Интелигентна автоматизация на помещения и инсталации за по-голяма ефективност

Планирането, изпълнението и експлоатацията на сградата трябва да покажат не само максимална ефективност, но и висока степен на приспособимост.

Основателни причини за автоматизацията на помещенията:

 • Интелигентната автоматизация на помещенията намалява използването на електрическа и топлинна енергия с до 40%
 • Високоефективна, персонализирана сградна автоматизация на и интегрирани решения за сграден мениджмънт
 • Неограничена гъвкавост при разширяване и модификация на системите – по всяко време с компоненти на WAGO

Автоматизация на помещения

Гъвкави функции на помещенията

Осветление на помещения

Светлинен мениджмънт, който отговаря на определени нужди и е ориентиран към потребителя, значително намалява разходите за енергия.

Вашите предимства накратко:

 • Оптимално взаимодействие между сензори и изпълнителни механизми чрез централизиран или разпределен контролер
 • Широка гама от интерфейсни решения за шинни системи и подсистеми за автоматизация на помещенията
 • Ориентирано към потребителя и отговарящо на определени нужди стайно осветление за по-ниски оперативни разходи – спестете до 50% с помощта на решенията за светлинен мениджмънт на WAGO

Управление на щори

Съвременните системи за управление на щори или капаци не само намаляват разходите за енергия, но също така помагат за опазването на околната среда и допринасят за добро здравословно състояние.

Вашите предимства накратко:

 • Съвременните решения за управление на щори на WAGO спомагат за намаляване на разходите за енергия, предотвратяват нагряването/охлаждането на помещенията и отразяването на слънцето през стъклените фасади.
 • Тези решения намаляват разходите за отопление, охлаждане и изкуствено осветление.
 • WAGO предлага конвенционални решения за задвижване на слънчеви щори или технологията за задвижване на слънцезащита (SMI).

Климатизация на помещения

Оптимизираната и автоматизирана консумация на енергия, както и максималният комфорт на потребителите, са основните характеристики на съвременните климатични системи в помещенията. Не само е възможно управление на температурата и относителната влажност на базата на изисквания, време и движение; предлагат се и функции като наблюдение на прозорците и автоматичен топлинен контрол.

Вашите предимства накратко:

 • Значително спестяване на енергия до 30% с интерактивна климатизация на помещенията
 • Управление на температурата и относителната влажност на базата на изисквания, време и движение
 • Наблюдение на прозорците и автоматичен топлинен контрол

Решения и теми за днес и утре

WAGO в действие

Решения за стайна автоматизация flexROOM®

Комбинирайте удобството и надеждността с изискванията за ефективност на DIN EN 15232: WAGO ви помага да постигнете това по най-надеждния начин с решение, което умело комбинира осветление, засенчване и управление на едно помещение. Този универсален подход спестява скъпи специални решения и опростява поддръжката, експлоатацията и внедряването.

Пример за приложение с flexROOM®

Технологията flexROOM® е идеална за автоматизиране на индустриални и функционални сгради (офис сгради).

 • Това решение автоматизира както осветлението, така и слънцезащитата, като същевременно извършва управление на едно помещение (отопление/охлаждане) на до 24 сегмента от помещението на една разпределителна кутия.
 • Сегментите на помещението могат да бъдат параметризирани чрез уеб браузъра.
 • Целият план на етажа (задаване и изтриване на стени) и настройките на параметрите на помещенията, като например групи за осветление и засенчване, могат да се променят от интерфейса за параметрите.
Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Препоръчителна информация

Допълнителни приложения за сградна автоматизация и инсталации

Независимо дали планирате осветителни инсталации и автоматизация във вашата офис сграда, модернизиране на отоплителна, вентилационна и климатична инсталация или стайна автоматизация, WAGO ви помага да реализирате вашите изисквания в сградите.

WAGO за професионални групи

Фокусирайте се върху вашите изисквания

За монтажници и системни интегратори: Използвайте нашия професионален уеб портал, за да получите директен достъп до информацията от областта на сградната технология, която ви интересува.