Select language

Thema's
Succes voor generaties: milieubescherming bij WAGO

Bij WAGO zien we milieubescherming niet alleen als naleving van milieubeschermingseisen.

Als een groeiend bedrijf is betrokkenheid voor het milieu onze drijfveer om nieuwe ideeën, nieuwe concepten en nieuwe technologieën te leveren tijdens de levenscyclus van het product. Hier ondersteunen onze medewerkers en zakelijke partners ons.

Op alle niveaus:

  • Gecertificeerd managementsysteem
  • Bedrijfsgerelateerde milieubescherming
  • Productgerelateerde milieubescherming

Bedrijfsgerelateerde milieubescherming

Bedrijfsgroei leidt ook tot een hogere consumptie van hulpbronnen. We hebben ons gerealiseerd dat het economische succes van een bedrijf ook afhangt van het behalen van milieudoelstellingen.

Als productiebedrijf ondersteunen we daarom ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu. Daarbij streven we altijd naar individuele materiaalstromen in de waardeketen, omdat we hulpbronnen, productontwerp, productie en consumptie als geheel zien.

Met ons volgens DIN EN ISO 14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem zorgen we ervoor dat aan de vereiste nationale en internationale vereisten op alle gebieden van het bedrijf wordt voldaan en dat het concept van milieubescherming in alle bedrijfsprocessen wordt toegepast. Bovendien neemt WAGO aanvullende milieubeschermende maatregelen die aanzienlijk verder reiken dan de in de ISO-norm gestelde eisen.

Enkele voorbeelden zijn het recycleren van kunststoffen, het besparen van hulpmiddelen bij producten en verpakkingsmaterialen, het gebruik van gerecycleerd papier door het hele bedrijf, de introductie van e-tankstations en het gebruik van restwarmte uit productieprocessen.

Productgerelateerde milieubescherming

De productgerelateerde milieubescherming is een belangrijk onderdeel van het op duurzaamheid gerichte milieumanagement bij WAGO. Het waarborgen van de naleving van substantieverboden/-beperkingen wereldwijd, zoals REACH, RoHS heeft hierbij een hoge prioriteit.

• RoHS – Restriction of the use of certain Hazardous Substances

Concreet gaat het hierbij om een EG-richtlijn die het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur bepaalt. Naast de reductie van de schadelijke effecten voor mens en milieu heeft de wetgeving tot doel de recyclingmogelijkheden te verbeteren. WAGO volgt de ontwikkeling van RoHS nauwlettend en reageert onmiddellijk op nieuwe specificaties. Onze producten, die voldoen aan de materiaalvereisten van RoHS, zijn bijvoorbeeld op de verpakking voorzien van het merkteken "RoHS Compliant".

• REACH – Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

Op 1 juni 2007 trad de EG-verordening nr. 1907/2006 (REACH-verordening) van kracht, en vormt sindsdien een wettelijke basis voor alle lidstaten van de Europese Unie. Ter bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu heeft deze EG-verordening als doelstelling om alle chemische stoffen en bijbehorende effecten te classificeren en te identificeren.

In het kader van de REACH-verordening moet iedere betrokkene in de distributieketen aan bepaalde verplichtingen voldoen. De door WAGO geproduceerde producten worden in het kader van de REACH-verordening als product aangeduid. Aangezien producten niet aan de registratieplicht onderhevig zijn, neemt WAGO in de distributieketen de rol van gebruiker in. Hierdoor is WAGO conform artikel 33 van de REACH-verordening verplicht om informatie met andere partijen van de leveringsketen uit te wisselen. WAGO is zich vanzelfsprekend bewust van deze verplichting.

• BOMcheck

De Europese REACH- en RoHS-richtlijnen eisen dat informatie over bepaalde stoffen in producten ter beschikking gesteld wordt. Deze informatie moet tussen de fabrikanten en de leveranciers van de distributieketen worden uitgewisseld. WAGO gaat deze uitdaging in het kader van de productgerelateerde milieubescherming succesvol en efficiënt aan met BOMcheck.

BOMcheck is een centrale databank voor de declaratie van inhoudsstoffen. Het is een Compliance Tool, die speciaal ontwikkeld is om fabrikanten en leveranciers de mogelijkheid te bieden om inhoudsstoffen in overeenstemming met de REACH- en RoHS-richtlijnen alsook met andere richtlijnen en verordeningen voor de beperking van inhoudsstoffen efficiënt en gestructureerd te declareren. Dit internetgebaseerde databanksysteem verhoogt de datakwaliteit op het gebied van de productgerelateerde milieubescherming.

Meer informatie over BOMcheck vindt u op: http://www.bomcheck.net

• Minder is meer: onze verpakkingen

Het thema recycling vormt de basis bij de keuze van onze verpakkingsmaterialen. Alle door WAGO gebruikte verpakkingen kunnen zonder extra voorbehandeling worden gerecycled. Afgezien van het hergebruik van de materialen speelt ook de zuinige omgang met natuurlijke hulpbronnen hierbij een uitermate belangrijke rol. Om deze reden bestaat ons kartonnen verpakkingsmateriaal voor ruim 80 % uit oud papier, en is het bovendien voorzien van het RESY-symbool. Het RESY-symbool garandeert dat aan de vereisten van de verpakkingsverordening voor transportverpakkingen wordt voldaan. De markering wordt gedeeltelijk door middel van perforatie aangebracht. Deze procedure maakt het aanbrengen van opschriften op de kartonnen verpakkingen van WAGO zonder verf mogelijk. Onnodige belasting van het milieu wordt op deze wijze vermeden.

RoHS en REACH bij WAGO:
Graag beantwoorden wij uw vragen.

EHS Product Compliance

Andere serviceaanbiedingen: