MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-1390861566_2000x2000.jpg

Rozwiązania dla zarządzania obciążeniem infrastruktury ładowania

Ładowanie pojazdów elektrycznych (EV-charging) staje się coraz ważniejsze w kontekście transformacji energetycznej i transportowej. Inteligentne rozmieszczenie punktów ładowania i zarządzanie obciążeniem w związku z rozwojem e-mobilności stanowią główne wyzwania dla operatorów sieci, zarządców obiektów oraz przedsiębiorstw przemysłowych.
WAGO oferuje indywidualne rozwiązania dla infrastruktury ładowania e-mobilności w zakresie jej przyłączania oraz sterowania przepływem energii.

Zarządzanie energią/obciążeniem

Zarządzanie punktami ładowania

Aplikacja WAGO Load Management to skrojone na miarę, a zarazem ekonomiczne rozwiązanie do zarządzania obciążeniem infrastruktury ładowania. Aplikacja pomaga w inteligentnym, zrównoważonym ładowaniu pojazdów elektrycznych z ciągłym dopasowaniem mocy i wykorzystaniem całej dostępnej energii. Ponadto rozwiązanie wyróżnia się maksymalną skalowalnością i kompatybilnością ze standardowymi wallboxami oraz stacjami ładowania wielu producentów.

Połączenie z chmurą, choć możliwe, nie jest konieczne. Koszty licencji są jednorazowe, a elastyczność techniczna i interoperacyjność technologiczna umożliwiają prostą, opłacalną i trwałą integrację z istniejącą infrastrukturą ładowania. Aplikacja WAGO Load Management pozwala systemom energii odnawialnej na integrację dodatkowych odbiorników i magazynów energii oraz optymalne wykorzystanie istniejących przyłączy do sieci.

Zalety:

 • maksymalna kompatybilność i skalowalność

 • możliwa praca w trybie offline 

 • pełna kontrola kosztów  

 • unikanie obciążeń szczytowych

Optymalne wykorzystanie infrastruktury ładowania

Dynamiczne i statyczne zarządzanie obciążeniem

Tworząc nasze rozwiązanie, koncentrowaliśmy się przede wszystkim na jego interoperacyjności ze standardowymi stacjami ładowania i wallboxami, licznikami obsługującymi Modbus® oraz sterownikami obsługującymi Docker®. Aplikacja WAGO Load Management umożliwia np. zarządzanie parkami ładowania o dowolnej wielkości lub integrację najróżniejszych odbiorników, a także sterowanie nimi w sposób pozwalający uniknąć obciążeń szczytowych. Nowy natywny interfejs MQTT wspiera połączenie z platformą WAGO Solutions lub innymi platformami bazującymi na chmurze. Standardowy interfejs WAGO Customer Substation umożliwia konfigurowalne podłączanie instalacji OZE dla parków mieszanych zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia operatorów sieci.

 • optymalne wykorzystanie infrastruktury ładowania
 • dynamiczna regulacja zapewniająca wyższą moc punktu ładowania niż dostępna moc przyłączeniowa sieci
 • rozszerzona otwartość interfejsów i marek

Przegląd oprogramowania

Zalety aplikacji WAGO Load Management

Parki ładowania AC/DC

 • do małych, średnich i dużych parków ładowania
 • od 1 do 225 punktów ładowania na sterownik
 • kombinacja szybkich ładowarek, stacji ładowania i wallboxów
 • moc zintegrowanych stacji ładowania: od 11 do 350 kW
 • parki mieszane: łączenie ładowarek AC i DC

Indywidualna regulacja

 • regulacja dla pojedynczych punktu ładowania, ich grup lub całego parku
 • łączenie punktów ładowania w grupy
 • indywidualne dostosowanie do infrastruktury elektrycznej, przy uwzględnieniu mocy przyłączeniowej
 • priorytetyzacja różnych punktów ładowania i ich grup

Integracja falowników dla instalacji PV i magazynów energii

 • uwzględnienie źródeł energii odnawialnej i magazynów energii
 • obsługa protokołu Sunspec
 • większa niezawodność dzięki integracji instalacji PV i magazynów energii
 • możliwość ładowania energii z nadwyżek instalacji PV oraz ładowania energii w 100% wytworzonej przez użytkownika

Sterownik WAGO Load Management

Sterownik WAGO Load Management – od razu gotowy do użycia! Sterownik WAGO Load Management to sterownik kompaktowy CC100 z zainstalowaną fabrycznie aplikacją WAGO Load Management. Umożliwia dodatkowe połączenie z operatorem sieci lub zarządcą budynku.

Zalety:

 • w pakiecie z zainstalowanym oprogramowaniem
 • prosta parametryzacja przez przeglądarkę internetową
 • wybór kompatybilnych stacji ładowania i ładowarek z rozwijanego menu
 • możliwość regulacji parku ładowania za pomocą wejść dwustanowych

MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg

E-mobilność w WAGO

Zielona flota WAGO

Jeszcze do września 2021 flota samochodów służbowych WAGO składała się z 230 pojazdów spalinowych. Obecnie mamy 270 pojazdów, z których ponad połowa to auta w pełni elektryczne lub hybrydy plug-in. W tym roku kolejne 50 samochodów z silnikami spalinowymi zostanie wymienionych na pojazdy elektryczne. Cały proces wspierały szeroko zakrojone inwestycje, nie tylko w pojazdy, ale także w infrastrukturę do ładowania pojazdów.
MM-467505-230623-Fuhrpark-194-2000x1125.jpg

Zastosowanie naszych produktów

Technika pomiaru prądu i energii

Monitorowanie energii stanowi podstawę do zwiększenia wydajności jej dystrybucji i związanych z tym procesów. Nasze produkty do pomiaru energii pozwalają zaoszczędzić wiele wysiłku i kosztów związanych z gromadzeniem danych energetycznych. Liczniki energii można stosować w punktach pomiarowych istotnych dla rozliczeń.

Zasilacze

Wydajne zasilacze WAGO zapewniają stabilny poziom napięcia zasilania we wszystkich aplikacjach – od prostych zastosowań po układy automatyki o wysokim poborze mocy. Idealnym uzupełnieniem oferty zasilaczy WAGO są zasilacze bezprzerwowe (UPS), bufory pojemnościowe, moduły redundancyjne oraz całe portfolio elektronicznych wyłączników nadprądowych.

MM-388432_GWA_IF-Categories_Power-Supplies-Systems_01_02_2000x2000.jpg

Switche

Switche WAGO zapewniają skalowalność infrastruktury sieciowej ETHERNET przy zachowaniu doskonałych właściwości elektrycznych i mechanicznych. Urządzenia są wyposażone w wytrzymałą obudowę, przystosowaną do warunków przemysłowych i są w pełni kompatybilne ze standardami IEEE 802.3, IEE 802.3u, IEEE 802.3.

mm-172328_switche_2000x1125.jpg

FAQ – pytania i odpowiedzi dotyczące e-mobilności
i zarządzania obciążeniem dla infrastruktury ładowania

System zarządzania obciążeniem infrastruktury ładowania umożliwia rozbudowę i integrację e-mobilności w sieciach elektroenergetycznych. System zarządzania obciążeniem do ładowania pojazdów elektrycznych reguluje moc kilku punktów ładowania w taki sposób, że istniejące przyłącze sieciowe może być optymalnie wykorzystane – bez konieczności zwiększania podłączonego obciążenia, a nawet bez konieczności stosowania nowego transformatora w punkcie przyłączenia do sieci. Dlatego w przypadku wielu punktów ładowania do integracji infrastruktury ładowania niezbędny jest z reguły system zarządzania obciążeniem. Wynika to z tego, że podczas planowania większości budynków, parkingów i garaży podziemny nie przewiduje się z reguły dużych rezerw mocy.

Statyczne zarządzanie obciążeniem jest najprostszym rodzajem systemu zarządzania obciążeniem, w którym wstępnie ustawiona statyczna wartość energii jest dostępna dla wszystkich obciążeń. Przy statycznym zarządzaniu obciążeniem nie bierze się pod uwagę innych odbiorników ani generatorów energii.

Przykład statycznego zarządzania obciążeniem dla infrastruktury ładowania:

Dostępne są trzy stacje ładowania o łącznej mocy 22 kilowatogodzin. Jeśli na trzech stacjach ładowania ładuje się tylko jeden pojazd elektryczny, można go ładować z wykorzystaniem pełnych 22 kilowatogodzin. Jeśli podłączone są dwa pojazdy, te 22 kilowatogodziny są rozdzielane po równo pomiędzy dwa punkty ładowania.

Dynamiczne zarządzanie obciążeniem różni się od statycznego pod jednym zasadniczym względem. Dostępna energia nie jest już statyczna, lecz zmienna. W przypadku dynamicznego zarządzania obciążeniem infrastruktury ładowania dostępna energia jest mierzona i dynamicznie rozdzielana pomiędzy stacje ładowania. Na przykład, jeśli słońce świeci na instalacje słoneczne, które zasilają sieć, całkowita dostępna moc ładowania na stacjach ładowania jest zwiększana, aby zoptymalizować wykorzystanie dostępnej energii elektrycznej.

Z punktu widzenia branży energetycznej zarządzanie obciążeniem jest niezbędne do utrzymania stabilności sieci i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. W obszarze e-mobilności oznacza to zaopatrywanie rosnącej infrastruktury ładowania w dodatkową wymaganą energię elektryczną, bez przeciążania punktów połączenia z siecią. Wymaga to zbilansowania wytwarzania i zużycia energii, a także w razie potrzeby jej magazynowania. Jednak energia ze zdecentralizowanych źródeł odnawialnych ulega wahaniom. Dlatego ważne jest, aby nadwyżki energii w sieci wykorzystać poprzez elastyczne obciążenia. Właśnie temu służą rozwiązania oferowane przez WAGO. Zarządzanie obciążeniem reguluje przepływ energii i kontroluje wszystkie odbiorniki, magazyny i generatory w sieci energetycznej.

Oprócz kosztów zużytej energii, firmy przemysłowe i handlowe, a także właściciele dużych obiekty, które przekraczają zapotrzebowanie na ponad 100 megawatogodzin (MWh) muszą uiszczać tak zwaną opłatę przesyłową za zwiększone zapotrzebowanie. Jest to cena, którą należy zapłacić w przypadku przekroczenia ustawionego limitu. W przypadku opłaty przesyłowej maksymalny średni pobór mocy jest obliczany w odstępach co kwadrans. Zazwyczaj dla całego roku przyjmuje się kwadrans z najwyższą średnią wartością. Przykładowo, przy opłacie przesyłowej w wysokości 110 euro za kilowat (kW), szczytowe obciążenie 1000 kW może prowadzić do dodatkowych kosztów rocznych w wysokości 110 000 euro. Wraz z integracją infrastruktury ładowania dla e-mobilności pojawia się dodatkowy czynnik zużycia. Dlatego inteligentne zarządzanie obciążeniem dla przepływów energii jest niezwykle ważne, zwłaszcza w celu zapobiegania obciążeniom szczytowym (tzw. peak shaving), aby uniknąć dodatkowych kosztów.

Zarządzanie energią to system wyższego poziomu, w którym wszystkie prądy obciążenia odbiorników i generatorów są stale mierzone, monitorowane i optymalizowane. Systemy zarządzania energią są stosowane w inteligentnych sieciach, takich jak smart grid, nanogrid i mikrosieci, w celu poprawy efektywności energetycznej. Dotyczy to nieruchomości, przedsiębiorstw przemysłowych, a nawet zakładów użyteczności publicznej. Podstawowym celem jest minimalizacja zużycia materiałów pomocniczych, dodatków i surowców. Zarządzanie obciążeniem dla infrastruktury ładowania zapewnia rozsądny rozkład istniejących obciążeń w ramach zarządzania energią. Zarządzanie obciążeniami jest więc tylko częścią ogólnego pakietu zarządzania energią – aczkolwiek bardzo ważną.