Temat

Cloud Connectivity – czerpanie korzyści z centralnych infrastruktur Internetu

Łącznik dwóch światów: realnego i cyfrowego

Rozwiązania wykorzystujące chmurę są coraz częściej stosowane także w przemyśle. Są one elementem łączącym świat realny i cyfrowy, pozwalają efektywnie wykorzystywać dane istotne dla procesów produkcyjnych i ułatwiają budowę globalnych struktur komunikacyjnych wewnątrz firmy. Dla przemysłu otwiera to wiele nowych możliwości – zwłaszcza w kontekście zarządzania sprawnością urządzeń i optymalizacją procesów.

Logistyka i bezpieczeństwo

Dzięki chmurze można śledzić położenie samochodów dostawczych lub statków i wykorzystywać te dane do koordynacji obciążeń, tras i terminów. Łańcuchy wartości można też przenieść poza obszar działania pojedynczej instalacji czy całej fabryki i czerpać z nich wymierne korzyści. Oprócz monitorowania ciągłości procesów, komunikacja w chmurze daje także możliwość sterowania nimi z zewnątrz.

Ważne jest, aby klasyczne mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak firewall, ochrona hasłem oraz indywidualne prawa użytkowania, chroniły dane przed niepożądanym dostępem. Sterowniki WAGO PFC100 i PFC200 umożliwiają nie tylko szyfrowanie danych poprzez SSL/TLS 1.2 bezpośrednio w systemie sterowania, lecz także przesyłają je w tunelu VPN bezpiecznie do chmury.

digitalisierung_grafik_smart-factory_cloud-connectivity_2000x2000.jpg

Analiza danych z chmury

Dzięki chmurze, obsługa techniczna może kontrolować maszyny i urządzenia z dowolnej lokalizacji, a stały monitoring zapewnia ich maksymalną sprawność i zmniejsza czasy przestoju.

Dane z poszczególnych lokalizacji są zbierane i analizowane centralnie w chmurze. Dostęp do aktualnych i archiwalnych danych jest możliwy z każdej lokalizacji po podaniu hasła. Dzięki temu można porównywać ważne parametry, np. dane o zużyciu energii i obciążeniu maszyn, oraz podejmować działania optymalizujące przebieg procesów.W fabryce

Odczyt i analiza wrażliwych danych procesowych wymagają szczególnej ostrożności. Dane krytyczne, takie jak np. opisy konkretnych procesów i ich szczegółowa analiza, pozostają wewnątrz urządzeń produkcyjnych i tylko tam można je odczytać.

Tematy i rozwiązania na dziś i jutro

Inspiracja dla Ciebie

Przeczytaj więcej o przemyśle przyszłości

Elastyczność

Elastyczna produkcja dzięki rozproszonej automatyce

Możliwość modyfikacji procesów produkcyjnych to większa elastyczność, efektywność i wydajność. Dzięki opracowanej przez WAGO koncepcji DIMA dostosujesz produkcję do aktualnych wymagań.

digitalisierung_wandlungsfaehigkeit_fabrikhalle_module_mann_tablet_GettyImages-561094287_2000x1500.jpg
smartDATA

Inżynieria cyfrowa

Dane, oprogramowanie i interfejsy od jednego dostawcy: dzięki smartDATA, WAGO wspiera cyfrowo procesy inżynierskie na każdym etapie – od projektowania po dostawę urzadzeń rozdzielczych.

digitalisierung_smart-data_zwei_personen_rechner_fabrikanlage_arbeitssituation_gruen_keyvisual_2000x2000.jpg
Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

Paweł Frankowski

Menedżer rynku automatyki przemysłowej

Dowiedz się więcej:

Przeczytaj więcej

Odpowiedzi na wyzwania przyszłości

Zarządzanie energią

Rozpoznaj i wykorzystaj potencjał.

Oszczędność energii przynosi korzyści środowisku i firmie. Odpowiednia analiza i właściwe działania mogą przynieść długotrwałe korzyści. WAGO wspiera swoich klientów w zakresie efektywnego zarządzania energią.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg
Zarządzanie oświetleniem

Rozwiązania do inteligentnego sterowania oświetleniem

Szybsza realizacja oświetlenia i niższe koszty eksploatacji dzięki łatwej obsłudze. Z WAGO to proste!

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg