Теми 21 септември 2020 г.
Връзка за всички видове измервателни уреди на потреблението: M-Bus

M-Bus – промишлена мрежа с естествено оптимизирани разходи

Системата M-Bus, базирана на комуникационен модел главен/подчинен, може да се използва в топология „линейна“, „звезда“ или „дърво“. Главната станция захранва серийната шина и обработва данните от подчинените станции в M-Bus (измервателни устройства).

M-Bus накратко:

  • Един комуникационен, шинен кабел свързва всички измервателни уреди с централна система.
  • Избрани шинни възли се захранват директно чрез двупроводната шина.
  • Устройства от различни производители могат да бъдат свързани към шинна система, която не обвързва потребителите с производителя на измервателния уред.

M-Bus с прости думи

M-Bus (Meter Bus) е рентабилен протокол за предаване на данни за потреблението на енергия. Централна master станция – в най-простия случай – контролер на WAGO – комуникира чрез двупроводна шина (максимум до 250 slave устройства на сегмент) с шинни устройства (напр.топломер, водомер, електромер, газомер), както и с всички видове сензори и изпълнителни механизми.

Използване на M-Bus

M-Bus се използва за отчитане на данни за потреблението на енергия от електромери, топломери, газомери, водомери и различни сензори и изпълнителни механизми на различни производители. Като ефективна система за измерване на данните за потреблението, M-Bus често се използва в областта на системите за сградно управление.

Вашите предимства с M-Bus Master

  • Директно (без външни преобразуватели) и рентабилно свързване на M-Bus устройства към входно-изходната система

  • Изключително гъвкава чрез комбиниране с други входно-изходни устройства и входно-изходни системни интерфейси

  • Използване на няколко модула за по-големи обеми данни

Графика на M-Bus системата

M-Bus продукти на WAGO

m-bus_p_ur_0753_0649_000_xx_2000x2000.jpg

M-Bus Master (753-649)

Модулът 753-649 M-Bus действа като M-Bus master, който позволява на M-Bus slaves да се свързват директно към WAGO-I/O-SYSTEM 750. Meter-Bus (M-Bus) е система от промишлени мрежи, която предава данни за потреблението на енергия, измерени от M-Bus slaves (напр.топломери, водомери, електромери и газомери), както и всички видове сензори и изпълнителни механизми. M-Bus master комуникира с M-Bus slaves и образува интерфейса между M-Bus и обработващия софтуер.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги: