Taal selecteren

Thema's
De basis voor ons succes: onze medewerkers

Zonder toegewijde medewerkers zouden we niet kunnen groeien en innovatieve oplossingen op de markt brengen.

Onze zorg is daarom, dat onze medewerkers zich verbonden voelen met WAGO en verantwoordelijk handelen. Aan de hiervoor noodzakelijke voorwaarden werken wij duurzaam - elke dag opnieuw!

Belangrijk voor ons:

  • Sociale standaarden
  • Veelzijdigheid
  • Arbeidsveiligheid en gezondheid
  • Een leven lang leren

Hoog houden: de sociale standaarden

Om dit te waarborgen, volgen wij de normen van de internationale centrale verenigingen van de elektrische industrie EICC en ZVEI e.V. In deze standaarden en dus ook in de gedragscode van de WAGO-groep zijn o.a. geïntegreerd: de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO en de beginselen van het VN Handvest van Mensenrechten. Een essentiële bijdrage tot hoge sociale normen wordt ook geleverd door de collectieve overeenkomsten met de vakbonden. Sinds 2012 zijn we bovendien lid van de "UN Global Compacts", een internationaal multistakeholder-initiatief met tien beginselen van goed ondernemingsbestuur.

Voordeel: diversiteit

We zien een divers personeelsbestand als een kans. Een benadering is bijvoorbeeld de promotie van vrouwen in technische beroepen door mentorprogramma's en gerichte evenementen. Deze initiatieven vormen een cross-thematisch WAGO-vrouwennetwerk voor ambitieuze vak- en managementvrouwen. Sinds 2017 zijn wij ondertekenaars van het "Charta der Vielfalt" en hebben we aan de actie "5e Deutscher Diversity-Tag“ deelgenomen.

Onze werknemers dienen waardering te krijgen - ongeacht geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, religie of overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid en identiteit.

wago_nachhaltigkeit_mitarbeiter_charta-vielfalt_2000x1125_2.jpg

Bevorderen: arbeidsveiligheid en gezondheid

Met onze producten staan we voor hoge kwaliteit en gebruikersveiligheid. Ook voor onze medewerkers willen we de werkplek zo veilig mogelijk maken. Om deze reden hebben we een managementsysteem ingevoerd voor ons veiligheids- en gezondheidsbeleid op de werkplek, dat is gebaseerd op de OHSAS 18001-norm. Ons bedrijfsintern gezondheidsmanagement biedt daarnaast ook een gevarieerd aanbod dat gericht is op de gezondheid van onze medewerkers.

Mogelijk maken: een leven lang leren

Door middel van beroepsopleidingen, studies en overkoepelende programma's voor de kwalificatie van medewerkers bieden wij al onze medewerkers de kans om hun potentieel te benutten en competenties te ontwikkelen. Dit bevordert de motivatie op lange termijn en maakt WAGO ook voor nieuwe medewerkers tot een attractieve werkgever. De in 1998 opgerichte WAGO-Stiftung stimuleert bovendien bijzonder succesvolle leerlingen in negen verschillende beroepsprofielen. Ieder jaar worden de beste leerlingen uit de regio Minden-Lübbecke en de regio Kyffhäuser tijdens een feestelijke bijeenkomst met geldprijzen geëerd.

Work-life-balance

Wij nemen onze verantwoordelijkheid op

Met WAGO Plus - ons programma om vrije tijd en werk te combineren - willen we onze medewerkers de best mogelijke ondersteuning bieden. Alleen dan kunnen ze zich optimaal ontplooien.

wago-plus_familie_2000x1500.jpg

Inspiratie voor u

Onze missie

Onze motivatie

Missie en visie

Als een professional in de aansluit- en automatiseringstechnologie zijn we ons ervan bewust dat het ook in de toekomst onze plicht is om betrouwbare gegevens- en stroomvoorziening te garanderen. U kunt op ons rekenen - elke dag!

unternehmen_wago_antrieb_2_gettyimages-688918248_2000x1500.jpg

Aanbevelingen om verder te lezen

Wij werken aan de digitale toekomst

Carrière

Carrière

Bij WAGO staat de mens centraal: dit bewijzen de talrijke onderscheidingen die WAGO als werkgever in ontvangst heeft mogen nemen. We bieden verschillende instap- en carrièremogelijkheden.

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg
Carrière
Digitalisering

Digitalisering

Geen enkel bedrijf kan ontkomen aan de digitale transformatie. Des te belangrijker is het dan ook om de digitalisering doelgericht en in eigen tempo in uw bedrijf te implementeren. WAGO ondersteunt u daarbij met knowhow, tools en oplossingen, maar ook met een grote passie.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalisering