracja z WAGO-I/O-SYSTEM poprzez dedykowaną bibliotekę

WE-SG-750-CRWE-SG-750-CRFWE-SG-750-CRUWE-SG-750-PP
Kompaktowy detektor zwarć realizujący pomiar za pomocą cewek Rogowskiego
- mierzone wartości I1, I2, I3 oraz U0
- prąd I0 wyliczany na podstawie pozostałych pomiarów
Kompaktowy detektor zwarć realizujący pomiar za pomocą cewek Rogowskiego
- mierzone wartości I1, I2, I3 oraz U0
- prąd I0 mierzony za pomocą przekładnika Ferrantiego lub obliczany
Kompaktowy detektor zwarć realizujący pomiar za pomocą cewek Rogowskiego
- mierzone są wartości I1, I2, I3
- prąd I0 wyliczany na podstawie pozostałych pomiarów
- napięcia U1, U2, U3 mierzone przy pomocy sensorów napięciowych
- wartość U0 wyliczana
Kompaktowy detektor zwarć realizujący pomiar za pomocą przekładników prądowych
- I1, I2, I3 oraz U0 mierzone bezpośrednio
- prąd I0 mierzony za pomocą przekładnika Ferrantiego lub obliczany
Nr kat. 60280822 Nr kat. 60288027 Nr kat. 60343485 Nr kat. 60288029
Karta katalogowa - download Karta katalogowa - download Karta katalogowa - download Karta katalogowa - download

Bezpieczne połączenia: od kilowatów po kilobajty

Rozwój systemu energetycznego spowodowany regulacjami jakościowymi, a także pojawieniem się nowych uczestników rynku energii, takich jak prosumenci wymaga inwestycji w zakresie doposażenia stacji elektroenergetycznych SN/nN. Dużym wyzwaniem jest niezawodne i zgodne z normami połączenie ze sobą aparatur obwodów pierwotnych i wtórnych, tak aby powstał odpowiedzialny, bezpieczny i efektywny standard na przyszłość.

×
+ Komunikacja

 • DNP 3.0
 • IEC 60870-5-104
 • MODBUS TCP/UDP/RTU, DHCP, DNS, NTP, FTP, SNMP i HTTP

+ Bezpieczeństwo

 • szyfryzacja transmisji danych
 • OpenVPN, IPsec, SCEP
 • uwierzytelnienie, wymienność certyfikatów
 • zdalna aktualizacja oprogramowania

+ Detekcja zwarć

 • integracja detektorów zwarć, np. WE-SG-750
 • detektory WE-SG-750 dokonują detekcji zwarć w oparciu o kryteria prądowe i napięciowe

+ Sterowanie rozłącznikami

 • kontrola stanu pracy rozłącznika/wyłącznika
 • sterowanie rozłącznikami/wyłącznikami SN
 • sterownie zdalne/lokalne/odstawione
 • kontrola napięcia sterowania 24 V
 • kontrola wykonania sterowania

+ Regulacja napięcie

 • sterowanie przełącznikami zaczepów transformatora

+ Układ zasilania gwarantowanego

 • zasilacz 24 V wraz z jednostką sterująco-ładującą akumulatory
 • bateria akumulatorów 24 V (od 1,2 Ah do 36 Ah, większe na zapytanie)
 • układ automatycznego monitorowania i testowania baterii
 • układ dostosowania ładowania baterii w zależności od jej stanu oraz temperatury

+ Pomiar prądów i napięć na odpływach nN

 • realizacja z wykorzystaniem przekładników prądowych lub/i cewek Rogowskiego
 • pomiary prądów IL1, IL2, IL3, ILN
 • pomiary napięć UL1, UL2, UL3
 • moc bierna/pozorna/czynna
 • pomiar energii (4 kwadranty)
 • współczynnik mocy
 • kąt przesunięcia fazowego
 • częstotliwość oraz analiza wyższych harmonicznych do 41

+ Kontrola stanu układów bezpiecznikowych

 • za pośrednictwem mikrostyków zabudowanych w rozłącznikach lub/i pomiarów napięć

Komunikacja - sterowanie - monitoring - pomiar

Zasilanie gwarnatowane

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Pomiar prądu i energii

Inteligentne zasilanie - wydłużony czas pracy w każdych warunkach

Układy zasilania zbudowane z jednostek EPSITRON® UPS sprawdzają się zarówno w sytuacjach awaryjnych (zanik napiecia), jak również skrajnych warunkach atmosferycznych. Funkcjonalność układu zyskuje również dzięki automatycznej diagnostyce baterii wraz z dopasowaniem parametrów ładowania w celu wydłużenia jej żywotności.

Jednostka sterująco-ładująca UPS z zasilaczem impulsowym EPSITRON®(787-1675)Akumulator ołowiowo-włókninowy EPSITRON® (787-876)
 • Battery Control – technologia wydłużająca czas użytkowania baterii z równoczesną automatyczną kontrolą i sygnalizacją potrzeby jej wymiany
 • kompaktowa budowa umożliwiająca zastosowanie w szafkach o małych gabarytach
 • komunikacja poprzez RS232 oraz integracja z WAGO-I/O-SYSTEM poprzez dedykowaną bibliotekę
 • temperatura otoczenia: -25°C … +70°C, rozruch urządzenia przy -40°C
 • temperatura pracy: -25°C … +70°C
 • funkcja Battery Control
 • zabudowane zabezpieczenia
 • trwała obudowa
 • wielozakresowy typoszereg pojemności od 1,2 Ah do 24 Ah

Ekstremalne wyzwania

Ekstremalna wytrzymałość temperaturowa, odporność na zakłócenia i wibracje oraz wytrzymałość napięciowa to znaki rozpoznawcze WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Jest to optymalne rozwiązanie dla wymagających aplikacji w układach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz stacjach zasilania i dystrybucji enerii.

Zalety WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

XTR na bazie serii 750
DIN EN 60068-2-6

 • modularna budowa i duża różnorodność komponentów
 • kompaktowość (nawet do 16 kanałów w module o szerokości 12 mm)
 • montaż przy użyciu techniki zacisku sprężynowego

Wytrzymałość na temperatury od -40°C do +70°C

 • rezygnacja z klimatyzacji
 • oszczędność miejsca
 • mniejsze koszty zużycia energii i serwisowania

Odporność na napięcia do 5 kV
DIN EN 60870-2-1

 • instalacja bez zewnętrznego ekranowania
 • zgodność z normami do aplikacji telesterowania
 • większa dyspozycyjność systemu

Odporność na wibracje do przyspieszenia 5 g
DIN EN 60068-2-6

 • zastosowanie w pobliżu urządzeń generujących wibracje i udary
 • większa dyspozycyjność systemu
 • gwarancja bezpieczeństwa inwestycji

Kompleksowa analiza sieci zasilającej i pomiaru energii

Oferowane przez WAGO portfolio wyrobów tworzy jednolity system dostosowanych do siebie wzajemnie komponentów i umożliwia tworzenie kompleksowych rozwiązań pomiaru prądu i energii, zapewniając m.in.:


 • optymalną identyfikację i planowanie zużycia energii
 • kompleksową analizę sieci zasilającej
 • łatwą integrację z istniejącymi systemami
 • parametry energetyczne zgodne z DIN EN ISO 50001

Rozwiązania WAGO do monitorowania i redukcji zużycia energii

Dzięki kombinacji czujników, techniki interfejsowej do pomiaru energii i inteligentnych systemów sterowania można stwierdzić występowanie obciążeń szczytowych i zidentyfikować „pożeraczy energii“.

×
+ Przekładniki prądowe, seria 855

Transformują prądy znamionowe po stronie pierwotnej na galwanicznie separowane prądy o wartości 1 A lub 5 A po stronie wtórnej – z dokładnością do jednego procenta (klasa dokładności 1). Mogą pracować w temperaturach otoczenia od -5 do +50 °C i być długotrwale poddawane obciążeniu o wartości do 120% prądu nominalnego.

+ Moduły pomiaru mocy 3-fazowej, seria 750

Służą do odczytywania i przetwarzania wszystkich istotnych wielkości pomiarowych w trójfazowej sieci zasilającej, takich jak moc bierna/pozorna/czynna, zużycie energii, współczynnik mocy, kąt przesunięcia fazowego, częstotliwość oraz przekroczenie/spadek napięcia i prądu względem wartości znamionowych.

+ Cewki Rogowskiego, seria 855

Metoda pomiaru przy pomocy cewki Rogowskiego zapewnia separację galwaniczną między pierwotnym obwodem prądowym (strumień mocy) a wtórnym obwodem prądowym (pomiar).

+ Przekładniki prądowe z dzielonym rdzeniem

Kompaktowe przekładniki prądowe z dzielonym rdzeniem przeznaczone są do montażu w już istniejących instalacjach, szczególnie tam, gdzie nie można przerywać obwodu prądowego.

+ Przekładniki prądowe z wielowtykiem picoMAX®, seria 855

Przeznaczone są do cyfrowych systemów pomiarowych. Ich najważniejszą zaletą są niewielkie wymiary, pozwalające na zastosowanie w 3-fazowym wyłączniku nadmiarowo-prądowym, w którym odstęp między fazami wynosi 17,5 mm.

+ Odgałęźniki potencjałowe, seria 855

Umożliwiają łatwe i pewne tworzenie odejść do celów pomiaru napięcia.Wystarczy tylko dokręcić ręcznie (bez pomocy narzędzi), aby na izolowanym przewodzie utworzyć zabezpieczone odejście.

Inteligenta stacja transformatorowa SN/nN

Integracja i zarządzanie źródłami OZE

WAGO smart OZE

VHPready

Klastry energii

Sterowanie, monitoring i zarządzanie źródłami OZE z inteligencją WAGO

Zgodnie z zasadami przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci instalacje te powinny być wyposażone w urządzenia zapewniające pełny monitoring wszystkich istotnych parametrów produkcji energii elektrycznej z możliwością zdalnego sterowania pracą źródła odnawialnego oraz wizualizacją stanu pracy w czasie rzeczywistym. Wszystkie te założenia spełniają urządzenia WAGO SMART OZE.

Sterownik WAGO SMART OZE realizuje:

• pomiary wielkości analogowych: prądów, napięć, częstotliwości

• zabezpieczenie pod-/nadnapięciowe, pod-/nadczęstotliwościowe

• sygnalizację przekroczenia dopuszczalnych wartości wyższych harmonicznych

• komunikację z systemami SCADA oraz lokalnymi systemami zarządzającymi pracą OZE m.in. w protokołach, DNP3.0, IEC 61850, IEC 60870-5-101/103/104, MODBUS oraz poprzez łączność GPRS/GSM

• odczyt oraz transmisję danych z liczników energii elektrycznej zgodnie z IEC 62056-21

• synoptykę i zdalne sterowanie zespołem wyłącznikowym

• generowanie raportów dziennych z najważniejszymi parametrami produkcji energii elektrycznej wysyłanych mailowo

• zdalną parametryzację oraz dostęp do wizualizacji poprzez web serwer

Standard integracji dla sieci smart grid

VHPready (Virtual Heat & Power Ready) to otwarty standard przemysłowy integrujący ze sobą rozproszone źródła energii elektrycznej i ciepła, prosumentów oraz magazyny energii w ramach tzw. wirtualnych elektrowni.

 • WAGO jest członkiem forum przemysłowego VHPready e.V.
 • WAGO dostarcza rozwiązania zgodne ze standardem VHPready 4.0

Standard VHPready definiuje modele danych w zakresie komunikacji oraz szyfrowania przez SSL/TLS, PKI dzięki czemu nie są wymagane dodatkowe prace inżynierskie. Komunikacja między obiektami odbywa się poprzez protokoły telecontrol: IEC 60870-5-104 i IEC 61850-7-420.

Podstawowe korzyści z zastosowania otwartego standardu VHPready:

 • oszczędność czasu i miejsca przy rozbudowie wirtualnej elektrowni ze względu na standardowy interfejs komunikacyjny
 • uproszczenie i przyspieszenie procedury poprzez certyfikację dostawców
 • zapewnienie kompatybilności wstecznej i wyprzedzającej między kolejnymi generacjami urządzeń/systemów
 • dbałość o korzyści dla spółek dystrybucyjnych i przesyłowych poprzez czuwanie nad bezpieczną rozbudową systemu w kontekście konieczności integracji energii ze źródeł odnawialnych
 • poprawa sterowności i monitoringu wirtualnych elektrowni
 • zapewnienie stabilności sieciowej dzięki zastosowaniu standaryzowanych urządzeń energetycznych

Kompleksowe rozwiązania WAGO

 • sterownik jako gateway między prosumentami a systemem zarządzającym
 • sterownik z wbudownym modemem GPRS, umożliwiający zdalny dostęp poprzez sieć GSM 3G/LTE
 • podłączenie instalacji OZE do systemu poprzez MODBUS /RTU/TCP oraz PROFIBUS
 • komunikacja z wykorzystaniem protokołów telecontrol: IEC 60870-5-104 / IEC 61850-7-420
 • parametryzacja online poprzez serwer WWW
 • cyberbezpieczeństwo z wykorzystaniem„Virtual private Network” (VPN) bezpośrednio poprzez Open VPN oraz IPsec

Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Szansą na rozwój lokalnej energetyki rozproszonej są klastry energii oraz Regionalne Programy Operacyjne.

Klastry energiiRegionalne Programy Operacyjne
Porozumienie na rzecz wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną na lokalnym rynku w celu bilansowania własnego zapotrzebowania. Możliwość rozwoju rozproszonej energetyki prosumenckiej przy partnerstwie publiczno-prywatnym i współfinansowaniu UE. RPO są szansą na rozwój gmin/miast poprzez inwestycje w OZE.
Rozwiązania WAGO  
 • efektywnie sterowanie wytwarzaniem, magazynowaniem i zużyciem energii
 • zdalne udostępnianie i monitorowanie wartości zasilania i odbiorników, takich jak napięcie, moc bierna, moc czynna, prąd, cos φ, częstotliwość i kierunek przepływu energii
 • integracja urządzeń pomiarowych/wykonawczych pracujących w ramach klastra
 • komunikacja równoległa z systemami dyspozytorskimi przez protokoły telesterowania zgodnie z IEC 60870-5-101, –103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3.0/ MODBUS
 • płynna redukcja mocy czynnej poprzez cos φ
 • zdalny dostęp do wizualizacji WWW zintegrowanej w sterowniku
 • sterownik PFC200 z modem 3G ze standardową kartą SIM mini
 • system zdalnego monitoringu ilości energii wyprodukowanej/pobranej z sieci elektroenergetycznej
 • pomiar i zdalne udostępnianie parametrów elektrycznych instalacji
 • połączenie z Internetem poprzez GPRS
 • komunikacja przez SMS/e-mail
 • zdalny dostęp on-line przez serwer WWW (telefon, tablet)
 • cyberbezpieczeństwo poprzez szyfrowanie VPN
 • łącza: 2 x ETHERNET, RS-232/-485 w celu integracji z innymi urządzeniami
 • komunikacja z inwerterami i licznikami energii elektrycznej

Do pobrania

Smart Grid - rozwiązania WAGO dla inteligentnych sieci
Download
Technika pomiaru prądu i energii
Download
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR
Download

Chcesz wiedzieć więcej? Chętnie służymy pomocą!

Masz więcej pytań?
Prosimy o kontakt telefoniczny.
71 360 29 70