Na tej stronie:

Tematy
Nasi pracownicy to podstawa sukcesu WAGO

Bez zaangażowanych pracowników nie bylibyśmy w stanie nadal się rozwijać i wprowadzać innowacji na rynek.

Sukces jest wynikiem zaangażowania naszych pracowników. Dlatego zależy nam, aby nasi pracownicy czuli się związani z WAGO i działali odpowiedzialnie. Codziennie pracujemy zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, aby tworzyć niezbędne do tego warunki.

To jest dla nas ważne:

  • standardy polityki personalnej
  • budowanie relacji
  • zdrowie i bezpieczeństwo pracy
  • stały rozwój umiejętności

Na najwyższym poziomie: standardy polityki personalnej

Społeczna odpowiedzialność biznesu to również codzienna troska o najważniejszy dla nas czynnik sukcesu – naszych pracowników. Utrzymujemy wysokie standardy polityki personalnej, które można wyrazić słowami: wspieramy, inspirując do działania. W WAGO wierzymy, że fundamentem, na którym budujemy nasz sukces są kompetentni pracownicy. Przywiązujemy dużą wagę do ich nieustającego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Dbamy o jak najlepsze warunki pracy poprzez stabilne zatrudnienie, przestrzeganie prawa pracy i odpowiednie motywowanie. W naszej firmie tworzymy atmosferę, która sprzyja osobistemu rozwojowi i satysfakcji każdego z nas. Potwierdza to naszą stabilną pozycję wśród firm, w których właściwe i konsekwentne zarządzanie polityką personalną wyznacza obowiązujące standardy na rynku pracy.

Zaleta: budowanie relacji

W naszej firmie panuje atmosfera współpracy i wzajemnego szacunku. Chcemy, aby nasi pracownicy czuli się docenieni, potrzebni i szanowani. „Polityka otwartych drzwi” to nie jest pusty slogan, ale istotny element naszego działania. Zawsze można porozmawiać z przełożonym, wspólnie rozwiązać problemy czy wprowadzić w życie nowe pomysły. Dążymy do tego, aby każdy pracownik czuł się nieodłączną częścią zespołu WAGO. Wspieramy budowanie solidnych relacji wśród pracowników oraz relacji na linii pracownik - firma poprzez partnerskie relacje i otwarty styl komunikacji.

Nasi pracownicy są szanowani – niezależnie od płci, narodowości, pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, poziomu sprawności, wieku, orientacji i identyfikacji seksualnej.

Wspieramy: zdrowie i bezpieczeństwo pracy

Ręczymy za wysoką jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Jak moglibyśmy nie zadbać o bezpieczeństwo na stanowisku pracy? Jest to dla nas najważniejszy priorytet i należy do kluczowych elementów kultury naszej organizacji. Dążymy do stałej poprawy bezpieczeństwa poprzez doskonalenie procedur BHP, podnoszenie świadomości pracowników oraz inwestycje w szkolenia. Zapobiegamy również chorobom zawodowym i dbamy o samopoczucie osób, które u nas pracują. Pracownicy mają dostęp do kart sportowych oraz bogatego pakietu prywatnej opieki medycznej. Wspieramy również ich aktywność sportową – pracownicy w barwach WAGO uczestniczą w wydarzeniach, takich jak maratony czy biegi firmowe, a cykliczne akcje promujące zdrowy tryb życia na stałe zagościły w kalendarzu wydarzeń w naszej firmie.

Umożliwiamy: stały rozwój umiejętności

Pracownicy WAGO to interdyscyplinarny zespół najlepszych ekspertów, którzy dostarczają klientom rozwiązania, wspierające realizację ich celów. WAGO, dzięki bogatej ofercie specjalistycznych szkoleń i innych form podwyższania kwalifikacji, umożliwia pracownikom wykorzystanie swojego potencjału i ciągłe podnoszenie kompetencji. Jest to zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju i sprawia, że WAGO to interesujący pracodawca także dla nowych pracowników.

Poznaj nas bliżej

Fundamenty naszej strategii

Nasza motywacja

Misja i wizja

Jako specjaliści w obszarze elektrotechniki i automatyki jesteśmy świadomi spoczywającego na nas obowiązku zapewnienia – również w przyszłości – stałego przepływu danych i niezawodnych połączeń elektrycznych. Możesz na nas liczyć – każdego dnia!

unternehmen_wago_antrieb_2_gettyimages-688918248_2000x1500.jpg
Nasza postawa

Nasze wartości i kultura pracy

Jako firma rodzinna doskonale rozumiemy, czym jest działanie dla dobra wszystkich – zarówno naszych pracowników, jaki i klientów oraz dostawców. Zasada ta jest głęboko zakorzeniona w naszej kulturze i wpływa na wszystkie obszary naszej działalności.

unternehmen_wago_haltung_gettyimages-466379688_2000x1500.jpg
Praca w WAGO

Dbałość o pracownika

W WAGO najważniejszy jest człowiek. Potwierdzają to liczne wyróżnienia, które nasza firma otrzymała jako pracodawca. Oferujemy wiele możliwości rozpoczęcia pracy i kariery w WAGO.

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg
Praca w WAGO
Cyfryzacja

Kreujemy bezpieczną przyszłość

Transformacja w zakresie cyfryzacji nie ominie żadnej firmy. Dlatego tym bardziej należy ją starannie zaplanować, dostosować do własnych potrzeb i określić właściwe tempo. WAGO towarzyszy swoim klientom w tej drodze i wspiera ich w zakresie know-how, narzędzi i rozwiązań.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Cyfryzacja