Op deze pagina:

Handleiding 5 november 2020
Basisprincipes van de gebouwautomatisering

De gebouwtechniek is niet altijd op het eerste gezicht herkenbaar – verstopt achter muren of vensters valt de techniek niet echt in het oog zolang deze correct functioneert. Het is immers ook de bedoeling dat alle componenten en oplossingen storingsvrij functioneren.

Voor een correct en storingsvrij bedrijf van ieder gebouw is daarom gedegen kennis vereist. Een elektrotechnicus in de gebouwtechniek doet deze kennis tijdens de opleiding op, de systeemintegrator voor de gebouwtechniek en de facility manager meestal in het kader van een studie - de praktische ervaring is en blijft echter van doorslaggevend belang.

Alles in één oogopslag

  • Open systemen voor een toekomstgerichte gebouwautomatisering die eenvoudig uitgebreid kan worden
  • Onafhankelijk van de fabrikant
  • Verschillende veldbusprotocollen voor de meest uiteenlopende toepassingen
  • Sensorgebaseerde veldapparaten
  • Voor- en nadelen van de centrale of decentrale installatie

Overzicht in de automatisering kwijt? Wij scheppen duidelijkheid!

Fundamentele kennis is een vereiste om de op de markt verkrijgbare oplossingen te beoordelen en voor ieder gebouw de juiste automatiseringsoplossing te kiezen.

Doordachte keuzes maken

Bij de keuze van de gebouwtechniek, hetzij voor een nieuwbouwproject of voor de renovatie van een object, is het belangrijk dat de voor- en nadelen van open en gesloten systemen tegen elkaar afgewogen worden en een doordachte beslissing genomen wordt. Aangezien over de gehele levenscyclus van een gebouw een hoge mate van flexibiliteit noodzakelijk is, moeten planners niet alleen rekening houden met de actuele situatie, maar ook met een eventuele wijziging van het gebruik in de toekomst. Daarom dienen componenten gebruikt te worden die ook in de toekomst eenvoudig bezorgd kunnen worden en tegelijkertijd voldoen aan de beproefde en open technologische standaards.

Open systemen vs. gesloten systemen

Een open systeem wordt gekenmerkt door het feit dat het door veel fabrikanten wordt ondersteund die gemeenschappelijk aan een standaard willen voldoen. Hierdoor zijn de componenten "interoperabel" en kunnen met elkaar communiceren. Hoe meer fabrikanten bij de open standaard worden betrokken, hoe groter de waarschijnlijkheid dat een ruime keuze aan producten op de markt verkrijgbaar is. U bent hierdoor nooit aan de technologie van een bepaalde fabrikant gebonden. De modulariteit van open systemen maakt een voordelige en eenvoudigere aanpassing en uitbreiding bij gewijzigde omstandigheden mogelijk.

Een gesloten systeem daarentegen is altijd gebonden aan een bepaalde fabrikant. Kenmerkend voor een gesloten systeem is het feit dat minder apparaten met elkaar gecombineerd kunnen worden, aangezien de desbetreffende fabrikant slechts een select aantal "leden" toegang verleent. Het gebruik van gesloten systemen betekent een hoge mate van afhankelijkheid van de fabrikant als het om inbedrijfstelling, onderhoud en uitbreiding van het systeem gaat. Als de producten niet meer verkrijgbaar zijn, zijn alternatieven een rariteit.

Veldbusprotocollen

Voor de uitwisseling van gegevens op automatiseringsniveau worden tal van veldbussystemen gebruikt. Het bussysteem legt vast volgens welke communicatiestandaard en via welk overdrachtsmedium besturingen en veldapparaten met elkaar communiceren. Andere voordelen van de busbekabeling - in vergelijking met de conventionele installatie - zijn een lagere brandlast en een reductie van de installatiekosten omdat minder kabels geplaatst moeten worden.

Veldapparaten: sensoren en actuatoren

Geen enkel automatiseringssysteem kan zonder sensoren functioneren. Sensoren zijn de onderdelen die belangrijke statusinformatie verzamelen, in een elektrisch signaal omzetten en doorsturen. Geregistreerd worden analoge waarden zoals ruimtetemperatuur, luchtvochtigheid, helderheid, weergegevens of binaire informatie zoals schakelstanden en impulsen van schakelaars. Bij de planning van de automatische besturing c.q. de regeling van gebouwfuncties moet goed afgewogen worden welke factoren de automatische regeling dienen te beïnvloeden - aan de hand hiervan kunnen de noodzakelijke sensoren voor het gebruik vastgelegd worden.

Actuatoren ontvangen de datatelegrammen en zetten deze om in acties zoals schakel- en dimcommando's voor verlichtingsarmaturen, besturingscommando's voor rolluiken, luifels enz. of instelcommando's voor radiatorventielen. Als de temperatuur bijvoorbeeld te laag is, wordt het radiatorventiel geopend om de ruimte te verwarmen. Typische actuatoren zijn ventielen, stelaandrijvingen en LED-drivers.
lp_gebaeudetechnik_sensoren_aktoren_2000x1500.jpg

Installatie - centraal of decentraal

Voor een omvangrijk geautomatiseerd gebouw zijn diverse schakel- en besturingsapparaten nodig. Deze worden ondergebracht in de schakelkast of in het tussenplafond en moeten met elkaar verbonden worden. Het is daarom belangrijk dat de verdeling van de componenten goed gepland wordt. Een belangrijke beslissing: wordt de installatie centraal of decentraal uitgevoerd?

Centraal betekent dat alle componenten op één locatie, in de meeste gevallen in de schakelkast, ondergebracht zijn. De bedrading naar de afzonderlijke ruimten wordt vanaf hier uitgevoerd. Voordelen:

  • Een centrale installatie is gebruikersvriendelijk, aangezien het onderhoud en de vervanging van apparaten eenvoudig uitgevoerd kunnen worden.
  • Bovendien wordt de brandlast door de centrale opbouw gereduceerd.

Er is sprake van een decentrale installatie als de besturingscomponenten over meerdere ruimten verdeeld zijn - bijvoorbeeld etage voor etage of zelfs ruimte voor ruimte.

  • Voordelen: een eenvoudigere bedrading en lagere installatiekosten.
  • De componenten zijn hierbij echter vaak in plafonds en montagedozen gemonteerd en kunnen hierdoor minder snel vervangen worden.

WAGO in gebouwen

Toepassingen voor de gebouwinstallatie en -automatisering

U bent bezig met de planning van de lichtinstallatie en -automatisering in uw kantoorgebouw, wilt een verwarmings-, airconditionings- en ventilatiesysteem ombouwen of bent geïnteresseerd in de ruimteautomatisering? WAGO helpt u bij de realisatie van uw plannen voor het gebouw.

Gebouwtechniek

Selecteer een beroepsgroep voor de directe toegang tot de voor u relevante informatie over de gebouwtechniek.

BUILDING_2000x1125.jpg