На тази страница:

Теми
EDI и ELGATE

Електронният обмен на данни (EDI) позволява напълно автоматичен обмен на данни на стандартни бизнес процеси между две приложни системи. ELGATE формира основния информационен център за бизнес данни между търговци на едро и електронната промишленост. WAGO поддържа и двете решения, така че да можете да поръчате нашите продукти бързо и лесно.

Резюме:

 • EDI означава „електронен обмен на данни”.
 • EDI автоматизира обмена на бизнес документи.
 • ELGATE означава „Elektro-Geschäftsdaten-Austausch-Technologie“ – електронна технология за обмен на бизнес данни.
 • ELGATE е информационна система за електронната промишленост и търговците на едро на електронно оборудване.

Предавайте бизнес документи сигурно и надеждно с EDI

Какво представлява EDI?
EDI, електронен обмен на данни, дава възможност за предаване на поръчки, както и потвърждаване на заявки, фактури и потвърждения за получена доставка между вашата фирма и WAGO сигурно и за секунди. При действителния обмен бизнес документите се преобразуват в стандартен EDI формат, който изпращачът и получателят могат да четат и след това се предават чрез който и да е протокол за обмен.

Защо имаме нужда от EDI?
Директният обмен на електронни документи между две приложни системи е много труден за изпълнение. Ето защо в EDI е установен стандарта за обмен чрез съобщения EDIFACT. За да генерирате/обработвате EDIFACT съобщения, ви е необходим специален софтуер и „EDI конвертор“, който се предлага от различни доставчици на софтуер. Освен това трябва да осигурите различни комуникационни канали (включително x.400, AS/2 и FTP) за сигурен, проследим и безгрешен обмен на документи с всички партньори. В зависимост от обхвата на процесите ви и обема на вашите съобщения може да е по-рентабилно да наемете доставчик на услуги (клирингов център). От много години WAGO е възложил изпълнението на тази задача на Curamus GmbH в Олденбург.

WAGO ще се радва да ви помогне в създаването на EDI система. От вас зависи дали ще управлявате вашата EDI система изцяло самостоятелно или ще наемете доставчик на услуги. Имаме дългогодишен опит с EDI и можем да ви консултираме по търговски и технически въпроси. Свържете се с нас и се възползвайте от множеството предимства на EDI.

Предимствата за вас:

 • Документооборот без хартиен носител

 • Поръчки, записани незабавно от целевата система

 • Дублирани и погрешни поръчки са изключени

 • Незабавно, напълно автоматично прехвърляне на потвърждението на поръчката

 • Повишава надеждността при планирането и графика

 • Информация за доставката веднага след разопаковането

 • Автоматизиран поток на фактури

Поддържани EDI формати

WAGO разчита на стандарта EDIFACT EDI във формата EDILEKTRO в съответствие с D96a. С радост ще въведем други EDIFACT версии или други формати (напр.XML, SAP IDOC) за вас.

Освен това ви предлагаме възможност за свързване чрез myOpenFactory.

WAGO поддържа следните типове EDI съобщения:

 • ORDERS

 • ORDRSP – отговор на поръчките

 • DESADV – Despatch Advice/VDA 4905

 • INVOIC

 • Фактура във формат ZUGFeRD

Примерна последователност на проекта EDI

 1. Първоначален контакт с вашия EDI партньор във WAGO
  Моля, свържете се с вашия EDI партньор във WAGO. След първоначален разговор ще се радваме да ви изпратим нашия контролен списък.
 2. Фина настройка
  Заедно ние настройваме EDI форматите и комуникациите, както и всички специални процеси на работа.
 3. Възлагане на проекти на Curamus от WAGO
  След като съберете цялата информация, моля, изпратете ни тестова поръчка. След това ние възлагаме изпълнението на Curamus. След това Curamus може да се свърже директно с вас.
 4. Синхронизиране на основните данни
  Преди да започне производството е необходимо да се извърши синхронизиране на основните данни за артикула. Това позволява бърза и безгрешна обработка на EDI поръчките.
 5. Тестова фаза и заключение
  В зависимост от обхвата на желаните типове съобщения може да е необходима тестова фаза, която да бъде последвана от пълно стартиране.

По-бърз обмен на информация с ELGATE

Какво представлява ELGATE?

ELGATE, „електронна технология за обмен на бизнес данни“, е затворена информационна система за упълномощени участници от електронната промишленост и търговци на едро на електронно оборудване, разработена от Германската асоциация на производителите на електрическо и електронно оборудване (ZVEI) и Германската асоциация на търговците на електронно оборудване (Bundesverband des Elektro-Grosshandels e.V. – VEG).

Обменът на информация включва предоставяне на необходимите данни от ERP системата на производителя/доставчика. По този начин не се извършва междинно съхранение на бизнес данни.

Предимствата за вас:

 • Съгласуван потребителски интерфейс за всички доставчици и производители

 • Обработка на заявки навсякъде, по всяко време, от всекиго

 • Създаването и управлението на информационната система заедно като партньори намалява разходите

 • Спестява време и оптимизира разходите за процеса

 • Повишава удовлетвореността на клиентите и задържането им

 • Доставяне на реални данни на ERP системата – не е необходимо отделно предоставяне на данни

 • Използва се съществуваща портална технология

 • Списъкът с източниците на данни е винаги актуален

 • Минимално административно време и усилия

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги: