Taal selecteren

Thema's
Samen naar het doel: onze distributieketen

De distributieketen bevat veel aspecten die motiveren tot duurzaam economisch handelen.

Het gaat hierbij onder meer om de eis om sociaal en ecologisch verantwoorde bedrijfsnormen op uniforme wijze te bepalen en over te brengen op de distributieketen, om maatregelen te treffen teneinde de regelgeving na te leven, om eerlijke handelsrelaties te onderhouden en om hoge kwaliteitsnormen te handhaven.

Belangrijk voor ons:

  • Vertrouwen in samenwerkingen
  • Corruptiepreventie en conformiteitsprocessen
  • Ecologische en sociale normen

Leveranciersbeheer

Als internationaal actief en groeiend bedrijf met een grote variëteit aan producten hebben we een steeds complexere distributieketen. Een vertrouwensrelatie met onze leveranciers is onontbeerlijk om uitspraken te kunnen doen over het naleven van wettelijke voorschriften en van ecologische en sociale normen. Al verschillende jaren houden we leveranciersenquêtes en evalueren we onze leveranciers ook op de aspecten "milieubeheer", "REACH/RoHS-conformiteit" en "beheer van gezondheid en veiligheid op het werk". In 2016 hebben we het thema "sociale en ethische normen" toegevoegd. Daarnaast geven we de branchegerelateerde gedragscode van de ZVEI e.V. door aan onze leveranciers. Daarmee willen we het belang van verantwoorde bedrijfsvoering in onze distributieketen aantonen en de implementatie van de principes bevorderen.

Vertrouwen in zakelijke relaties

Wij willen steeds een professionele en toch persoonlijke indruk maken op onze klanten en zakenpartners. Ook hier biedt de gedragscode een indicatief kader. We bevorderen ook integriteit en rechtschapenheid door onze opleiding, en we werken aan geschikte conformiteitsprocessen en fundamentele opleidingsprogramma's voor onze medewerkers. Ter ondersteuning hebben wij ons in 2016 aangesloten bij het initiatief "Forum Compliance Middenstand" . We willen preventief omgaan met zaken als corruptie en onze bedrijfscultuur vormgeven. De basis hiervoor is een gerichte betrokkenheid op topniveau van onze bedrijfsvoering, welke passende maatregelen vereist en stimuleert.

Uw contactpersoon bij WAGO

Corporate Social Responsibility

Andere serviceaanbiedingen: