Cyfrowa transformacja sieci energetycznych

Niezawodna komunikacja, monitoring oraz sterowanie z wykorzystaniem szaf telemechaniki WAGO

Kluczowym wyzwaniem dla wszystkich Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) jest niezawodność oraz ciągłość dostaw energii elektrycznej do klienta. Jednocześnie zmieniające się otoczenie w obszarze wytwarzania energii elektrycznej implikuje kolejne wyzwania dla operatorów. Odpowiedzią na te potrzeby są szafy telemechaniki WAGO.

Korzystając z szaf telemechaniki WAGO:

 • Zwiększasz niezawodności dostaw energii oraz optymalizujesz pracę sieci
 • Poprawiasz bezpieczeństwo cybernetyczne
 • Obniżasz koszty utrzymania i eksploatacji obiektów energetycznych
 • Poprawiasz jakość dystrybuowanej (dostarczanej) energii

Kompleksowa oferta WAGO

Szafy telemechaniki WAGO to kompleksowe rozwiązania w zakresie automatyzacji obiektów SN i nN, spełniające wymagania OSD.

Dostarczamy nie tylko urządzania, ale również aplikącję.

Wspieramy także klienta w całym procesie - od wyboru rozwiąznia po uruchomienie.

Szafy telemechaniki - komponenty

Szafy telemechaniki zbudowane są z następujących komponentów:

 • Sterownika PFC200 z odpowiednią liczbą wejść i wyjść
 • Detektorów zwarć WE-SG-750 CRUR
 • Układu zasilania gwarantowanego 24 V DC, 20 A wraz z baterią akumulatorów 24/ 30Ah
 • Modemu GSM i/lub modemów specjalnych (TETRA Motorola, TETRA BDR-21, NetMan PDR300)
 • Układu wentylacji, ogrzewania i chłodzenia (w zależności od wymagań OSD)
 • Zasilacza 24/12 V DC, 3 A (dla rozwiązań z komunikacją TETRA)
 • Listwy przyłączeniowej z przekaźnikami
 • Obudowy zgodnej ze standardami OSD

1. Zdalny nadzór nad stacją elektroenergetyczną SN/nN

 • Zdalne i lokalne sterowanie pracą łączników
 • Odwzorowanie stanu łączników
 • Realizacja zaawansowanych systemów automatyki typu FDIR (przy współpracy z systemem SCADA)
 • Wykrywanie przerw w obwodzie prądowym oraz sygnalizacja przepalenia bezpiecznika nN
 • Opcjonalny monitoring odpływów nN w celu zarządzania przepływem energii

2. Sterowanie i komunikacja

 • Zdalny dostęp z poziomu systemu SCADA z wykorzystaniem protokołów: DNP3.0, IEC60870-5 101/103/104
 • Wizualizacja obiektu poprzez serwer WWW ułatwiający uruchomienie oraz utrzymanie obiektu ▪ Komunikacja GSM,LTE, TETRA, NetMan
 • Bezpieczna komunikacja: IPsec, OpenVPN, szyfrowanie AES128
 • Temperatura pracy: -40°C +70°C (nie wymaga grzałek i wentylatorów)
 • Integracja urządzeń na stacji elektroenergetycznej: zabezpieczenia EAZ, analizatory parametrów sieci itp.

3. Detekcja zwarć

 • Zdalna detekcja zwarć w sieci SN niezależnie od układu pracy sieci poprzez wykorzystanie modułu WE SG 750 CRUR
 • Pomiar prądów i napięć poprzez cewki Rogowskiego i sensory napięciowe ▪ Rejestrator zdarzeń oraz zakłóceń - zapis w formacie COMTRADE
 • Cztery niezależne banki nastaw zabezpieczeń
 • Realizacja funkcji zabezpieczeniowych:
  - nadprądowe fazowe dwustopniowe (50/51)
  - nadprądowe ziemnozwarciowe (50N/501N)
  - nadnapięciowe ziemnozwarciowe (59N)
  - admitancyjne ziemnozwarciowe (21N)
  - admitancyjne kierunkowe ziemnozwarciowe (21ND)
 • Parametryzacja detektora poprzez aplikację w sterowniku

4. Układ zasilania bezprzerwowego

 • Zasilacz 230 V AC / 24 V DC, 20A
 • Jednostka sterująco-ładująca z możliwością komunikacji cyfrowej oraz sygnalizacją stykową:
  - obniżenia napięcia baterii
  - braku ciągłości baterii
  - szkodzenia baterii akumulatorów
 • Ochrona przed głębokim rozładowaniem
 • Automatyczne testowanie baterii wydłużające czas eksploatacji wraz z predykcją żywotności akumulatorów (Battery Control)

Aplikacja

Nowoczesne podejście do obsługi obiektów sieci energetycznej

Aplikacja WAGO Smart Grid

Aplikacja WAGO Smart Grid dostępna poprzez sterownik PFC200 oferuje przejrzysty interfejs użytkownika, upraszczając konfigurację, eksploatację oraz uruchomienie urządzeń telemechaniki na obiekcie.

Aplikacja WAGO Smart Grid – elastyczny interfejs użytkownika:

 • konfiguracja parametrów komunikacji z systemem SCADA
 • obsługa różnych konfiguracji i typów rozdzielnic SN i nN - możliwość konfiguracji ilości pól sterowanych wraz z detekcją zwarć
 • dopasowanie do konkretnego obiektu - możliwość tworzenia i parametryzacji listy sygnałów według wymagań OSD
 • brak konieczności stosowania dodatkowych narzędzi inżynierskich
 • zdalny dostęp i wizualizacja obiektu poprzez web server w sterowniku WAGO
 • zdalna diagnostyka: historia zdarzeń i zakłóceń, wyświetlanie statusów oraz pomiarów
 • możliwość przeprowadzania symulacji pracy układu w celu weryfikacji poprawności działania urządzeń oraz nastaw zabezpieczeniowych
 • możliwość wydawania poleceń sterujących w zakresie łączników SN i nN oraz systemów automatyki
 • zdalna aktualizacja oprogramowania.

Korzyści ze stosowania WAGO Smart Grid:

 • Skrócenie czasu uruchomień telemechaniki
 • Konfiguracja dopasowana do potrzeb Twojego projektu
 • Uproszczenie eksploatacji obiektów energetycznych
 • All in One – Web server zamiast dodatkowych programów konfiguracyjnych.
Szafy_telemechaniki_aplikacja_2000x1125.png

Konfiguracja i wsparcie

Konfiguracja i wsparcie dostosowane do potrzeb

Skalowalny system telemechaniki WAGO to kompleksowe rozwiązania w zakresie automatyzacji obiektów SN i nN, spełniające wymagania OSD. Funkcjonalność i jakość rozwiązania wpieramy bogatym doświadczeniem wynikającym z projektów zrealizowanych dla krajowych i europejskich spółek dystrybucyjnych.WAGO, biorąc udział w projektach automatyzacji sieci SN i nN, zapewnia wsparcie na każdym etapie realizacji w zakresie:

 • Opracowania dokumentacji technicznej szaf telemechaniki i zdalnych wskaźników zwarć
 • Przygotowania listy sygnałów zgodnie ze standardami OSD
 • Dostawy szaf telemechaniki i wskaźników zwarć
 • Przygotowania aplikacji zgodnej ze standardami i ustaleniami OSD
 • Wsparcia przy wykonywaniu projektów
 • Uruchomienia dostarczanych szaf telemechaniki na obiekcie
 • Szkolenia wykonawców

Wybór systemu WAGO to:

 • Dostawa szaf telemechaniki w formie „ready to use”
 • Wsparcie na etapie od projektu po uruchomienie
 • Spełnienie wymagań OSD
 • Doświadczenie i wiedza ekspercka

Szafy_telemechaniki_aplikacja_2000x1125_zdjecie_rozmowa.png

Obszary zastosowań

Skuteczna redukcja współczynników SAIDI i SIFI i integracja z OZE

Nowoczesne sterowniki telemechaniki WAGO wspierają działania na rzecz podtrzymania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych oraz wpływają na ograniczanie obszarów, skutków oraz czasu trwania przerw w pracy sieci elektroenergetycznej.

Wspomagają też integrację odnawialnych źródeł z siecią. Bazujące na naszych sterownikach szafy telemechaniki zapewniają niezawodną komunikację z systemami SCADA, monitoring stanu pracy urządzeń, pomiary w głębi sieci oraz zdalną i skuteczną rekonfigurację sieci SN i nN.

 • Automatyzacja stacji SN/nN, złącz kablowych SN oraz punktów rozłącznikowych
 • Zdalna detekcja i lokalizacja zwarć w sieciach SN wraz z rejestracją zdarzeń oraz zakłóceń
 • Zdalna rekonfiguracja sieci - izolowanie zwartych odcinków sieci SN i nN
 • Monitorowanie stanu bezpieczników - redukcja czasu trwania przerw w sieci nN
 • Monitorowanie i pomiary na odpływach nN – zarządzanie przepływem energii, integracja odnawialnych źródeł energii z siecią elektroenergetyczną
 • Bezpieczna komunikacja z systemami informatycznymi: SCADA, GIS, AMI itp.

Znajdź szafę telemechaniki spełniającą wymagania operatora sieci

W ofercie WAGO dostępne są szafy telemechaniki spełniające wymagania wszystkich największych, działających na terenie Polski, operatorów elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej (OSD).

Pobierz tabelę i znajdź numer katalogowy typowej szafy telemechaniki do zastosowania na obiektach sieciowych poszczególnych operatorów.

Jeśli w ofercie nie ma szafy zgodnej z twoimi potrzebami, można ją stworzyć według instrukcji.

Szafy_telemechaniki_mapka_OSD_2000x1125.jpg

Stwórz własną szafę telemechaniki

Numery katalogowe powstają na bazie łatwego do zastosowania systemu tworzenia szaf telemechaniki, bezpośrednio przez klienta i według jego indywidulanych wymagań. Można samodzielnie skonfigurować i ustalić numer katalogowy szafy, bez konieczności kontaktu z przedstawicielem WAGO.

Aby utworzyć własną szafę telemechaniki, należy podać następujące informacje:

 • Liczbę obsługiwanych pól rozdzielnicy SN – konfiguracja wejść/wyjść w sterowniku telemechaniki
 • Liczbę pól liniowych z detekcją zwarć
 • Sposób komunikacji/łączności z systemem SCADA
 • Nazwę grupy energetycznej, na terenie której instalowana będzie szafa telemechaniki
Szafy_telemechaniki_konfiguruj_zdjecie_2000x1125.jpg