Taal selecteren

De nieuwe WAGO voeding Pro 2 11 januari 2021
Toekomstbestendige communicatie met innovatieve voeding

Onze arbeidswereld is permanent in verandering. Daar zijn vele redenen voor, bijvoorbeeld de toenemende digitalisering, die op alle gebieden een blijvende impact heeft. Een sector die hier in het bijzonder mee te maken heeft, is de machine- en installatiebouw.

Aan welke eisen moeten moderne voedingen in het tijdperk van Industrie 4.0 voldoen op het gebied van communicatie en beschikbaarstelling van gegevens? - een inventarisatie van de toekomstgerichte communicatie met de innovatieve WAGO voeding Pro 2.

Power communiceert nu

  • Klaar voor industrie 4.0 – de Pro 2 voedingen en de elektronische vermogensschakelaars met IO-Link-interface van WAGO kunnen in elke toepassing worden gebruikt en lezen de gewenste gegevens uit.
  • Software voor hardware – de WAGO voeding Pro 2 kan volledig volgens uw individuele behoeften worden ingericht.
  • Eenvoudig en direct – de LED-balk aan de voorzijde toont u betrouwbaar het actuele uitgangsvermogen, evenals overbelastingen en belastingreserves, de geselecteerde bedrijfsmodus evenals waarschuwingen of fouten in de vorm van de code op de frontzijde.

Machinebouw als voortrekker van de digitalisering

Ze zijn velen reeds een stap voor: 88 procent van de machine- en installatiebouwers heeft de digitalisering strategisch verankerd, wat aanzienlijk meer is dan het macro-economische gemiddelde (74 %). Dit blijkt uit een trendonderzoek van "Tata Consultancy Services" (TCS) en Bitkom Research uit 2017.

In de aanloop naar de Hannover Messe 2018 heeft de digitale vereniging Bitkom nog meer belangrijke evoluties kunnen vaststellen: volgens het onderzoek is 24 % van de machines en installaties in Duitse bedrijven al aangesloten op het internet - en de trend is stijgend. Het monitoringrapport Wirtschaft DIGITAL, dat in opdracht van het Duitse Ministerie van Economische Zaken en Energie is opgesteld, bevestigt dat 93 % van de machinefabrikanten producten en diensten digitaal aanbiedt.

Tegen 2022 zal de digitalisering een sterke strategische rol spelen voor 72 % van de machinefabrikanten. Uit de resultaten blijkt dat de machine- en installatiebouw als een voortrekker in het digitale tijdperk kan worden beschouwd. Laten we ons voorstellen dat elke vierde machine vandaag de dag al slim is en dat alles met elkaar in netwerk verbonden is. Dit heeft enorme gevolgen voor het beschikbaar stellen en evalueren van gegevens. Maar welke concreet?

Data, data, data

Data zijn het goud van morgen. Permanente netwerken en communicatie genereren transparante en consistente gegevens over de hele waardeketen - altijd en overal. Met voorspellend onderhoud kunt u uitvaltijden en hiermee gepaard gaande kosten aanzienlijk verminderen, omdat databewaking de status van de apparaten in bedrijf vaststelt, om in te schatten wanneer er onderhoud nodig is.

Eén gebied waar transparantie van gegevens en een permanente bewaking tot op heden nog niet is bereikt: de voeding in de schakelkast. Hier ondersteunt de digitalisering de automatisering door het verzamelen en evalueren van gegevens die nog niet in rekening werden gebracht. Op deze manier kunnen niet-geplande stilstandtijden in toenemende mate worden vermeden, kunnen fouten sneller worden gevonden en geanalyseerd en kunnen niet-geplande service-interventies in de toekomst doelgericht worden vermeden - en dit is precies waar het concurrentievoordeel kan liggen! "Behalve de klassieke functie als omvormer bieden moderne voedingen ook de mogelijkheid om via modulaire communicatie waardevolle gegevens aan te leveren. Dit ondersteunt bijvoorbeeld voorspellend onderhoud of langetermijnbewaking", bevestigt Stefan Wagner, hoofd Product Management Power Supplies.

power-supply_pro2_communication_2000x1125.gif

Zo kunt u de WAGO voedingen Pro 2 en de elektronische vermogensschakelaars met IO-Link-interface van WAGO nu al in elke toepassing gebruiken en de gewenste gegevens uitlezen.

Jürgen Pfeifer, IoT & Cloud Partnermanager bij WAGO

Alles is genetwerkt - en gestandaardiseerd?

Neen, want digitalisering betekent geen standaardisatie. Zeker in de automatiseringstechniek is er een veelvoud aan veldbussen en dus fysieke interfaces en protocollen. Met de insteekbare communicatiemodule vereenvoudigt WAGO de complete planning, het ontwerp en de vrijgave met betrekking tot de voeding. Bij wijziging van de gewenste communicatie-interface hoeft alleen de interface te worden vervangen en niet het volledige systeem. Maar de voordelen liggen ook duidelijk op het gebied van de compatibiliteit met tal van veldbussen. Zo kunt u de WAGO voedingen Pro 2 en de elektronische vermogensschakelaars met IO-Link-interface van WAGO nu al in elke toepassing gebruiken en de gewenste gegevens uitlezen."

"De optioneel insteekbare communicatie-interface, de IO-Link-interface en de configuratiemogelijkheden van de nieuwe WAGO voeding Pro 2 kunnen de gebruiker nu al in het digitale tijdperk brengen", aldus Jürgen Pfeifer, IoT & Cloud Partner Manager bij WAGO. De ervaren automatiseringsexpert van WAGO voegt daar nog aan toe: "IO-Link is vaak nauw verbonden met Industry 4.0.

De IO-Link-interface biedt naast service- en bedrijfsgegevens ook configuratiemogelijkheden. Dit maakt aanpassing aan de betreffende toepassing mogelijk, online zelfs, bijvoorbeeld afhankelijk van de eerder geregistreerde bedrijfsstatus. Het corrigeren van de uitgangsspanning bij verhoogde belasting, het automatisch uitschakelen bij herhaalde overbelasting en het op afstand herstarten van de verbruikers na een update of het resetten van het stuurstroomcircuit zijn slechts enkele van de mogelijke toepassingen.

Ook interessant zijn de configuratiemogelijkheden van de signaaluitgang, die als collectief alarm kan worden geconfigureerd en naar keuze DC O.K., overstroom, uitschakeling met opslag of andere waarschuwings- en foutmeldingen levert, en dus ook kan worden aangepast aan de toepassing en zo de gegevens levert op basis waarvan de eindgebruiker nuttige uitspraken kan doen.

Power communiceert nu:
de WAGO voeding Pro 2

De WAGO voeding Pro 2 kan via een communicatiemodule (nu IO-Link, later ook op ETHERNET gebaseerde protocollen zoals MQTT, Ethernet IP, PROFINET) met de PLC of een IoT-gateway worden verbonden. Dit maakt een constante communicatie via gestandaardiseerde protocollen mogelijk, wat de inspanningen voor de implementatie vermindert.

De gegevens van de WAGO voeding Pro 2 (PSU) kunnen worden opgeslagen en voor energie-optimalisering geanalyseerd. De centrale PLC kan de decentraal gebruikte PSU in onderdelen van de installatie via hardwaresignaal of buscommando uitschakelen om de stand-bymodus voor het besparen van energie te gebruiken. En met hun monitoringfuncties geven ze steeds up-to-date informatie over de gegevens van de voeding of de aangesloten belasting. Storingen worden bovendien duidelijk gesignaleerd en maken zo een constante bewaking van de applicatie mogelijk.

En hoe ziet het er uit in de praktijk?

Binnen milliseconden kunnen waarden worden uitgelezen via de plug-in communicatiemodule - en dit met behulp van verschillende protocollen. De stroom- en spanningswaarden worden vervolgens via een diagram geëvalueerd. In geval van een overbelastingssituatie is er in de communicatiemodule een zogenaamde "klantwaarschuwingsdrempel" beschikbaar. U kunt een waarschuwing instellen bij overbelasting of de geleverde energie beperken. Het ingebouwde stroommeetapparaat triggert dan een gepaste melding, zodra de geconfigureerde waarde wordt overschreden.

Bovendien zit in de WAGO voeding Pro 2 (PSU) ook een elektronische beveiligingsschakelaar voor nominale stroom geïntegreerd. De activeringswaarde kan flexibel worden aangepast: de drempel waarbij de beveiligingsschakelaar moet inschakelen, kan snel en nauwkeurig worden ingesteld. De stroom kan vanaf 100 milliseconden of met een vertraging van maximaal 5 seconden worden uitgeschakeld - afhankelijk van de vereisten van de toepassing. Als de stroom gedurende een instelbare tijd de geconfigureerde grenswaarde overschrijdt, wordt de uitgang uitgeschakeld - en met behulp van de digitale ingang kunt u een reset doorvoeren en de voeding herstarten.

Lange levensduur, optimale efficiëntie, minimale afmetingen en dus maximaal beperkte bedrijfskosten!

Klaus Böhmer, Sales Director International bij WAGO

Klaar voor IoT

Nu reeds klaar voor IoT - de WAGO voeding Pro 2 biedt een doorslaggevend concurrentievoordeel. Door de actieve integratie van de voedingen in de besturingsomgeving of eventueel meteen parallel aan de analyse-omgeving wordt een permanente bewaking van de actuele belastingsomstandigheden mogelijk. De toestandsgegevens die op elk moment door de besturing opvraagbaar zijn, maken een handmatige controle overbodig en zorgen ervoor dat het onderhoud van de voeding evenals van alle aangesloten verbruikers tijdig kan gebeuren. De mogelijkheid tot communicatie komt zo centraal te staan in de moderne energievoorziening. "Lange levensduur, optimale efficiëntie, minimale afmetingen en dus maximaal beperkte bedrijfskosten: dat zijn de directe voordelen voor onze klanten en ook voor de exploitanten van de installatie – vanaf de eerste dag van gebruik", aldus Klaus Böhmer, Sales Director International bij WAGO.

Ook voor de toekomst zijn er al plannen voor de WAGO voeding Pro 2: "De voordelen van de communicatiemogelijkheden liggen voor de hand. Onze klanten en wij bij WAGO hebben erg veel ideeën over over wat er nog meer kan met intelligente voedingen. Een speeltuin van mogelijkheden, waarbij het de uitdaging is om de juiste prioriteiten te stellen", besluit Böhmer.

Producteigenschappen Pro 2

Kom meer te weten over het potentieel van de
WAGO voeding Pro 2