Otwarta automatyzacja

17 maja 2022
WAGO Cloud

#openandeasy: uniwersalne rozwiązania IoT do maszyn, instalacji i budynków

WAGO Cloud umożliwia gromadzenie danych z różnych maszyn i systemów oraz ich analizę. Możliwe jest nie tylko zarządzanie sterownikiem, lecz także nadzorowanie jego pracy i kontrola aplikacji. Dzięki łatwej obsłudze z WAGO Cloud mogą korzystać użytkownicy bez wiedzy z zakresu IT.

Zalety:

Przegląd produktów

Nowość produktowa

Większa przejrzystość i prosta obsługa

Dla większości użytkowników najważniejszym aspektem korzystania z chmury jest dostępność wszystkich informacji – przez całą dobę i z każdego miejsca na świecie. W aktualnej wersji WAGO Cloud dostępne są liczne nowe funkcje.

Nowe możliwości wizualizacji

W aktualnej wersji WAGO Cloud dostępny jest nowy pulpit, który jeszcze bardziej zwiększa komfort obsługi. Interaktywne pulpity oferują teraz funkcję zoom, a także obsługę nowych obiektów wizualizacyjnych. Ponadto dane z różnych źródeł mogą być wyświetlane razem, aby ułatwić analizę korelacji.

Typowym przykładem jest porównanie danych bieżących z danymi historycznymi. Umożliwia to na przykład analizę trendów długoterminowych. Nowa wersja oferuje także większy zakres opcji oceny danych. Obliczenia matematyczne, takie jak analizy trendów, regresje i korelacje, można wykonać w zaledwie kilku krokach. Uzyskane w ten sposób informacje stanowią podstawę do podejmowania decyzji w oparciu o dane.

Więcej opcji rozliczania

W nowej wersji bardziej elastyczne jest również rozliczanie za korzystanie z WAGO Cloud. Oprócz dotychczasowej opcji płatności za pomocą punktów licencyjnych (dostępnych jako pakiety), wprowadzono dodatkową opcję rozliczeń za pomocą automatycznego systemu rozliczeń miesięcznych, który jest dostępny we wszystkich krajach UE. Użytkownik może ustalić indywidualny górny limit i w ten sposób kontrolować koszty. Dodatkowo możliwe jest zastosowanie ryczałtu EDM (Energy Data Management) ze stałymi kosztami za każdy sterownik podłączony do WAGO Cloud.

Zalety:

  • nowe możliwości wizualizacji
  • łatwiejsza ocena danych
  • dodatkowe opcje rozliczeniowe

Przetestuj WAGO Cloud za darmo.

Zarejestruj się i sprawdź!

WAGO Cloud to kompletny system IoT, który wraz ze sterownikami PFC oraz panelem CONTROL umożliwia podłączenie do istniejących lub nowych systemów oraz maszyn. Możesz bezpłatnie korzystać z 30-dniowej wersji ewaluacyjnej WAGO Cloud. Otrzymasz 100 punktów licencyjnych, które możesz wykorzystać w dowolny sposób. Nasz elastyczny i intuicyjny model licencjonowania zapewni Ci pełną kontrolę oraz możliwość dostosowania zakresu funkcjonalności do własnych potrzeb.

PRZEGLĄD FUNKCJI WAGO CLOUD

Przegląd funkcji WAGO Cloud

1

Zarządzanie sterownikiem PFC

Szybkie podłączanie sterowników do WAGO Cloud oraz ich przyporządkowywanie na przykład do klientów, lokalizacji i systemów. Zarządzaj bieżącymi danymi dot. łączności oraz procesu. Interwencja w odpowiednim czasie w razie wystąpienia odchyleń dzięki komunikatowi alarmowemu i funkcji powiadamiania.

2

Centralna analiza danych

Wizualizuj i porównuj dane dot. maszyn i instalacji bezpośrednio w chmurze. Przedstaw zapisane dane graficznie, np. jako linie trendów, wykresy słupkowe lub wskaźniki. Możesz również stworzyć graficzne zestawienie wszystkich sterowników oraz statusów połączenia.

3

Zarządzaj zdalnie lokalnymi konfiguracjami i wizualizacjami.

Wykorzystaj ją do zarządzania sterownikami bez konieczności żmudnej konfiguracji infrastruktury IT. Konfiguruj, steruj i nadzoruj instalacje poprzez przeglądarkę WWW.

4
Bądź zawsze na bieżąco.

Tylko kilka kliknięć myszką i Twój sterownik może zostać wyposażony w najnowszy firmware. Wgrywaj już istniejące aplikacje do kilku sterowników. Sam zadecyduj, czy aktualizacja ma zostać wykonana automatycznie z chmury, czy też ręcznie na miejscu.

5

Łatwy eksport danych

Chcesz używać nie tylko WAGO Cloud, lecz także innych narzędzi i innego oprogramowania? Dzięki różnym interfejsom (RESTful API, CSV) będzie to możliwe. WAGO Cloud zapewni do nich szybki dostęp.
6

Przegląd wszystkich maszyn

O przekroczeniu zadanych dolnych i górnych wartości granicznych będziesz informowany mailowo. Możesz samodzielnie definiować zasady dot. alarmowania dla sterowników, statusu połączenia i aplikacji.

7

Dostęp tylko dla upoważnionych

Decyduj, komu przyznać określone uprawnienia. W WAGO Cloud możesz zarządzać użytkownikami o różnych poziomach uprawnień.

Większa dostępność, mniejsze nakłady

Wraz z rozwojem cyfryzacji wzrastają również zależności między systemami automatyki a techniką informatyczną. Dla wielu firm stanowi to duże wyzwanie – nie każde małe czy średnie przedsiębiorstwo może lub chce utrzymywać własny dział IT. WAGO dba o to, aby automatycy mogli w pełni skoncentrować się na automatyzacji.

WAGO Cloud pozwala na gromadzenie i centralne analizowanie danych z różnych maszyn i systemów. Umożliwia również pełny monitoring i zarządzanie sterownikami WAGO zarówno w zakresie diagnostyki czy aktualizacji oprogramowania, jak i w zakresie zebranych przez nie danych. Jest to możliwe z każdego miejsca na świecie oraz z dowolnego urządzenia (w tym urządzeń mobilnych). Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze z WAGO Cloud mogą korzystać również użytkownicy bez wiedzy z zakresu IT. Struktura aplikacji sprawia, że obsługa WAGO Cloud jest całkowicie intuicyjna. Wdrożono już wiele standardowych funkcji dla wizualizacji, zdalnego serwisowania czy też aktualizacji firmware. Wystarczy kilka kliknięć myszką i WAGO Cloud jest gotowe do pracy.

WAGO Cloud bazuje na sprawdzonej platformie Microsoft Azure. Microsoft Azure ma duże możliwości rozbudowy w zakresie mocy obliczeniowej, zasobów pamięci danych, dostępnych funkcji, niezawodności oraz wysokich standardów bezpieczeństwa.

Mediateka – Wszystko o WAGO Cloud

Przegląd

Videos: 7 | Czas trwania: 01:39:42

Przegląd

Videos: 7 | Czas trwania: 01:39:42

Potrzebne Ci rozwiązanie do zadań specjalnych?

Skalowalne rozwiązania: personalizacja WAGO Cloud

W zdecydowanej większości aplikacji funkcje WAGO Cloud będą wystarczające do cyfrowego mapowania procesów. Pomożemy Ci sprostać wyzwaniom również wtedy, gdy nie będziesz mógł zrealizować z rozwiązania specyficznego dla danej aplikacji.

Firma M&M Software jest członkiem grupy firm WAGO, a także naszym partnerem w zakresie całościowych rozwiązań w obszarze oprogramowania przemysłowego.

Pomożemy Ci wybrać produkty odpowiadające specyfice Twojej firmy. WAGO Cloud służy jako podstawa do dalszego rozszerzania platformy. WAGO Cloud bazuje na platformie chmurowej Microsoft Azure. Liczba usług dostarczanych przez tę platformę oraz liczba jej narzędzi stale się zwiększają, dlatego idealnie nadaje się ona do realizacji zadań z wykorzystaniem WAGO Cloud. Chętnie doradzimy.

„Chmura, którą dla nas zaprojektowano, w pełni odpowiada naszym potrzebom. Dodatkową zaletę stanowi skalowalność tego rozwiązania“.

Lars Baumann, kierownik Asset-Management, Avacon Natur GmbH

WAGO Analytics

Przy optymalizacji własnej maszyny lub systemu ważne są: lepsze zrozumienie procesów produkcji, badania ilościowe oraz integracja procesu. WAGO Analytics odczytuje i analizuje dane oraz tworzy intuicyjne wizualizacje dot. zależności w urządzeniach, które są integrowane z procesami i umożliwiają pełne wykorzystanie potencjału optymalizacyjnego.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

Masz więcej pytań? Znamy odpowiedzi!

WAGO Cloud – pytania i odpowiedzi

Masz pytania dot. WAGO Cloud? Na wiele z nich odpowiedź można znaleźć od razu. Odpowiedzi pojawią się po kliknięciu na pytanie z listy poniżej.

Cloud – referencje

Sieć dystrybucyjna w czasie rzeczywistym

Dzięki projektowi w chmurze SWO Netz GmbH, spółka Stadtwerke Osnabrück, może przygotowywać dystrybucję energii elektrycznej na wyzwania przyszłości. Dolna Saksonia wykorzystuje technologie WAGO do zarządzania i analizy danych.
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

Cyfryzacja jako spoiwo łączące różne sektory

Łączenie różnych sektorów, cyfryzacja oraz zorientowanie na klienta to główne cele Avacon Natur, dostawcy usług energetycznych. Jego działalność skupia się na zwiększaniu efektywności dostaw energii elektrycznej i ciepła oraz zapewnieniu potrzebnych informacji. Wszystkie przedsięwzięcia związane z łączeniem różnych sektorów, np. zintegrowane sterowanie ogrzewaniem, energią elektryczną i systemami z obszaru elektromobilności, wymagają gromadzenia danych cyfrowych.

WDE_1802_WAGO_avacon-0371_2000x1125.jpg

Przeczytaj więcej.

Powiązane z naszą chmurą

Panele dotykowe

Wydajne panele dotykowe WAGO ułatwiają obsługę maszyn i urządzeń, co więcej – zachwycają designem i nowoczesną technologią.

new_Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

Oprogramowanie do automatyzacji

Urządzenia, instalacje i budynki można zautomatyzować jeszcze bardziej wydajnie. Dzięki oprogramowaniu WAGO jest to możliwe – a Ty zyskujesz pewność, że możesz zintegrować otwarte standardy.

buehne_software_2000x2000.jpg

Sterowniki

Optymalna wydajność i sprawność: dzięki najlepszym parametrom wydajności, niskiemu zużyciu energii, licznym interfejsom, niewielkim wymiarom i wysokiemu bezpieczeństwu nasze sterowniki (PLC) są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla automatyki.

buehne_controller_2000x2000_1.jpg