Dostęp do WAGO

Nie jesteś jeszcze zarejestrowany?

Zarejestruj się teraz!

Tematy
Nasi pracownicy to podstawa naszego sukcesu

Bez zaangażowanych pracowników nie bylibyśmy w stanie nadal się rozwijać i wprowadzać innowacji na rynek.

Sukces jest wynikiem zaangażowania naszych pracowników. Dlatego zależy nam, aby nasi pracownicy czuli się związani z WAGO i działali odpowiedzialnie. Codziennie pracujemy zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, aby tworzyć niezbędne do tego warunki.

To jest dla nas ważne:

  • standardy polityki personalnej
  • budowanie relacji
  • zdrowie i bezpieczeństwo pracy
  • stały rozwój umiejętności

Na najwyższym poziomie: standardy polityki personalnej

Społeczna odpowiedzialność biznesu to również codzienna troska o najważniejszy dla nas czynnik sukcesu – naszych pracowników. Utrzymujemy wysokie standardy polityki personalnej, które można wyrazić słowami: wspieramy, inspirując do działania. W WAGO wierzymy, że fundamentem, na którym budujemy nasz sukces są kompetentni pracownicy. Przywiązujemy dużą wagę do ich nieustającego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Dbamy o jak najlepsze warunki pracy poprzez stabilne zatrudnienie, przestrzeganie prawa pracy i odpowiednie motywowanie. W naszej firmie tworzymy atmosferę, która sprzyja osobistemu rozwojowi i satysfakcji każdego z nas. Potwierdza to naszą stabilną pozycję wśród firm, w których właściwe i konsekwentne zarządzanie polityką personalną wyznacza obowiązujące standardy na rynku pracy.

Zaleta: budowanie relacji

W naszej firmie panuje atmosfera współpracy i wzajemnego szacunku. Chcemy, aby nasi pracownicy czuli się docenieni, potrzebni i szanowani. „Polityka otwartych drzwi” to nie jest pusty slogan, ale istotny element naszego działania. Zawsze można porozmawiać z przełożonym, wspólnie rozwiązać problemy czy wprowadzić w życie nowe pomysły. Dążymy do tego, aby każdy pracownik czuł się nieodłączną częścią zespołu WAGO. Wspieramy budowanie solidnych relacji wśród pracowników oraz relacji na linii pracownik - firma poprzez partnerskie relacje i otwarty styl komunikacji.

Nasi pracownicy są szanowani – niezależnie od płci, narodowości, pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, poziomu sprawności, wieku, orientacji i identyfikacji seksualnej.

Wspieramy: zdrowie i bezpieczeństwo pracy

Ręczymy za wysoką jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Jak moglibyśmy nie zadbać o bezpieczeństwo na stanowisku pracy? Jest to dla nas najważniejszy priorytet i należy do kluczowych elementów kultury naszej organizacji. Dążymy do stałej poprawy bezpieczeństwa poprzez doskonalenie procedur BHP, podnoszenie świadomości pracowników oraz inwestycje w szkolenia. Zapobiegamy również chorobom zawodowym i dbamy o samopoczucie osób, które u nas pracują. Pracownicy mają dostęp do kart sportowych oraz bogatego pakietu prywatnej opieki medycznej. Wspieramy również ich aktywność sportową – pracownicy w barwach WAGO uczestniczą w wydarzeniach, takich jak maratony czy biegi firmowe, a cykliczne akcje promujące zdrowy tryb życia na stałe zagościły w kalendarzu wydarzeń w naszej firmie.

Umożliwiamy: kształcenie ustawiczne

Pracownicy WAGO to interdyscyplinarny zespół najlepszych ekspertów, którzy dostarczają klientom rozwiązania, wspierające realizację ich celów. WAGO, dzięki bogatej ofercie specjalistycznych szkoleń i innych form podwyższania kwalifikacji, umożliwia pracownikom wykorzystanie swojego potencjału i ciągłe podnoszenie kompetencji. Jest to zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju i sprawia, że WAGO to interesujący pracodawca także dla nowych pracowników.

Odpowiedzialność społeczna WAGO:
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

WAGO ELWAG Sp. z o.o.

Centrala Spółki

Inne usługi:

Twój koszyk

Dodane do koszyka
Do koszyka Zamów ofertę Kontynuuj zakupy

Are you sure?

Dodaj produkty

Wpisz dokładny numer artykułu (np. 2002-1201) i potwierdź klawiszem „Enter“. Do nawigacji między kolumnami wykorzystaj klawisz „Tab“.
Zamawiana ilość: maks. {0}
szt./opak. (opak. jedn.): szt.
Proszę czekać...

orderlist with csv import

Import your order list file in the following format:
  • CSV files only
  • [article number] separator [set]
  • One item per line

Add from orderlist

Copy your order list to the text box in the following format:
  • [article number] separator [quantity]
  • One item per line
Change Country

You are leaving the currently selected country website and will be logged out. Your user account only applies to one country. Your newly selected country website has other contacts and may have different content and functions.

Copy watchlist

Please enter a unique name for the new watch list. Then all noted products, downloads and pages are copied to the new watch list.