Thema's
Snelle communicatie tussen automatiserings- en veldapparaten: MODBUS

Het MODBUS-protocol is een communicatieprotocol dat baseert op een master/slave- c.q. client/server-architectuur. Het protocol dient in eerste instantie een eenvoudige, betrouwbare en snelle communicatie tussen automatiserings- en veldapparaten mogelijk te maken.

Voordelen van MODBUS:

  • Gestandaardiseerde en genormeerde uitwisseling van gegevens
  • Zeer snelle gegevensoverdracht
  • Onafhankelijk van technologie en fabrikant

Modbus producten weergeven

Het MODBUS-protocol is sinds vele jaren een vaste waarde en heeft zich intussen tot een eigen standaard ontwikkeld. Het protocol baseert op het sinds 1979 bekende MODBUS-protocol voor programmeerbare besturingen. Het bijzondere voordeel voor de gebruiker is dat MODBUS een slank protocol is, waardoor een zeer snelle gegevensoverdracht via Ethernet gegarandeerd is. De datastructuur is onafhankelijk van de fabrikant, waardoor de communicatie tussen apparaten van verschillende fabrikanten geen enkel probleem is.

Gebruik van MODBUS

Met MODBUS kunnen een master (bijv. een PC) en meerdere slaves (bijv. meet- en regelsystemen) met elkaar verbonden worden. Er zijn twee versies beschikbaar: een versie voor de seriële interface (RS-232 en RS-485) en een versie voor Ethernet.

Bij de gegevensoverdracht wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende bedrijfsmodi:

  • Modbus TCP: Ethernet TCP/IP-communicatie op basis van een client/server-model
  • Modbus RTU: asynchrone seriële overdracht via RS-232 of RS-485
  • Modbus ASCII: vergelijkbaar met het RTU-protocol, echter met een ander bestandsformaat, wordt zelden toegepast

Modbus TCP/IP – snelle en slanke communicatie

Modbus TCP brengt de client/server-communicatie tot stand. Hiervoor hoeven de deelnemers zich alleen in hetzelfde IP-adresbereik te bevinden.

Extra instellingen worden via het apparaatadres verricht. Deze instellingen kunnen echter niet bij alle fabrikanten handmatig worden verricht. Met het apparaatadres kunt u bijvoorbeeld via een Modbus TCP-/Modbus RTU-gateway en door het activeren van het gateway IP-adres de verbonden Modbus RTU-deelnemers met behulp van de apparaatadressen bereiken. Modbus TCP is sinds 2007 in de norm IEC 61158 opgenomen, in de norm IEC 61784-2 wordt Modbus TCP aangeduid met CPF 15/1.

Systemgrafik_Modbus_finale.jpg

Systeemoverzicht MODBUS

Modbus RTU

Modbus RTU brengt een seriële master/slave-communicatie via de RS-232 of RS-485 tot stand. Om de Modbus RTU te kunnen activeren, moeten de seriële communicatieparameters bekend zijn c.q. gedefinieerd worden. Hiertoe behoren baudrate, pariteit en stopbits. Het slave-adres c.q. de slave-adressen die geactiveerd dienen te worden komen hier nog bij. De kabellengte van de RS-232 is beperkt tot 15 meter, de kabellengte van de RS-485 tot 1200 m.

Aanbevolen artikelen

Passend bij Modbus

Producten

I/O-systemen die overal kunnen worden gebruikt

Of het nu in de schakelkast is of buiten: WAGO I/O-systemen maken automatisering mogelijk precies waar u het nodig hebt - zelfs onder extreme omstandigheden.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Ook interessant

Andere WAGO-onderwerpen

Gebouwtechniek

Vandaag al aan morgen denken

Of het nou om licht- en ruimtemanagement of om oplossingen voor verwarming, ventilatie of airconditioning gaat: WAGO is dé innovatieve partner met betrouwbare producten die tijd, kosten en energie besparen.

12139294654494.jpg
Verwerkende industrie

Verandering vormgeven

Voor machinebouwers en eindgebruikers: met de oplossingen van WAGO kunt u de snel veranderende uitdagingen van Industrie 4.0 veilig het hoofd bieden.

10429317218334.jpg