Dostęp do WAGO

Nie jesteś jeszcze zarejestrowany?

Zarejestruj się teraz!

Tematy
Nasi pracownicy to podstawa naszego sukcesu

Bez zaangażowanych pracowników nie bylibyśmy w stanie nadal się rozwijać i wprowadzać innowacji na rynek.

Sukces jest wynikiem zaangażowania naszych pracowników. Dlatego zależy nam, aby nasi pracownicy czuli się związani z WAGO i działali odpowiedzialnie. Codziennie pracujemy zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, aby tworzyć niezbędne do tego warunki.

To jest dla nas ważne:

  • standardy polityki personalnej
  • budowanie relacji
  • zdrowie i bezpieczeństwo pracy
  • stały rozwój umiejętności

Na najwyższym poziomie: standardy polityki personalnej

Społeczna odpowiedzialność biznesu to również codzienna troska o najważniejszy dla nas czynnik sukcesu – naszych pracowników. Utrzymujemy wysokie standardy polityki personalnej, które można wyrazić słowami: wspieramy, inspirując do działania. W WAGO wierzymy, że fundamentem, na którym budujemy nasz sukces są kompetentni pracownicy. Przywiązujemy dużą wagę do ich nieustającego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Dbamy o jak najlepsze warunki pracy poprzez stabilne zatrudnienie, przestrzeganie prawa pracy i odpowiednie motywowanie. W naszej firmie tworzymy atmosferę, która sprzyja osobistemu rozwojowi i satysfakcji każdego z nas. Potwierdza to naszą stabilną pozycję wśród firm, w których właściwe i konsekwentne zarządzanie polityką personalną wyznacza obowiązujące standardy na rynku pracy.

Zaleta: budowanie relacji

W naszej firmie panuje atmosfera współpracy i wzajemnego szacunku. Chcemy, aby nasi pracownicy czuli się docenieni, potrzebni i szanowani. „Polityka otwartych drzwi” to nie jest pusty slogan, ale istotny element naszego działania. Zawsze można porozmawiać z przełożonym, wspólnie rozwiązać problemy czy wprowadzić w życie nowe pomysły. Dążymy do tego, aby każdy pracownik czuł się nieodłączną częścią zespołu WAGO. Wspieramy budowanie solidnych relacji wśród pracowników oraz relacji na linii pracownik - firma poprzez partnerskie relacje i otwarty styl komunikacji.

Nasi pracownicy są szanowani – niezależnie od płci, narodowości, pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, poziomu sprawności, wieku, orientacji i identyfikacji seksualnej.

Wspieramy: zdrowie i bezpieczeństwo pracy

Ręczymy za wysoką jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Jak moglibyśmy nie zadbać o bezpieczeństwo na stanowisku pracy? Jest to dla nas najważniejszy priorytet i należy do kluczowych elementów kultury naszej organizacji. Dążymy do stałej poprawy bezpieczeństwa poprzez doskonalenie procedur BHP, podnoszenie świadomości pracowników oraz inwestycje w szkolenia. Zapobiegamy również chorobom zawodowym i dbamy o samopoczucie osób, które u nas pracują. Pracownicy mają dostęp do kart sportowych oraz bogatego pakietu prywatnej opieki medycznej. Wspieramy również ich aktywność sportową – pracownicy w barwach WAGO uczestniczą w wydarzeniach, takich jak maratony czy biegi firmowe, a cykliczne akcje promujące zdrowy tryb życia na stałe zagościły w kalendarzu wydarzeń w naszej firmie.

Umożliwiamy: kształcenie ustawiczne

Pracownicy WAGO to interdyscyplinarny zespół najlepszych ekspertów, którzy dostarczają klientom rozwiązania, wspierające realizację ich celów. WAGO, dzięki bogatej ofercie specjalistycznych szkoleń i innych form podwyższania kwalifikacji, umożliwia pracownikom wykorzystanie swojego potencjału i ciągłe podnoszenie kompetencji. Jest to zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju i sprawia, że WAGO to interesujący pracodawca także dla nowych pracowników.

Odpowiedzialność społeczna WAGO:
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Inne usługi:

Twój koszyk

Dodane do koszyka
Do koszyka Zamów ofertę Kontynuuj zakupy

Na pewno?

Dodaj produkty

Wpisz dokładny numer artykułu (np. 2002-1201) i potwierdź klawiszem „Enter“. Do nawigacji między kolumnami wykorzystaj klawisz „Tab“.
Zamawiana ilość: maks. {0}
szt./opak. (opak. jedn.): szt.
Proszę czekać...
Zmień kraj

Opuszczasz aktualnie wybraną stronę internetową kraju i zostaniesz wylogowany. Twoje konto użytkownika dotyczy tylko jednego kraju. Twoja nowo wybrana strona internetowa kraju ma inne kontakty i może mieć inną treść i funkcje.

Importuj zamówienie do CSV

Podczas importowania listy zamówień należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
  • Tylko pliki CSV lub TXT
  • Jedna pozycja na wiersz
  • podział pola: przecinek (,) lub średnik

Skopiuj i dodaj zamówienie

Skopiuj zamówienie do pola wprawadzania danych. Należy przy tym pamiętać:
  • Jedna pozycja na wiersz
  • podział pola: przecinek (,) lub średnik

Skopiuj listę

Wprowadź unikatową nazwę dla nowej listy oglądania. Następnie wszystkie odnotowane produkty, pliki do pobrania i strony są kopiowane do nowej listy oglądania.