Dostęp do WAGO

Nie jesteś jeszcze zarejestrowany?

Zarejestruj się teraz!

Temat

Cloud Connectivity – czerpanie korzyści z centralnych infrastruktur Internetu

Łącznik dwóch światów: realnego i cyfrowego

Rozwiązania wykorzystujące chmurę są coraz częściej stosowane także w przemyśle. Są one elementem łączącym świat realny i cyfrowy, pozwalają efektywnie wykorzystywać dane istotne dla procesów produkcyjnych i ułatwiają budowę globalnych struktur komunikacyjnych wewnątrz firmy. Dla przemysłu otwiera to wiele nowych możliwości – zwłaszcza w kontekście zarządzania sprawnością urządzeń i optymalizacją procesów.

digitalisierung_grafik_smart-factory_cloud-connectivity_2000x2000.jpg

Logistyka i bezpieczeństwo

Dzięki chmurze można śledzić położenie samochodów dostawczych lub statków i wykorzystywać te dane do koordynacji obciążeń, tras i terminów. Łańcuchy wartości można też przenieść poza obszar działania pojedynczej instalacji czy całej fabryki i czerpać z nich wymierne korzyści. Oprócz monitorowania ciągłości procesów, komunikacja w chmurze daje także możliwość sterowania nimi z zewnątrz.

Ważne jest, aby klasyczne mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak firewall, ochrona hasłem oraz indywidualne prawa użytkowania, chroniły dane przed niepożądanym dostępem. Sterowniki WAGO PFC100 i PFC200 umożliwiają nie tylko szyfrowanie danych poprzez SSL/TLS 1.2 bezpośrednio w systemie sterowania, lecz także przesyłają je w tunelu VPN bezpiecznie do chmury.

Analiza danych z chmury

Dzięki chmurze, obsługa techniczna może kontrolować maszyny i urządzenia z dowolnej lokalizacji, a stały monitoring zapewnia ich maksymalną sprawność i zmniejsza czasy przestoju.

Dane z poszczególnych lokalizacji są zbierane i analizowane centralnie w chmurze. Dostęp do aktualnych i archiwalnych danych jest możliwy z każdej lokalizacji po podaniu hasła. Dzięki temu można porównywać ważne parametry, np. dane o zużyciu energii i obciążeniu maszyn, oraz podejmować działania optymalizujące przebieg procesów.W fabryce

Odczyt i analiza wrażliwych danych procesowych wymagają szczególnej ostrożności. Dane krytyczne, takie jak np. opisy konkretnych procesów i ich szczegółowa analiza, pozostają wewnątrz urządzeń produkcyjnych i tylko tam można je odczytać.

Tematy i rozwiązania na dziś i jutro

Cyfryzacja z WAGO:
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Paweł Frankowski

Menedżer rynku przemysłowego

Inne usługi:

Twój koszyk

Dodane do koszyka
Do koszyka Zamów ofertę Kontynuuj zakupy

Na pewno?

Dodaj produkty

Wpisz dokładny numer artykułu (np. 2002-1201) i potwierdź klawiszem „Enter“. Do nawigacji między kolumnami wykorzystaj klawisz „Tab“.
Zamawiana ilość: maks. {0}
szt./opak. (opak. jedn.): szt.
20
Proszę czekać...
Zmień kraj

Opuszczasz aktualnie wybraną stronę internetową kraju i zostaniesz wylogowany. Twoje konto użytkownika dotyczy tylko jednego kraju. Twoja nowo wybrana strona internetowa kraju ma inne kontakty i może mieć inną treść i funkcje.

Importuj zamówienie do CSV

Podczas importowania listy zamówień należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
  • Tylko pliki CSV lub TXT
  • Jedna pozycja na wiersz
  • podział pola: przecinek (,) lub średnik

Skopiuj i dodaj zamówienie

Skopiuj zamówienie do pola wprawadzania danych. Należy przy tym pamiętać:
  • Jedna pozycja na wiersz
  • podział pola: przecinek (,) lub średnik

Skopiuj listę

Wprowadź unikatową nazwę dla nowej listy oglądania. Następnie wszystkie odnotowane produkty, pliki do pobrania i strony są kopiowane do nowej listy oglądania.