energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Energiamarkkinoiden digitalisointi

Energiantuottajien on muutettava ajattelutapojaan. Pelkän vihreän energian myynnin sijaan heidän on organisoiduttava ja markkinoitava joustavuutta, joka on tarpeen sähköverkon vakauden ylläpitämiseksi. Tämä merkitsee sitä, että energiajärjestelmää on voitava valvoa älykkäiden tietoliikenneverkkojen avulla tuotannosta aina kuluttajille saakka. WAGO tukee energia-alan digitalisointia ja älykkäiden verkkojen suunnittelua tarjoamalla huipputeknistä ohjaus- ja mittaustekniikkaa sekä ohjelmistoratkaisuja, jotka mahdollistavat yksinkertaisen ja turvallisen yhteyden pilvipalveluihin.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Uusiutuvan energian tuotanto

Sitä mukaa kuin uusiutuvien energialähteiden osuus kasvaa, hajautettuja energiantoimittajia ja sähköasemia on valvottava. Nämä tiedot on tallennettava, analysoitava ja siirrettävä turvallisesti. WAGOn automaatiojärjestelmät tarjoavat ratkaisun: ne ovat pienikokoisia, ne tukevat useita liitäntöjä ja kenttäväyläprotokollia ja ne tarjoavat korkean käytettävyyden – jopa hyvin matalassa tai korkeassa lämpötilassa. Modulaarisen WAGO-I/O-järjestelmän luonnostaan turvallisten Ex-moduulien ansiosta käyttö vaarallisilla alueilla, kuten biokaasulaitoksissa, ei ole ongelma.

energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Hajautettujen toimittajien integrointi

Virtuaalisissa voimalaitoksissa hajautetut generaattorit, kuten tuuliturbiinit, energiavarastot ja kontrolloitavat kuormat varmistavat energiansaantia joustavasti (ja mahdollistavat sen säätämisen). Niiden älykäs synkronointi vähentää sähköverkon kuormitusta. WAGOn kaukovalvonta helpottaa järjestelmien yhdistämistä: ne täyttävät VHPready 4.0 -yhteysstandardin vaatimukset ja varmistavat järjestelmien ongelmattoman liittämisen virtuaaliseen voimalaitokseen. VHPready toimii kielenkääntäjän tapaan, jotta ohjauskeskukset ja järjestelmät ymmärtävät toisiaan.

energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Energiaverkot

Verkot, mukaan lukien niiden automaatio- ja etäohjaustekniikka, pitää modernisoida. WAGOn ohjaimet tarjoavat tärkeitä verkkotietoja, minkä ansiosta verkko-operaattorit voivat tarpeen mukaan puuttua automaattiseen hallintaan. Myös kaasu- ja lämmöntuotannon alalla WAGO-teknologia mahdollistaa kaikkien verkkoon liittyvien tietojen hallinnan ja pääsyn mistä tahansa verkkoon liitetystä paikasta. PFC200-ohjaimen erityisen turvallisuuskonseptin ansiosta WAGO noudattaa kaikkia asiaankuuluvia kyberturvallisuutta koskevia säädöksiä.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Energiavarastojärjestelmät

Varastointijärjestelmät kompensoivat vihreän sähköntuotannon vaihteluja vähentäen sähköverkon kuormitusta. WAGOn kaukokäyttötekniikka on energian varastoinnin ydin. Se tallentaa kaikki mitatut arvot, kuten aurinkokennojen ja tuulivoimaloiden syöttötiedot ja mahdollistaa energiavaraston asiakaskohtaisen seurannan ja hallinnan. Jos esimerkiksi verkkotaajuus kasvaa uusiutuvien energialähteiden korkean energiantuoton takia, akku-, power-to-heat- tai power-to-gas-laitos saa määräyksen varastoida verkossa olevaa ylimääräistä virtaa.

Energiantuotanto

Kun sähköntuotannon hajauttaminen ja vaihtelu lisääntyvät, energiajärjestelmän yksittäiset elementit on yhdistettävä älykkäästi toisiinsa. WAGO tarjoaa monia ratkaisuja näihin haasteisiin:

  • Energiatietojen hankinta ja valvonta
  • Tiedonsiirto kaukokäyttöprotokollia käyttäen
  • Aurinko- ja tuulipuistojen hallinta
  • Energianvarastoinnin hallinta

Sähköjakelu

Sähköverkkoa on uudistettava, jotta vihreää sähköä voidaan välittää vapaasti ja turvallisesti pienimpäänkin sähköverkon haaraan. WAGOlla on tähän lukuisia ratkaisuja:

  • Syötön hallinta EEG:tä käyttäen
  • Mm. keskijännitejärjestelmien ohjaus ja säätö
  • Kaukokäyttöratkaisut sähköverkon hallintaan
  • Kyberturvallisuus

Nykypäivän ja huomisen aiheet ja ratkaisut

Yhteyshenkilösi WAGOlla

Aiheeseen liittyvää: