Taal selecteren

Thema's 14 september 2020
Gelbox biedt bescherming tegen vocht

Condens, hevige regenval, een krachtige waterstraal: wanneer vocht en elektriciteit elkaar ontmoeten, kan er snel kortsluiting ontstaan. Het gebruik van gietmateriaal is in dit geval een beproefde oplossing. Een veilige bescherming tegen vocht voor verbindingsklemmen is echter nog sneller en eenvoudiger mogelijk - met de gelbox van WAGO. Deze is direct gereed voor gebruik en is geschikt voor veelzijdige toepassingen in het laagspannings- en extra laagspanningsbereik.

Uw voordelen:

 • Eenvoudig, snel en veilig in gebruik
 • Direct klaar voor gebruik en altijd goed toegankelijk
 • Siliconenvrij
 • Geen registratieplicht
 • Onbeperkt houdbaar
 • Het volledige systeem van gelboxen en klemmen van WAGO is gekeurd overeenkomstig de VDE-richtlijnen en gecertificeerd conform IPX8

Wat is de WAGO gelbox?

De WAGO gelbox is een kleine en compacte box die met siliconenvrije gel is gevuld. De gelbox is verkrijgbaar in zes formaten en biedt optimale bescherming tegen vocht voor de compact snelklemmen van de serie 2273 en de universele snelklemmen van de serie 221 van WAGO - en dat alles met beschermingsklasse IPX8. Deze beschermingsklasse geeft aan dat de klemmen volledig afgedicht zijn en ook permanent in water ondergedompeld kunnen worden. Gebruikelijk gietmateriaal voldoet eveneens aan de vereisten van de beschermingsklasse IPX8, bijvoorbeeld polyurethaan of silicone.

Het bijzondere aan de gelbox: deze beschermt de elektrische installatie daar waar het nodig is - bij de verbindingspunten - en dat zonder onherroepelijk aftakdozen hoeven in te gieten. Ook is men dankzij de siliconenvrije gel in de gelbox niet beperkt in toepassingen, zoals dat bij het gebruik van siliconenhoudende gel het geval kan zijn.

De WAGO gelbox beschermt de elektrische installatie daar waar het nodig is - bij de verbindingspunten - en dat zonder onherroepelijk aftakdozen hoeven in te gieten. De behuizing is compact vormgegeven. Hierdoor kunnen de gelboxen eenvoudig in iedere aftakdoos worden ondergebracht.

Waar kan de gelbox gebruikt worden?

De gelbox van WAGO is veelzijdig inzetbaar - zowel in het laagspanningsbereik als bij zeer lage veiligheidsspanningen. De manier van toepassen in de afzonderlijke spanningsbereiken verschilt echter enigszins van elkaar. Bij laagspanningstoepassingen (bijv. 230 V) worden de gelboxen inclusief verbindingsklemmen in aftakdozen gebruikt. De reden: dit is de enige manier om de dubbele isolatie van de kabel te garanderen, die beschermt tegen elektrische schokken. Immers, alleen de geleiders zijn in de WAGO gelbox ondergedompeld. Bij zeer lage spanningen – zogenoemde ZLVS-toepassingen (Zeer Lage Veiligheids-Spanning) – kunnen de klemmen van WAGO met gelboxen zonder extra aftakdoos worden gebruikt.

Voorbeelden van toepassingen

 • Badkamerinstallatie (DIN VDE 0100-0705)

 • Wassen/Irrigatiesystemen

 • Landbouwbedrijven/tuincentra (DIN VDE 0100-0705)

 • Zwembaden (DIN VDE 0100-702)

 • Parkeergarageverlichting

 • Laadmasten en verlichtingssystemen in havens

Hoe wordt de WAGO gelbox gebruikt?

Het gebruik van de WAGO gelbox is eenvoudig: box open, klemmen erin, box dicht. Oftewel: de gelbox openen, de aangesloten verbindingsklemmen in de box plaatsen en de box met lichte druk sluiten. Zo wordt de gel volledig om de aansluiting verdeeld.

De behuizing is compact vormgegeven. Hierdoor kunnen de gelboxen eenvoudig in iedere aftakdoos worden ondergebracht. Door de verschillende behuizingsvarianten kunnen ook meerdere klemmen in één gelbox worden ondergebracht – dit zorgt voor nog meer ruimte in de aftakdoos. Als een stroomcircuit uitgebreid moet worden, kunnen de gelboxen eenvoudig worden geopend en kan de bedrading snel en veilig worden gewijzigd - een groot voordeel ten opzichte van de klassiek opgieten van aftakdozen. Voor de herbekabeling kunnen de originele geleiders opnieuw gebruikt worden. Nieuwe klemmen en nieuwe gelboxen heeft de gebruiker in dit geval echter wel nodig - alleen zo kan WAGO de hoge beschermingsgraad garanderen.

Het gebruik van de WAGO gelbox is eenvoudig: box open, klemmen erin, box dicht. Oftewel: de gelbox openen, de aangesloten verbindingsklemmen in de box plaatsen en de box met lichte druk sluiten. Zo wordt de gel volledig om de aansluiting verdeeld.

Waarom gebruik maken van de WAGO gelbox?

De gelbox van WAGO biedt nieuwe mogelijkheden om verbindingsklemmen tegen vocht te beschermen. De boxen kunnen bijvoorbeeld probleemloos in iedere aftakdoos worden ondergebracht - ongeacht het feit of deze aan de wand of onder het plafond bevestigd zijn. Enerzijds komt de tijd te vervallen die voor het mengen van de componenten benodigd is. Anderzijds hoeft niet gewacht te worden tot het gemengde gietmateriaal uitgehard of gedroogd is. Een ander voordeel: aangezien de chemische stoffen in de gel reeds uitgereageerd zijn, is geen registratieplicht van toepassing. Hierdoor is de gelbox van WAGO direct klaar voor gebruik. De box is reeds gevuld met gel en zorgt voor een directe afdichting van de verbinding. Hierdoor kunnen elektrische installaties na de installatie direct en zonder onderbreking in bedrijf worden gesteld - eenvoudig, snel én veilig.

De gelboxen van WAGO worden in combinatie met verbindingsklemmen in lasdozen gebruikt. De reden: dit is de enige manier om de dubbele isolatie van de kabel te garanderen, die beschermt tegen elektrische schokken.

Kwaliteitsgel van Cellpack - siliconenvrij en zonder registratieplicht

Voor de gel maakt WAGO gebruik van de beproefde kwaliteitsgel van Cellpack. De gerenommeerde fabrikant van gietmateriaal heeft als partner meegewerkt aan de ontwikkeling van de gelbox. De gel van Cellpack biedt drie voordelen ten opzichte van het gebruikelijke gietmateriaal. Allereerst is de gel siliconenvrij. Hierdoor kan de gelbox in alle takken van de industrie worden gebruikt, ook in bereiken waar lak, verf en andere gevoelige producten worden gebruikt (bijv. in de automobielindustrie). Bovendien is de siliconenvrije gel al uitgereageerd. Hierdoor valt de gelbox niet onder de registratieplicht en is de gelbox onbeperkt houdbaar. Dat kan niet van alle componenten worden gezegd die bij het mengen van gietmateriaal worden gebruikt. Bovendien biedt het siliconenvrije gietmateriaal de mogelijkheid om de verbinding probleemloos weer te bereiken - sleutelwoord: toegankelijkheid.

Is de WAGO gelbox veilig?

Voor een hoge mate van veiligheid hebben de ontwikkelaars van de gelbox van WAGO het volledige systeem van box, klemmen en gel aangepakt. De gelbox van WAGO voldoet aan dezelfde keuringseisen als de klemmen van WAGO conform EN 60998. De hoge veiligheid van het product wordt in het VDE-keuringsrapport door een neutrale instantie bevestigd.

Gevaar voor kortsluiting: waardoor ontstaat vocht?

Hoe kunnen vocht en nattigheid in de aftakdoos terechtkomen? Condenswater kan bijvoorbeeld ontstaan bij snelle temperatuurschommelingen. Dit is vaak het geval in het voor- en in het najaar. Warme lucht komt in de behuizing in contact met de koude wand van de behuizing en koelt daardoor snel af. Het resultaat: condensvorming aan de binnenwand van de behuizing. Dit fysische effect wordt nog versterkt door vermogensverliezen. Deze maken het verschil in binnen- en buitentemperatuur nog groter.

De temperatuurverschillen leiden bovendien tot drukverschillen. Hierdoor kan frisse lucht telkens opnieuw naar de klemmenruimte stromen en vocht meebrengen. Hierdoor vormt zich een aanzienlijke hoeveelheid condens in de klemmenruimte.

Hevige regenval of een krachtige waterstraal in de buurt van een aftakdoos kunnen eveneens voor vocht in aftakdozen zorgen. "Door het vocht in de klemmenruimte kan de stroom proberen uit te wijken, hetgeen snel tot een kortsluiting kan leiden." In de meeste gevallen valt dit echter pas erg laat op, bijvoorbeeld als zekeringen afschakelen.

De gelbox van WAGO is veelzijdig inzetbaar – zowel in het laagspanningsbereik (bijv. 230 V) als in zogenoemde ZLVS-toepassingen (Zeer Lage Veiligheids-Spanning). Voorbeeld: landschapsverlichting

FAQ

De gelbox is gekeurd en toegelaten in combinatie met de snelklemmen van de serie 2273 en de universele snelklemmen van de serie 221 van WAGO en voor geleiderdoorsneden tot 4 mm2. De gelbox is verkrijgbaar in zes formaten. Voor iedere box is er een overzicht beschikbaar van de compatibele klemmen.

Ja, de klemmen zijn volledig beschermd tegen water en kunnen ook permanent ondergedompeld worden in water (bij drukkend water is dit echter alleen toegestaan voor complete kabelsets).

IPX8 is een beschermingsklasse die aangeeft dat de klemmen in de gelbox volledig afgedicht zijn en ook permanent in water ondergedompeld kunnen worden. De IP-cijfers zijn volgens de DIN-norm genormeerd: hoe hoger het cijfer, hoe hoger de beschermingsgraad. Bij cijfers bestaande uit twee getallen (bijv. IP68) geeft het eerste getal aan in welke mate bescherming wordt geboden tegen aanraking en het binnendringen van stof (0 … 6), het tweede cijfer geeft aan in welke mate bescherming wordt geboden tegen het binnendringen van water en vocht (0 … 9).

De gelbox kan in zogenoemde ZLVS-toepassingen (Zeer Lage Veiligheids-Spanningen) alsook in het laagspanningsbereik (bijv. 230 V) worden gebruikt. Kortom, overal waar de elektrische installatie tegen vocht en nattigheid beschermd dient te worden, kan de siliconenvrije gelbox worden toegepast. Mogelijke toegepassingsgebieden vindt u hier

De gelbox is verkrijgbaar in zes verschillende formaten. Door de verschillende behuizingsvarianten kunnen ook meerdere klemmen in één gelbox worden ondergebracht – dit zorgt voor nog meer ruimte in de aftakdoos. Voor iedere box is er een overzicht beschikbaar van de compatibele klemmen.

De reeds geconfectioneerde verbindingsklemmen worden in de gelbox geplaatst. Vervolgens kan de box met lichte druk gesloten worden. Zo wordt de gel volledig om de aansluiting verdeeld. Hierbij dienen de verschillende gebruikswijzen in het laagspannings- en extra laagspanningsbereik alsook de instructies bij de nieuwe installatie en een wijziging van de bedrading in acht genomen te worden.

De gelbox is onbeperkt houdbaar, aangezien de gebruikte gel reeds uitgehard is.

Ja, aangezien de chemische stoffen in de gel al uitgehard zijn, is er geen registratieplicht van toepassing. Dit betekent dat de gel geen gevaarlijke stoffen in concentraties bevat die overeenkomstig de verordening inzake gevaarlijke stoffen geregistreerd zouden moeten worden.

Nee, om de hoge beschermingsgraad te kunnen garanderen, moeten bij een nieuwe installatie of een wijziging van de bedrading zowel de klemmen als de gelbox vervangen worden.

Ja en nee, afhankelijk van het spanningsbereik. Bij zogenoemde ZLVS-toepassingen (Zeer Lage Veiligheids-Spanning) is geen extra behuizing (bijv. in de vorm van een aftakdoos) vereist. In het laagspanningsbereik (230 V) is een extra behuizing echter wel vereist, aangezien een dubbele isolatie volgens de veiligheidsvoorschriften vereist is.

De gelbox van WAGO is in combinatie met de series 221 en 2273 van WAGO gekeurd conform EN 60998 en gecertificeerd conform IPX8.

In de gelbox wordt gebruik gemaakt van siliconenvrije gel van Cellpack. Hierbij gaat het om kwalitatief hoogwaardig polyurethaangel van Cellpack.

Dit zou u ook kunnen interesseren

Nieuwe aansluitdoos voor verlichtingsarmaturen: één oplossing voor alle installaties

De toenemende miniaturisering en de vlakkere LED-armaturen vragen om universele aansluitmogelijkheden. De nieuwe aansluitdoos voor verlichtingsarmaturen van WAGO biedt in dit geval uitkomst, aangezien deze buiten de armatuur ondergebracht wordt. Fabrikanten van verlichtingsarmaturen hebben hierdoor meer vrijheid bij het ontwerp.

MM-8074_WINSTA_Linect_Box_Comp_2000x1125.jpg

Overzichtelijk, ook met veel draden

De WAGO verbindingsdoos biedt een oplossing wanneer vele geleiders bij mekaar komen - voor de aansluiting van maximaal 60 geleiders met de WAGO universele verbindingsklemmen van de serie 221 voor alle geleidertypen tot 4 mm2.