MM-17648_website-update_building-technology_website-area_kreissparkasse_goettingen_2000x2000.jpg

Gebouwautomatisering als sleuteltechnologie voor Green Buildings

Gebruikerscomfort, efficiëntie en veiligheid – aan deze aspecten moet een modern gebouw voldoen. Daarvoor is intelligente automatiseringstechniek nodig, die alle functies van het gebouw aanstuurt, regelt én bewaakt. De gebouwautomatisering is onmisbaar in bedrijfsgebouwen – en is tegelijkertijd de basis voor Green Buildings.

Met een omvangrijk portfolio aan oplossingen en diensten is WAGO een uitermate betrouwbare partner voor de planning, de inbedrijfstelling en het gebruik van gebouwen.

Gebouwautomatisering van WAGO

Ontdek onze oplossingen voor uw bouwproject

Gebouwautomatisering wordt steeds belangrijker. Niet in de laatste plaats omdat dankzij de vooruitgang op het gebied van digitalisering en innovatie een steeds hogere mate van comfort en efficiëntie kan worden gerealiseerd. Met name in de bouwsector zorgen wettelijke regelingen en voorschriften – denk aan EPBD of Renovation Wave – voor een boost op het gebied van intelligente oplossingen. Geheel volgens het uitgangspunt: Green Buildings zijn Smart Buildings.

Belangrijkste voorwaarde voor een duurzaam en hierdoor ook intelligent gebouw is dat alle componenten met elkaar gekoppeld zijn en dus met elkaar kunnen communiceren. Gestandaardiseerde en veilige automatiseringstechniek is daarom van cruciaal belang.

Om deze ontwikkelingen en eisen toekomstgericht vorm te kunnen geven, zijn integrale en flexibele oplossingen nodig die een interdisciplinaire planning en inbedrijfstelling en een efficiënt gebruik van gebouwen garanderen evenals partners die met projectervaring en technologische knowhow in elke fase van de levenscyclus van een gebouw ondersteuning en support kunnen bieden.

Bij WAGO krijgt u alles uit één hand: van hardware en software tot advies en service.

Profiteer van onze kennis en onze competentie:

 • Uw partner: WAGO is dé aanbieder van modulaire en integratieve automatiseringssystemen voor gebouwen.

 • Expertise: wij beschikken over jarenlange ervaring in de ontwikkeling van systeemoplossingen die uw werkzaamheden eenvoudiger en uw gebouwen transparanter maken. 

 • Flexibiliteit: van gestandaardiseerde tot individuele, projectspecifieke oplossingen – WAGO is uw betrouwbare partner en adviseur bij de planning en de inbedrijfstelling van gebouwtechnische installaties. 

 • Sterk netwerk: met ons WAGO Solution Provider-programma brengen wij projectspecifieke opdrachtgevers en uitvoerende experts samen.

Veelzijdige oplossingen voor uiteenlopende toepassingsgebieden

Zowel voor kantoor- en administratiegebouwen, productiehallen, magazijnhallen en infrastructuurgebouwen als voor de detailhandel – ontdek onze interactieve wereld van Smart Buildings en maak kennis met onze oplossingen voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden.

Ons portfolio voor uw toekomstbestendig gebouw

Green Buildings zijn Smart Buildings en worden gekenmerkt door een optimale koppeling van de verschillende disciplines in één digitaal en duurzaam ecosysteem voor gebouwen. Dankzij onze technologieën, oplossingen en servicediensten bent u nu al klaar voor de toekomst – voor gebouwen die zowel nu als in de toekomst tegemoetkomen aan de eisen van investeerders, exploitanten, facility managers en gebruikers.

Wij ontwikkelen voor u:

 • Bibliotheken voor de gebouwautomatisering, systeemmacro's en geprefabriceerde, gestandaardiseerde applicaties voor een eenvoudige en efficiënte inbedrijfstelling van gebouwtechnische installaties
 • Individuele oplossingen voor de automatisering van gebouwen en installaties voor een duurzaam, energie-efficiënt en comfortabel gebruik van het gebouw
 • Projectspecifieke oplossingen voor alle gangbare protocollen in de gebouwautomatisering voor de comfortabele koppeling van alle disciplines en een optimale onderlinge samenwerking

Wij bieden u:

Onze gestandaardiseerde systeemoplossingen voor uw toepassing

Projectspecifiek aan te passen (indien gewenst)

Flexibele ruimteautomatisering met de WAGO-toepassing flexROOM® Area

MM-433514-GettyImages-1471180313-2000x2000.webp

Gebouw- en vastgoedbeheer

De WAGO Cloud Building Operation and Control biedt een optimale toegang tot het cloudgebaseerde beheer van eigendommen.

MM-23917_website-page_building-and-distributed-properties-management_kv-building_2000x2000.jpg

WAGO Application Building Control

De automatisering van gebouwen wordt altijd gekenmerkt door vergelijkbare taken. Verschillende bereiken zoals verlichting, zonwering, verwarming, klimaatregeling en ventilatie moeten aangestuurd en geregeld worden. Voor dergelijke toepassingen brengt WAGO met de WAGO Application Building Control een applicatiesoftware op de markt die zonder enige programmering in gebruik kan worden genomen.

Integrale automatisering van ruimten

flexROOM®, de schaalbare oplossing voor de ruimteautomatisering van WAGO, regelt verlichting, zonwering en temperatuur zonder enige programmering.

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Lichtmanagement

Het lichtmanagement van WAGO is een intelligente oplossing voor de verlichtingsregeling in grote ruimten zoals productiehallen of magazijnen. Dankzij de combinatie van vooraf gedefinieerde hardware en gebruikersvriendelijke software voorziet WAGO in een lichtmanagementsysteem dat zowel de planning als de inbedrijfstelling van nieuwe verlichtingssystemen vereenvoudigt en tal van operationele voordelen biedt.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

Energy Data Management

Parametreren in plaats van programmeren

Het Energy Data Management van WAGO, bestaande uit software in combinatie met een modulair besturingssysteem, registreert de meetgegevens van verschillende bronnen, media en invloedfactoren voor de energiemonitoring en verwerkt deze voor aanvullende analyses, archivering en rapportage.

Weten wat mogelijk is:
Automatiseringsoplossingen voor gebouwen van WAGO in de praktijk

Referentieprojecten

Ontdek een aantal projecten die wij reeds hebben gerealiseerd – van klassieke renovatie- en efficiëntieprojecten tot nieuwe Smart Buildings.

MM-16236_GWA_KV_2000x1125.jpg

WAGO Solution Provider

In ons sterke netwerk met Solution Providers vindt u competente WAGO-partners en -experts die u bij de realisatie van uw taken ondersteunen.

kundenservice_solution-provider_wir-bieten_2000x1125.jpg

FAQ's - gebouwautomatisering

Het begrip gebouwautomatisering is internationaal in de norm ISO 16484 en in Duitsland in de norm VDI 3814 vastgelegd en duidt de automatische besturing, regeling, bewaking, optimalisering en bediening van de technische uitrusting van een gebouw aan – hiertoe behoren verwarming, ventilatie, klimaatregeling, verlichting en zonwering.

Er moet echter wel onderscheid worden gemaakt tussen de gebouwautomatisering en de automatisering van woongebouwen, waarvoor de term "Smart Home" inmiddels al een vast begrip is.

Het is belangrijk om te begrijpen dat het begrip "Smart Building" niet officieel gedefinieerd is en dus ruimte voor interpretatie biedt. Er moet echter wel vanuit worden gegaan dat een eigentijdse gebouwautomatisering deel uitmaakt van een "Smart Building". Volgens de definitie van WAGO is een "Smart Building" een utiliteitsgebouw dat gedurende de gehele levenscyclus duurzaam en energie-efficiënt wordt gebruikt. Met een systeemoverkoepelend gebouwautomatiserings- en besturingssysteem evenals met andere diensten en services ondersteunt een "Smart Building" de gebruikers en biedt maximaal comfort bij optimale klimaat- en lichtomstandigheden.

Met een doordachte gebouwautomatisering kan aan processen in een gebouw automatisch, intelligent en efficiënt vormgegeven worden. Hierdoor is de gebouwautomatisering van cruciaal belang bij de bouw van duurzame utiliteitsgebouwen zoals kantoren, kinderdagverblijven of ziekenhuizen. De gebouwautomatisering zorgt bovendien voor een hogere mate van veiligheid en comfort voor de gebruikers; deze hoeven immers geen aandacht aan het in-en uitschakelen van de verlichting of een optimale temperatuurregeling te besteden.

Een intelligent systeem voor de ruimteautomatisering zorgt, zonder extra ingrepen door de gebruiker, voor een optimaal ruimteklimaat en een efficiënt energieverbruik. Hierbij worden synergieën, bijv. tussen verwarming, ventilatie, airconditioning, verlichting en zonwering optimaal benut:

De norm ISO 52120 (vroeger bekend als EN 15232) definieert deze besparingspotentiëlen, afhankelijk van de automatiseringsklasse.

 • Behoeftegerichte zonwering
  Voorbeeld: voordat ruimten tijdens de zomermaanden worden gekoeld, voorkomt een neergelaten zonwering dat de zon naar binnen schijnt en wordt het dus bij voorbaat niet te warm. Tijdens de wintermaanden kan de ruimte door het openlaten van de zonwering juist worden opgewarmd door de zon.
 • Optimale en efficiënte benutting van de ruimte
 • Optimale kamertemperaturen
 • Intelligente verlichtingsregeling
 • Aanwezigheidsgestuurde klimaatregeling

Een open systeem wordt gekenmerkt door het feit dat de toegepaste communicatietechnologieën gestandaardiseerd zijn en door diverse fabrikanten ondersteund worden. Hierdoor zijn de componenten "interoperabel" en kunnen zodoende – ongeacht de fabrikant – met elkaar verbonden worden en gegevens met elkaar uitwisselen. Dit maakt een optimale benutting van synergetische effecten tussen verschillende systemen mogelijk.

Een gesloten systeem daarentegen is altijd gebonden aan een bepaalde fabrikant. Over het algemeen kunnen hierbij alleen apparaten van één fabrikant met elkaar communiceren. De communicatie tussen verschillende gesloten systemen is hierdoor alleen met aanzienlijke technische en financiële inspanningen mogelijk. Het gebruik van gesloten systemen betekent dus een hoge mate van afhankelijkheid van de fabrikant als het om onderhoud en uitbreiding van het systeem gaat.

Er kan gebruik worden gemaakt van diverse protocollen c.q. communicatietechnologieën voor de uitwisseling van gegevens in een gebouwautomatiseringssysteem:

IP-gebaseerde communicatie, die met een hoge mate van flexibiliteit weet te overtuigen, wordt steeds belangrijker – bijv. BACnet IP (BACnet SC), Modbus TCP en MQTT voor cloudverbindingen.

Bovendien worden ook vertrouwde protocollen zoals Modbus RTU, KNX TP1, DALI en SMI toegepast, waarbij de gegevens via zogenoemde tweedraads technologie (Twisted Pair) worden overgedragen. Deze technologieën worden door de toenemende IP-communicatie echter wel minder vaak toegepast. Tegenwoordig worden met deze technologieën steeds kortere trajecten opgebouwd, die met geschikte routers in IP-netwerken geïntegreerd worden.

Bovendien neemt de populariteit van draadloze technologieën gestaag toe. Met name bij de modernisering van reeds bestaande gebouwen bieden draadloze technologieën een hoge mate van flexibiliteit. EnOcean is een goed voorbeeld van beproefde draadloze technologie. Bovendien worden ook telkens nieuwe technologieën ontwikkeld zoals LoRaWAN, Thread met KNX RF en Matter evenals Zigbee. Bij deze technologieën is het momenteel echter nog moeilijk in te schatten hoe relevant deze in de toekomst zullen zijn voor de markt.

En niet te verwaarlozen: met het oog op de communicatie binnen een gebouwautomatiseringssysteem moet de focus ook altijd worden gericht op de cyber security, die absoluut noodzakelijk is om gevaren af te wenden en de systemen tegen ongeoorloofde toegang te beschermen.

BACnet is de korte aanduiding van het in de gebouwautomatisering toegepaste gegevensoverdrachtsprotocol "Building Automation and Control Networks", dat wereldwijd gestandaardiseerd is in de norm ISO 16484-5. Het BACnet-protocol kan via verschillende overdrachtsmedia zoals IP- en 2-draads netwerken worden overgedragen. BACnet maakt een gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens voor de gebouwautomatisering mogelijk, en zodoende een interdisciplinaire integratie van apparaten van verschillende fabrikanten en disciplines in één systeem. Uitbreidingen van of veranderingen in het gebouw kunnen met BACnet onafhankelijk van de fabrikant en systeemoverkoepelend worden gerealiseerd.

Een datapunt in de gebouwautomatisering is een informatie-eenheid die zowel fysiek als virtueel kan zijn. Fysieke datapunten hebben betrekking op direct aangesloten of gekoppelde veldapparaten in een systeem. Virtuele (ook bekend als communicatieve of fictieve) datapunten daarentegen zijn software gebaseerd c.q. zijn afkomstig uit een overdrachtsprotocol. Datapunten worden in een gebouwautomatiseringssysteem via een datapuntadres c.q. een gebruikersadres (ID van de installatie) eenduidig geïdentificeerd.

Aanbevolen artikelen

Passende verbindingstechniek gezocht

Oplossingen voor de gebouwinstallatie

Alsmaar intelligentere gebouwen betekenen ook aanzienlijk meer techniek en elektrische kabels in gebouwen. Een enorme uitdaging voor elektromonteurs. WAGO ondersteunt u met veelzijdige oplossingen voor de verbindingstechniek en als partner om deze oplossingen te leren kennen. Of het nu om een klassieke oplossing met de serie 221 of een insteekbare oplossing met WINSTA® gaat. Ontdek interessante onderwerpen; van aftakdoos, schakelkast of ruimte-installatie tot de bediening zonder gereedschap evenals onze veelzijdige markeringsmogelijkheden en het bijbehorende toebehoren – snel, veilig en onderhoudsvrij voor elke toepassing.