Bezpieczne połączenie w sieć dzięki Cloud Connectivity

Wszystko sprowadza się do danych: w przeszłości dane techniczne były przekazywane z obiektu do nadrzędnego systemu sterowania. Dzięki nowoczesnej technologii informacyjnej najważniejsze dane dotyczące produkcji są teraz ogólnodostępne. Spełnione muszą jednak być wymagania techniczne. Sterowniki PFC WAGO są wyposażone w Cloud Connectivity i przekazują dane do WAGO Cloud lub każdego innego brokera MQTT.

Zalety:

  • bezpośrednie połączenie obiektu technologicznego z chmurą
  • możliwość rozbudowy istniejących instalacji o sterowniki PFC oraz panele CONTROL realizujące funkcję bram sieciowych IoT
  • rozproszone pozyskiwanie danych i wizualizacja, niezależnie od lokalizacji
  • połączenie z chmurami Microsoft Azure, Amazon Web Services, chmurą IBM, chmurą SAP lub innymi brokerami MQTT poprzez standardowy protokół MQTT
  • wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki szyfrowaniu TLS
  • Sparkplug
  • Multi Cloud Connectivity

Cloud Connectivity – przegląd

Cloud Connectivity

Sterowniki WAGO maja wszechstronne zastosowanie, niezależnie od tego, czy są wykorzystywane jako urządzenia Edge do wstępnego przetwarzania danych, czy też przesyłają dane bezpośrednio do systemów nadrzędnych. Funkcja Cloud-Connectivity pozwala na realizację projektów IioT (Industrial Internet of Things). Protokół MQTT z opcją Pub/Sub (publish/subscribe) można wykorzystać do lokalnej, dwukierunkowej wymiany danych między sterownikami, do połączenia sterowników z systemem SCADA, z usługami w chmurze wielu różnych dostawców, z WAGO Cloud lub z rozwiązaniami IoT – bez względu na to, czy znajdują się one w chmurze, czy „on premise“ (są hostowane lokalnie). Dzięki różnym interfejsom sterowników WAGO można łatwo wprowadzić do chmury urządzenia innych producentów, wykorzystując sterowniki WAGO jako bramkę IoT.

Równoczesne użycie dwóch systemów chmurowych

Multi-Cloud-Connectivity

Multi Cloud Connectivity pozwala na realizację różnych zadań przy wykorzystaniu odpowiedniej aplikacji chmurowej. Zarządzanie urządzeniami odbywa się w WAGO Cloud, podczas gdy inne, specyficzne zadania realizowane są w innym rozwiązaniu wykorzystującym inne usługi chmurowe, np. IBM Watson, Amazon Web Services (AWS) lub inną wyspecjalizowaną platformę IoT. Możliwy jest również podział danych. Krytyczne dane mogą być przesyłane na lokalnego brokera MQTT, a mniej krytyczne dane do chmury. Konfiguracja jest wykonywana w systemie zarządzania przez WWW (WBM) sterownika PFC200 lub panelu dotykowego; programowanie odbywa się w zwykły sposób w e!COCKPIT.

Mediateka

Przegląd

Videos:4 | Czas trwania: 30:58
Przegląd
Videos:4 | Czas trwania: 30:58

Wartość dodana dla przedsiębiorstwa

Pozyskanie danych z obiektu, cyfryzacja oraz integracja systemów – to główne założenia Przemysłu 4.0.. Cloud Connectivity realizuje je jako interfejs między automatyką a systemami informatycznymi. Dane dotyczące maszyn, po zapisaniu w sterownikach WAGO PFC, można przesyłać do dowolnej chmury, np. Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM-Cloud, SAP-Cloud, nie tylko do WAGO Cloud. Informacje mogą być gromadzone i wykorzystywane do analiz. W ten sposób generowana jest prawdziwa wartość dodana dla przedsiębiorstwa – aby osiągnąć wzrost efektywności produkcji własnej, zarządzać energią lub też opracować kolejne usługi dla użytkownika końcowego.

Pełna kontrola: zawsze i wszędzie

Konfiguracja połączenia z chmurą odbywa się indywidualnie poprzez Web-Based-Managements (WBM) sterownika WAGO. Używając odpowiedniej biblioteki IEC w e!COCKPIT łatwo określisz, które informacje mogą być wysyłane do chmury, a które muszą być przetwarzane lokalnie w sterownikach. Dzięki temu zyskasz pełną kontrolę nad swoimi danymi. Informacje o statusie sterownika, takie jak np. run/stop, status połączenia oraz informacje o urządzeniu mogą być przesyłane przez oprogramowanie Cloud Connectivity do chmury lub rozsyłane poprzez broker MQTT. Cloud Connectivity jest standardową funkcją sterowników PFC od firmware 11, a niezbędna biblioteka jest zawarta w e!COCKPIT od wersji 1.4. Dla paneli dotykowych TP 600 konieczne jest firmware V12 oraz biblioteka w e!COCKPIT od wersji V1.5.

Powiązane tematy i produkty

WAGO Cloud

WAGO Cloud oferuje możliwość centralnego gromadzenia i analizowania danych z różnych maszyn i systemów. Pozwala zarządzać sterownikami WAGO, a także monitorować sterowniki oraz wszystkie dane i aplikacje. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze z WAGO Cloud mogą korzystać również użytkownicy bez wiedzy z zakresu IT.

Oprogramowanie inżynierskie e!COCKPIT

W dziedzinie budowy nowoczesnych maszyn i urządzeń kluczową kwestią jest szybka realizacja złożonych funkcji. Wszystkie te czynności można wykonać przy pomocy oprogramowania inżynierskiego na PC e!COCKPIT (bazującego na CODESYS 3) od WAGO. Nasze oprogramowanie inżynierskie pozwala na skrócenie czasu programowania i wyróżnia się nowoczesnym, przejrzystym interfejsem.

software_ecockpit_2000x1500px.jpg

Warto przeczytać

Odpowiedzi na wyzwania przyszłości

Zarządzanie energią

Zarządzanie energią

Oszczędzanie energii jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla biznesu. Odpowiednia analiza i właściwe działania mogą przynieść długotrwałe korzyści. WAGO wspiera swoich klientów w zakresie efektywnego zarządzania energią.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg
Zarządzanie energią
Zarządzanie oświetleniem

Zarządzanie oświetleniem

Szybsze uruchomienie instalacji oświetlenia i niższe koszty eksploatacji dzięki łatwej obsłudze. z WAGO to proste!

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
Zarządzanie oświetleniem