Мениджмънт на енергийни данни

21 септември 2020 г.
Настройка на параметрите – А не програмиране

WAGO Energy Data Management, състоящ се от софтуер, комбиниран с модулна система за управление, записва измервателни данни от различни носители и параметри за мониторинг на енергията и ги обработва за допълнителни анализи, архивиране и отчитане. Софтуерът автоматично открива различни сигнали от свързаните измервателни уреди и сензори, като ги предоставя на разположение за допълнителни инструменти за анализ на енергия чрез прости настройки на параметрите.

Нашата модулна система – Вашата основа за икономии

 • Готови за работа след няколко лесни стъпки
 • Отворен интерфейс - цялостна свързаност с други системи
 • Мониторинг на енергийни данни - показване на енергийни данни и прилагане на мерки за енергийна ефективност, независимо от вашето местоположение и софтуер, с визуализация на HTML5 Web.
 • Интегрирана облачна свързаност - OpenVPN, IPsec и интегрирана защитна стена защитават канала за предаване и съхранението на данни в облака.
 • Сигнали за нарушения на ограничаващи стойности - уведомяване по имейл за превишаване на прага

Мениджмънт на енергийни данни на WAGO

Нов продукт

Ефективността става видима

WAGO Управление на енергийни данни - лесно, гъвкаво, сигурно

WAGO Energy Data Management предлага повече от събиране, съхранение и визуализация на данни. Въз основа на прозрачността на данните и изчисляването на ключовите данни за енергията, тя позволява точни оценки на ефективността и успешно управление на енергията по ISO 50001. Не са необходими IT познания за това приложение - достатъчна е проста параметризация.

С това решение потребителите се възползват от максимална гъвкавост, сигурност и удобство - от обширни опции за свързване на електромери и системи, до визуализация на уебсайта и независима от софтуера HTML5 Web, аларми за нарушения на ограниченията и интегрирана облачна свързаност. По избор, съвременните табла за управление могат да представят повишаване на ефективността по ясен, проследим и независим от устройството начин.

Вашите предимства:

 • Проста параметризация вместо сложно програмиране

 • Оценка на ефективността благодарение на изчислението на ключовите данни за енергията

 • Максимална сигурност и свързаност

Ефективността е толкова лесна!

С решението на WAGO за управление на енергийните данни можете да записвате и визуализирате вашите данни за измервания за различни носители и да влияете на променливите за много кратко време.

Вашите предимства:

 • Готови за работа след няколко лесни стъпки
 • Не се изисква опит в програмирането
 • За почти всеки промишлен отрасъл
MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg
Само в пет стъпки

Вашият път към спестяването

1. Изберете <a href="https://pageid:page_00001EYT"> <strong>необходимите хардуерни компоненти

2. Свалете “<a href="https://www.wago.com/de/requestDirectDownload?downloadFile=swreg_edm"> <strong> WAGO Energy Data Management </strong> софтуер и го трансферирайте до контролера на приложението

3. Инсталирайте хардуера

4. Задайте параметрите за управление на енергийните данни

5. Свържете се директно чрез Modbus TCP / UDP, изпращайте CSV файлове чрез FTP или FTPS, изпращайте данни до <a href="https://pageid:page_00001BVY"> <strong> облак </strong> </a>

Компоненти за измерване на електрическата енергия

 • Токови трансформатори за свързване на електрически инсталации с различен ток
 • Компоненти за лесно преоборудване на съществуващи системи
 • Напреженови клеми за измерване на напрежението
 • Комбинирани клеми-електроди за ток и напрежение за редови клеми за 2-проводника

Удобно за потребителя софтуерно приложение

 • Лесни за свързване данни от измервателни уреди със специфични сензори
 • Удобно регистриране на данни в съответствие с вашите изисквания
 • Прозрачна функционална проверка чрез визуализация на данните от измерванията
 • Автоматично откриване на хардуерен ъпгрейд
1
2
3
4
5

Лесна конфигурация и пускане в експлоатация

 • Автоматично откриване на свързани входно-изходни модули
 • Прозрачни, ясно структурирани конфигурационни страници
 • Не се изисква опит в програмирането

Изчислете основните параметри на енергията

Гъвкаво изчисляване на основните енергийни цифри, като се използват основни аритметични операции, макс. / мин., закръгляне, осредняване, тригонометрични функции и експоненциални функции.

 • Възможна оценка на енергийна ефективност по ISO 50001
 • Аларми, когато са надвишени посочените гранични стойности
 • Добре организирано представяне на изчислените стойности, включително тяхното напредване във времето, под формата на табла

Регистрация на данни и визуализация

 • Циклична регистрация на данни за до 80 канала
 • Избирайте данни удобно чрез инструмента за събиране на данни
 • Лесно експортирайте преглед на регистрираните канали като CSV данни за документиране на измервателни точки
 • Гъвкаво регулиране на времето за цикъл на паметта
 • Визуализирайте конфигурираните точки от данни като линейни графики или лентови диаграми чрез графика за данни
pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg
Продукти

PFC200

PFC200 е основната платформа за приложението „Управление на енергийни данни“.

Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Препоръчителна информация

Повече решения за управление на енергията

WAGO ви подкрепя да увеличите максимално своя потенциал - от мониторинг до идентифициране на подходящи мерки.

Оптимизиране на процесите чрез облака

Все повече и повече компании използват облачни технологии, за да визуализират и архивират данните си за енергия и процеси, или използват изкуствен облачен интелект, за да разработят ефективни стратегии за работа и поддръжка въз основа на тези стойности. Киберсигурността винаги е тема.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x2000.jpg

Управление на енергията по ISO 50001

От октомври 2017 г. са в сила новите изисквания на стандартната серия ISO 50000 за системите за управление на енергията. Компаниите трябва да бъдат по-прецизни в документирането на начина, по който подобряват енергийната ефективност. Можем да ви покажем как да изпълнявате тези изисквания и да ви предоставим решенията за това.