energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Prąd przez całą dobę

Baterie, instalacje Power-to-Gas i Power-to-Heat pozwalają zyskać coraz większą niezależność od dostaw prądu, odciążają sieć energetyczną i sprawiają, że transport i ciepło stają się bardziej ekologiczne. Sterowniki WAGO mają w tym swój udział.


Zasobniki energii magazynują jej nadwyżki, aby w razie konieczności można było ją wykorzystać. W ten sposób można zwiększyć zużycie energii słonecznej w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach, zniwelować piki prądowe obciążające sieć i dostarczyć gorącą rezerwę, pozwalającą wyrównać chwilowe wahania pojawiające się w sieci. Technologia WAGO umożliwia sterowanie tymi procesami.

Zasobniki energii

WAGO dla rynku zasobników energii

Domowa bateria: niewielkie wymiary i szybki montaż

Sprzedaż domowych baterii generowana jest nie tylko przez tych, którzy postanowili zredukować pobór energii z sieci w swoim gospodarstwie domowym poprzez zastosowanie fotowoltaiki w kombinacji z baterią magazynującą energię. Zbyt na te urządzenia napędzają także dostawcy energii, którzy na ich bazie opracowują nowe modele biznesowe. Baterie sprzedawane są na przykład wraz z modułami solarnymi jako gotowe zestawy, które w efekcie pozwalają obniżyć przeciążenia w sieci. WAGO oferuje rozwiązania umożliwiające instalację domowych baterii. Złączki listwowe WAGO TOPJOB®S zapewniają szybki i pewny montaż tych urządzeń wewnątrz mieszkania, a instalacja nie wymaga wielkiej przestrzeni w rozdzielnicy.

energy_energiespeicher_batterien_forschung_gettyimages-599833889_2000x1125.jpg

Baterie cieszą się dużym zainteresowaniem, a twórcy rozwiązań coraz bardziej je optymalizują.

Lokalne i systemowe zasobniki energii: skuteczna redukcja obciążenia

Lokalne zasobniki energii regulują napięcie w sieci niskiego napięcia do zdefiniowanej wartości. W godzinach południowych, gdy elektrownie solarne pracują na pełnej mocy, możliwy jest znaczny wzrost napięcia. Logiczną alternatywą do przesyłania prądu przez sieć średniego napięcia lub rozbudowy sieci lokalnej jest zastosowanie lokalnego zasobnika energii, który przejmie nadwyżki prądu. Wieczorem lub przy pochmurnej pogodzie zmagazynowana energia zostanie oddana do sieci. W ten sposób unika się momentów szczytowego obciążenia. Operator sieci może także wykorzystywać taki akumulator do świadczenia usług na rzecz systemu energetycznego (np. dostarczania gorącej rezerwy) i uzyskiwania dzięki temu dodatkowych przychodów.

Systemowe zasobniki energii reagują przede wszystkim na częstotliwość. Operatorzy sieci przesyłowych mogą za ich pomocą zapewniać gorącą rezerwę. Jeśli w efekcie nadwyżek energii wzrasta częstotliwość w sieci europejskiej, akumulatory te mogą zmagazynować niewykorzystany prąd. Gdy na skutek zbyt małej ilości energii częstotliwość spada, zmagazynowany prąd jest oddawany.

Przemysłowe zasobniki energii pokrywają zapotrzebowanie od kilku kilowatogodzin do kilku megawatogodzin. Przemysłowe zasobniki energii służą przede wszystkim do zapewnienia stabilności sieci i są wykorzystywane do wyrównywania szczytowych obciążeń czyli tzw. Peak Shaving, w procesie zarządzania energią oraz w połączeniu z niestabilnymi wytwórcami energii (np. turbiny wiatrowe) i sterowalnymi użytkownikami w wirtualnych elektrowniach. Służą też jako źródło prądu w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych, które przez całą dobę korzystają z energii słonecznej.

Technika WAGO służy do pewnego i zajmującego niewiele miejsca podłączania zasobników. Nasze sterowniki do teletechniki są bramkami umożliwającymi dostęp do sieci energetycznej. Przez tę bramkę czujniki mogą łączyć się z Internetem i udostępniać swoje dane w chmurze. Zalety sterowników WAGO jako centralnego elementu systemu pomiaru i regulacji:

 • możliwość wykorzystania w sieci dystrybucyjnej modułów WAGO-I/O-SYSTEM 750, m.in. do komunikacji szeregowej z falownikami lub do pomiaru mocy 3-fazowej
 • komfortowe udostępnianie i monitorowanie wartości wytwarzanych i odbieranych, takich jak napięcie, moc bierna, moc czynna, prąd, cos φ, częstotliwość i kierunek przepływu energii
 • zarządzanie procesem wytwarzania i obciążeniem
 • integracja systemu zarządzania bateriami (BMS) do systemu sterowania przez sieć CAN lub MODBUS
 • programowalne sterowniki na bazie IEC 61131 lub platformy Linux®
 • możliwość zarządzania magazynami energii w ramach centralnego systemu sterowania
 • integracja do zewnętrznych systemów dystrybucji (np. zakładów komunalnych, dostawców bezpośrednich, wirtualnych elektrowni) poprzez protokoły do telekontroli IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3, VHPready
 • cyberbezpieczeństwo: sterowniki PFC100/PFC200 spełniają wszystkie aktualne wymogi bezpieczeństwa IT dla operatorów sieci dystrybucyjnych i można je doposażać zgodnie z wytycznymi Białej Księgi BDEW.
 • Cloud Connectivity: połączenie z chmurą dzięki zastosowaniu protokołu MQTT
energy_referenz_fehringer_stromtankstelle_2000x1125.jpg

Akumulator przemysłowy zasila słupki ładowania.

Power-to-X: przetworzenie prądu na ciepło lub gaz

Aby magazynować prąd przez dłuższy czas, można wykorzystać technologię Power-to-Heat lub Power-to-Gas. Pozwala ona przetworzyć nadwyżki prądu na ciepło i możliwe do składowania gazy takie jak wodór i metan. Można je gromadzić w istniejącej sieci gazu ziemnego, zasilającej systemy grzewcze, elektrownie i stacje paliw. Metoda Power-to-Heat jest szczególnie opłacalna w układach, w których przetwarzane są duże ilości ciepła, np. w sieciach ciepłowniczych. Instalacje Power-to-Gas i elektrolizery sprawdzają się tam, gdzie planowana jest budowa gęstej sieci stacji tankowania wodoru lub istnieje dobry dostęp do sieci gazu ziemnego. Zalety rozwiązań WAGO do zdalnego sterowania:

 • integracja urządzeń wytwarzających i magazynujących ciepło poprzez sterowniki; podłączanie elektrolizerów w ramach jednej sieci w celu magazynowania dużych ilości energii
 • różnorodne interfejsy: PROFIBUS, CAN, Ethernet IP, IEC 60870/61400/61850, MODBUS itp.
 • komfortowe wyznaczanie i monitorowanie wartości wytwarzanych i magazynowanych, tj. moc czynna, temperatura i pojemność zasobnika; regulacja wartości procesowych, np. regulatora ciśnienia i separatorów gazowych z podzespołami z wymaganą ochroną przeciwwybuchową
 • integracja aktualnych prognoz zużycia i danych pogodowych
 • możliwość programowania zgodnie z IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3
 • łatwa parametryzacja poprzez konfigurator
 • skalowalność dzięki nawet 500 różnym modułom I/O do różnych zastosowań, np. modułu pomiaru mocy 3-fazowej do analizy sieci
 • cyberbezpieczeństwo: sterowniki PFC100/PFC200 spełniają wszystkie aktualne wymogi bezpieczeństwa IT dla operatorów sieci dystrybucyjnych i można je doposażać zgodnie z wytycznymi Białej Księgi BDEW.
 • Cloud Connectivity: połączenie z chmurą dzięki zastosowaniu protokołu MQTT
 • standardowe i iskrobezpieczne moduły I/O w jednym systemie sterowania (w zależności od miejsca instalacji umieszczone w odpowiedniej obudowie Ex)
energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_elektrolyse_2000x1250.jpg

Inżynierowie bawarskiego centrum ZAE (Zentrum für Angewandte Energie) sprawdzają proces elektrolizy.

Produkty WAGO dla zasobników energii

Z TOPJOB®S zyskujesz przewagę

Wystarczy wetknąć: dzięki złączkom listwowym TOPJOB®S połączysz wszystko szybko i pewnie – w każdym zakątku globu i w każdej aplikacji.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg

Złączki do płytek drukowanych dla energoelektroniki

Kompaktowe wymiary przy stałej niezawodności: wymagania stawiane układom energoelektroniki są bardzo wysokie. Złączki do płytek drukowanych WAGO potrafią im sprostać.

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg

Złączki przepustowe, seria 828

Złączki przepustowe z zaciskiem CAGE CLAMP® po obu stronach, obsługiwane przyrządem montażowym, przyspieszają tworzenie instalacji.

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg

Wielowtyki, seria 831

Na płytce drukowanej, w szafie sterowniczej czy instalacji oświetleniowej: dzięki wielowtykom WAGO szybko i bezproblemowo zrealizujesz każde rozwiązanie.

energy_Steckverbinder_831_2000x1500.jpg

WAGO w praktyce

Referencje i opinie ekspertów z branży energetyki

WAGO realizuje wiele interesujących projektów jako partner i lider innowacji. Poznaj nasze kreatywne i efektywne rozwiązania w przemyśle energetycznym.

Paliwo słoneczne – dostępne także nocą

Biuro inżynierskie Fehringer opracowało stację ładowania pojazdów elektrycznych na bazie komponentów WAGO. Zasobnik energii umieszczony przy słupku ładowania przez cała dobę kumuluje prąd pobierany przez baterię słoneczną.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg

Power-to-Gas: kolejna nadzieja dla Smart Grid

Wiele projektów próbuje wykorzystać koncepcję wytwarzania metanu z energii elektrycznej – ponieważ można go przechowywać w sieci gazu ziemnego i w razie potrzeby przerobić na prąd w elektrociepłowniach blokowych.

energy_energienetze_gasnetz_gettyimages-524720752_2000x1500.jpg