Tematy
Handel energią z technologią blockchain: kupujemy prąd u sąsiada!

Blockchain elektryzuje gospodarkę energetyczną - drastycznie obniża koszty transakcji spółek handlowych. Powstają możliwości wprowadzenia na rynek nawet najmniejszych ilości prądu. Blockchain może stać się kluczową technologią dla Smart Grids i skojarzonej gospodarki energetycznej.
Transformacja elektroenergetyki wymaga usprawnienia komunikacji między poszczególnymi wytwórcami a grupami odbiorców: aby móc zapanować nad coraz większym rozproszeniem oraz fluktuacją w zakresie wytwarzania energii, należy zintegrować pojedyncze komponenty systemu energetycznego w jednej sieci, obejmującej wszystkie sektory. To jest warunek powstania interakcji między wytwórcami i odbiorcami, między urządzeniami, platformami i systemami, między magazynami energii i pompami ciepła, samochodami elektrycznymi i elektrociepłowniami blokowymi. Jak to można zrobić? Połączenie, efektywne sterowanie, rozliczanie i dokumentowanie niezliczonych transakcji, kiedy gęsta sieć systemów energetycznych jest tak rozdrobniona?

Blockchain – zasilanie energią elektryczną z dużym potencjałem:

  • Bezpośrednie transakcje między wytwórcami a odbiorcami prądu mogą wpłynąć na obniżenie cen.
  • Technologia blockchain jest zorganizowana przez połączenie zdecentralizowanych, niezależnych od siebie komputerów. To poprawia bezpieczeństwo danych.
  • Na zdecentralizowanym rynku energetycznym coraz ważniejszy staje się handel coraz mniejszymi ilościami energii.

Technologia blockchain to podstawa transakcji bezpośrednich

W firmach handlowych każdego rodzaju, zaangażowany jest z reguły jakiś pośrednik, który znajduje kupca i sprzedawcę, zajmuje się prawną stroną transakcji i dba o prawidłowe rozliczenie. W branży energetycznej tą rolę spełniają najczęściej dostawcy energii. Ich usługa ma jednak swoją cenę - generują oni wysokie koszty transakcji. Dlatego wielu ekspertów z branży energetycznej pokłada teraz dużą nadzieję w technologii, która przez długi czas była traktowana jak plac do zabaw dla zakręconych pasjonatów: blockchain. Opracowana pierwotnie jako podstawa techniczna dla cyfrowej waluty Bitcoin, technologia blockchain umożliwiła dokonywanie transakcji bez konieczności udziału osoby trzeciej.

Spadające ceny dla konsumentów?

Jak to działa? Blockchain od razu kilkukrotnie zapisuje dane dotyczące jednej transakcji. Odbywa się to na zdecentralizowanych, niezależnych od siebie komputerach. Ich zdolność obliczeniową przekazują do dyspozycji uczestnicy blockchain - osoby prywatne jak i spółdzielnie lub przedsiębiorstwa. Taki sprzętowy konglomerat może się składać z setek, a nawet z tysiecy komputerów. Jeśli zostanie wygenerowany nowy zestaw danych, wszystkie komputery w technologii blockchain są aktualizowane tak, aby każdy z nich w każdej chwili dysponował wszystkimi danymi o transakcjach. Jeśli ktoś chciałby zmanipulować te dane, musiałby się włamać do tych wszystkich komputerów. Jak widać, taka technologia jest niezwykle bezpieczna. Poza tym mogłaby znacząco obniżyć koszty transakcji handlowych - pośrednicy nie są już potrzebni. Mogłaby - bo najpierw trzeba zredukować bardzo w tej chwili wysoki nakład obliczeniowy w celu walidacji danych. W końcu sprawdzanie każdej transakcji przez każdy komputer nie jest zbyt efektywne. Eksperci pracują teraz nad procedurą, która powinna to załatwiać wielokrotnie szybciej i korzystniej.

Zdecentralizowana baza danych dla zdecentralizowanego rynku energetycznego

W porównaniu ze zwykłymi, centralnie zorganizowanymi systemami, technologia blockchain prowadzi w nowy, niezwykły wymiar bezpieczeństwa danych. „Technologia blockchain rodzi zaufanie między partnerami handlowymi“, mówi Tobias Federico, dyrektor firmy konsultingowej Energy Brainpool. "Równocześnie generuje - przynajmniej potencjalnie - minimalne koszty transakcji". „Jest więc bardzo interesująca dla rynku energetycznego, który przecież sam staje się coraz bardziej zdecentralizowany“, mówi Federico. W końcu w przyszłości nie będzie chodziło o to, aby jak w dawnej, zdominowanej przez wielkie elektrownie energetyce, handlować gigawato- i megawatogodzinami, lecz kilowatogodzinami albo w ogóle tylko watogodzinami. „Małe, zdecentralizowane jednostki wytwarzają i konsumują bardzo niewielkie ilości prądu. Duże, ugruntowane systemy transakcyjne tam nie działają. Natomiast technologia blockchain byłaby bardzo efektywnym rozwiązaniem dla takich zadań“, mówi Federico.

Ogromny potencjał zastosowań

W systemie Smart Grid technologia blockchain mogłaby znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie kupuje się lub sprzedaje energię w najmniejszych ilościach - np. w przypadku magazynów energii i pomp ciepła, które biorą udział w obrocie na regularnym rynku energetycznym lub stacji ładowania dla samochodów elektrycznych. Z technologią blockchain można sprawnie włączyć do systemu Smart Grid nawet sprzęty gospodarstwa domowego. Lodówki mogłyby na przykład same korzystać z sieci: wyposażone w dostęp do internetu i oprogramowanie do blockchain, mogłyby samoczynnie pobierać prąd z tych urządzeń fotowoltaicznych w sąsiedztwie, które właśnie wprowadzają do sieci szczególnie dużo energii.

Przeszkody prawne powodują trudności już na starcie

Takie modele są jednak jeszcze pieśnią przyszłości. „Nie wierzę w to, że technologia blockchain przyjmie się szybko i w szerokim zakresie. Najpierw trzeba by zredukować nakład pracy przy walidacji danych“, mówi Federico. Zastosowanie technologii blockchain utrudniają w tej chwili w wielu obszarach istniejące ramy regulacyjne. Na przykład gospodarstwa domowe nie mogą kupować prądu u wytwórców, z pominięciem dostawców energii. Jest to prawnie niedopuszczalne, ponieważ takie transakcje odbywałyby się poza strefą producenta energii elektrycznej, a co za tym idzie, poza "radarem" operatora sieci. Dlatego jako pierwsze zastosowanie, Federico widzi obszary, które nie podlegają takim regulacjom, chociażby rozliczanie środków stabilizujących sieć.

Kluczowa technologia dla przyszłości rynku energetycznego

Nic więc dziwnego, że firmy wybrały właśnie ten obszar do zbierania praktycznych doświadczeń. Na przykład operator sieci TenneT i producent akumulatorów Sonnen zapoczątkowali próbę terenową, w której udział wzięło 6000 domowych zasobników energii. W momentach zatorów przesyłowych pobierały one energię wiatrową, a następnie po zażegnaniu ograniczenia, wprowadzały ją z powrotem do systemu (Redispatch). Procesy rozliczane są automatycznie, poprzez technologię blockchain, która zapisuje każdą pojedynczą, zmagazynowaną i oddaną kilowatogodzinę z każdego zasobnika energii. „Przyszłość dostaw energii to miliony małych, zdecentralizowanych źródeł prądu, prosumentów i konsumentów. Technologia blockchain jest kluczem do tego, aby masowa i jednoczesna wymiana między tymi wszystkimi uczestnikami stała się w ogóle możliwa" - przekonuje Philipp Schröder, dyrektor Sonnen.

Tekst: Ralph Diermann

WAGO w praktyce

Referencje i opinie ekspertów z branży energetyki

WAGO realizuje wiele interesujących projektów jako partner i lider innowacji. Poznaj nasze kreatywne i efektywne rozwiązania w przemyśle energetycznym.

Referencje

Sieć dystrybucyjna w czasie rzeczywistym

Firma SWO Netz GmbH wdrożyła projekt Cloud dla przyszłościowej dystrybucji prądu. Zastosowała technologię WAGO, która sprawiła, że sieć stała się jeszcze inteligentniejsza

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Wywiad

Epoka kamienia łupanego na rynku energetycznym

Sektor energetyczny znajduje się w okresie przełomu. Co było i co będzie – o tym rozmawiają Tobias Kurth z firmy Energy Brainpool i Heiko Tautor, ekspert ds. energetyki w WAGO.

enrgy_tobias_kurth_heiko_tautor_interview_2000x1500.jpg

Więcej informacji na temat energetyki

Więcej informacji

Cyfryzacja, odnawialne źródła energii, integracja rozproszonych wytwórców energii – WAGO potrafi stawić czoła wszystkim wyzwaniom współczesnego rynku energetycznego.

Wytwarzanie energii z OZE

Najważniejsze jest dobre połączenie

Niezawodne i bezpieczne dostawy energii to cel, do którego zmierzamy. Produkty i rozwiązania WAGO pozwalają skutecznie wprowadzić w życie założenia transformacji energetycznej.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Sieci energetyczne

Inteligentne sieci energetyczne

Automatyzacja sieci energetycznych ma wiele zalet. Jedną z nich jest możliwość zdalnego sterowania. W tym zakresie WAGO oferuje odpowiednie rozwiązania.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Magazyny energii

Prąd przez całą dobę

Magazyny energii odciążają sieć i zwiększają elastyczność systemów energetycznych. Technika WAGO umożliwia sterowanie tymi systemami.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg
Regulacja mocy wytwórczej

Jak wykorzystać słońce i wiatr?

Integracja i regulacja energii pochodzącej z odnawialnych źródeł jest dużym wyzwaniem dla operatorów sieci. WAGO towarzyszy swoim klientom w tym obszarze i wspiera ich w zakresie know-how, produktów i rozwiązań.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg